Viešpats Maitrėja

Puolęs angelas

Viešpats Maitrėja.

Lai būna pagarbintas žmogus, galintis išskleisti Dievo šviesą. Žmogus ir subtilusis pasaulis yra labai tarpusavyje susiję. Tiek besimeldžiantis žmogus susijęs su šviesos energijomis, tiek pikta linkintis žmogus yra susijęs su tamsos energijomis. Kai žmogus stiprėja, stiprėja ir energija, kuri su juo labiausiai susieta. Kai stiprėja energija, stiprėja ir žmogus. Taip žmogus susieja savo gyvenimą su šviesa arba tamsa. Žmogus dažnai klysta, vaikšto tarsi užrištomis akimis. Tada jis būna tiek šviesoje, tiek ir tamsoje. Bet šis laikotarpis tęsiasi, kol žmogus gyvena nesąmoningai, kol nemoka sukontroliuoti savo minčių ir jausmų. Bet, kai žmogus pradeda sugebėti kontroliuoti save, jis pastebi, kokią didelę įtaką gali daryti aplinkiniams. Ir tada pradeda žaisti jo ego. Nes įtaka dažniausiai asocijuojasi su valdžia, galia, noru būti galingu, gerbiamu. Visai nesvarbu kokios esi širdies, bet kai tu sugebi valdyti save, tu gali įtakoti kitus žmones. Sakau įtakoti, bet tas, kas renkasi tamsą, gali valdyti kitus žmones. Kai renkiesi tamsą, tu sąmoningai jungiesi prie tamsos energijų, jas stiprini, jos stiprina tave. Taip susiformuoja tamsos magai. Vieni magai įtakoja žmogų savo ritualų pagalba, kiti, stipresni, įtakoja kitą mentaliniu ir emociniu lygmeniu. Deja, yra magai, kurie pasaulį valdo per Puolusius angelus. Tai žmonės, kurie moka valdyti save, kurie turi valdžią žmonių gyvenime ir kurie susijungę su subtiliuoju angelu. Puolusiu angelu. Tai labai stiprūs magai. Jie valdo pasaulio likimą. Jie formuoja įvykius plačiąja prasme. Jie tarsi požemio generolai, kurie sprendžia visos žmonijos likimą. kuriems neegzistuoja gėris ir gerovė, bet jiems egzistuoja pinigai ir valdžia. Tai tamsos generolai, kurie sprendžia žmonijos ekonomiką, politiką, socialinės gerovės kryptį. Jiems priklauso ginklų, vaistų, naftos gamybos pramonės, didžioji dalis žurnalistikos ir daugelis kitų ūkio šakų, kurios vysto ekonomiką, išlaiko politikus, bet žlugdo gyvenimą paprastų, dar nesąmoningai gyvenančių žmonių gyvenimus.

Kaip galima pasipriešinti tokiems žmonėms? Tapkite sąmoningi. Išmokite patys save valdyti. Atsiribokite nuo emocijų proveržių, valdykite savo mintis ir junkitės prie šviesos energijų. Jūs atsijungsite nuo kolektyvinės sąmonės, jūs atsijungsite nuo bandos jausmo ir gyvensite savarankiškai. O kai gyvensite savarankiškai, jūsų nebegalės įtakoti tamsos magai. Tiesa, jų suformuotos gyvenimo sąlygos visados jus įtakos, nes jūs gyvenate jų formuojamoje politikoje ir ekonomikoje. Bet, jūs turite išmokti būti laisvi savo dvasia. Nepalūžti, negyventi pagal jų nustatomas ribas. O tie, kurie jau sugeba ir moka, gali kovoti su puolusiais angelais, padedant šviesos jėgoms. Ir kaip tapo aišku, tiems, kurie dirbo su puolusiu angelu, Dievas jų nesudegina, tik įtikina pakeisti kryptį. Įtikina pasirinkti šviesą, o kai tai ir padaro puolęs angelas, tada sušvinta dar viena ryški žvaigždė, spinduliuojanti ne blogį, o gėrį.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *