Viešpats Maitrėja

Šalutinis poveikis

Yra angelai, kurie saugo žmogų. Saugo jo aplinką, padeda pažinti žmogui save ir savo gyvenimo aplinką. Angelai nuolat budi prie žmogaus. Jie padeda ir kada žmogus prašo, ir kada jis to neprašo. Siela, ateidama į Žemę, perduoda pagrindines idėjas savo gyvenimo angelams. Todėl jie žino, nuo ko, kodėl ir kada privalu saugoti žmogų, o kada pasitraukti nuo jo.

Angelai – subtili būtybė, turinti savo sąmoningumą ir turintys savo erdvę, kurioje gyvena ir bendrauja tarpusavyje. Kiekvienas angelas turi savo žmogų už kurį atsako. Kai kada žmogus turi keletą angelų. Tai priklauso nuo jo subtilumo išraiškos. Juo energetika švaresnė, juo daugiau gali turėti angelų. Vaikai jų visados turi daugiau, nei suaugę.  Tas pats angelas gali lydėti žmogų per visus jo įsikūnijimus, bet gali ir keistis su lyg kiekvienu įsikūnijimu. Tai priklauso nuo angelo sugebėjimų ir sielos suformuotų uždavinių žmogui. Jie globoja žmogų, saugo jį, padeda jam kasdienėje veikloje. Bet jie nėra dvasios mokytojai. Tai kitos struktūros sąmoningos būtybės. Jos atsako už žmogaus vystymąsi. Šie mokytojai nuolat keičiasi. Kiekvienas žmogus, išgyvenantis tam tikrus etapus, turi skirtingus mokytojus. Tai priklauso nuo žmogaus  sąmoningumo ir nuo to, ką jis yra pajėgus suvokti. Kiekvienas mokytojas tiesiogiai bendrauja su žmogumi (nesvarbu ar žmogus tai įvardija ir suvokia kaip bendravimą). Jie kalbasi, sudaro situacijas, padeda žmogui pažinti savo vidinį pasaulį. Kiekvienas mokytojas yra skirtingo informacinio/energetinio dažnio. Jeigu jis tinkamai „išmoko“ žmogų – tai jis, vadinasi, savo darbą atliko ir pasitraukia. Užleidžia vietą kitam mokytojui, kurio vibracijos aukštesnės, galimybės platesnės. Jis gali atverti žmogui naujus horizontus. Parodyti platesnį gyvenimą. Kiekvienas mokytojas renkamas pagal žmogaus virpesių dažnį ir jo sąmoningumą. Tai, kokius virpesius žmogus gali priimti ir suvokti, tokį dvasinį vadovą ir gauna. Juo žmogaus energetinis laukas plečiasi, virpesių dažnis kyla, tuo aukštesnio energetinio lygio vadovus jie ir gauna. Nes, aukštesnio dažnio energijų vadovai negali be reikalo skirti savo dėmesio, tai yra, savo energijos. Jeigu žmogus nėra pajėgus priimti tam tikro lygio energijos, tai su juo ir nedirbama.

Yra Pakylėtųjų Valdovų energijos, kurios įeina į žmogaus struktūrą, bet, kad jos aktyvuotųsi, žmogus turi būti labai sąmoningas. Yra žmonių, kurių šios galingosios energijos aktyvavosi,  vėliau jungiasi kitos galingos energijos. Tada jos per žmogų, kaip per stotelę, išreiškia save. Jos nemoko žmogaus. Jos išreiškia save per tą žmogų. Tai aukšto sąmoningumo žmogus, kuris yra suvaldęs savąjį ego ir kuris atveria vartus į žemiškąjį gyvenimą aukšto sąmoningumo energijoms. Žmogus gali turėti keletą energijų srovių. Vienos dominuoja mažiau, kitos daugiau. Tai priklauso nuo žmogaus sąmoningumo lygio ir virpesių dažnio atitikimo su energijų dažniu. Todėl, darant seansus, tu jauti laisvą energiją, galingą jėgą, esančią žmoguje ir didžiulį kietą bloką, kuris nepraleidžia tų energijų. Blokas – sąmoningumo riba. Žmogaus valia reikalinga tam sąmoningumo blokui pralaužti, sunaikinti. Labai mažai yra buvę įsikūnijimų, kur tos energijos galėjo išsiskleisti 100 procentu. Po tokio įsikūnijimo yra suformuojama tokia stipri žmogaus energetika, kuri tampa visiškai savarankiška ir pajėgi pati įeiti į kitų žmonių įsikūnijimus. Tai yra, žmogus tampa Pakylėtuoju Valdovu ir jo energetika dėl žmogaus sąmoningumo susiformuoja atskirai ir labai stipri. Energijos pasitraukia iš tokio žmogaus struktūros ir jis susiformuoja kaip atskiras vienetas, turintis savarankiškumą ir sugebantis save išreikšti kaip pačios aukščiausios būtybės.

Pakylėtųjų Valdovų energijos, kurios aktyvuojasi per žmogų, praplečia žmogaus sąmoningumą ir atveria širdį meilei. Šios energijos padeda pažinti žmogui save, padeda pažinti Visatos dėsnius. Per Pakylėtųjų Valdovų energijos išraišką, žmogus suvokia tikrąją aplinką, prisiderina prie jos ir suformuoja aukšto energetinio dažnio savąją struktūrą. Žmogus tampa kūrėju. Jis bendradarbiauja su Pakylėtaisiais Valdovais. Būna vystymosi periodas, kai žmogus privalo vykdyti nurodymus Pakylėtųjų Valdovų (tada žmogus jau būna atsisakęs savojo ego), bet vėliau ateina partnerystės laikotarpis. Yra bendras gyvenimas bendroje erdvėje. Kai žmogus bendrauja su aukštomis energetinėmis struktūromis, jis per save išskleidžia dieviškąją energiją. Vyksta virsmo procesas.

Dabar, kai Dievas suteikė Žemei ir žmogui didesnes galimybių išraiškas, kai suteikė platesnį veikimo diapazoną, tai ir Pakylėtųjų Valdovų energijoms atsirado daugiau galimybių pasireikšti. Pakylėtųjų Valdovų energija galinga, bet jų išraiška Žemėje buvo labai nedidelė dėl žemų Žemės vibracijų ir tam tikros bendros žemiškos struktūros. Ši struktūra keičiasi, vadinasi išraiškos galimybės didėja. Tai, ko anksčiau subtiliosios energijos negalėjo daryti, tai dabar joms atsiveria šios galimybės ir jos pasiruošusios dirbti. Yra keičiama Žemės struktūra. Keičiasi vidinė atomų struktūra ir keičiasi žmonių struktūra. Forma išlieka ta pati (kol kas), bet struktūra keičiasi. Todėl jūs gavote savo naujus draugus, vadovus, kurie padės tai naujai struktūrai susiformuoti ir prisiderinti prie naujų galimybių. Tie, jūsų laukiami išbandymai, tai tik šalutinis poveikis. Tai ne esminis darbas ar išgyvenimai, tai tik šalutinis poveikis. Jums, žinoma, svarbu tinkamai išgyventi tą poveikį, bet tai tik pasekmės vykstančio proceso.

Visą dėmesį turite sukoncentruoti į mokymą, o ne į tai, kas negero su jumis gali įvykti. Viskas praeis. Tai tik smulkmena, kol apsivalysite, sustiprėsite. Naujos struktūros suformavimas daug stipresnis reikalas ir svarbesnis, nei šalutinis poveikis. Iki susitikimo,

Viešpats Maitrėja

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *