Viešpats Maitrėja

Suformuotas ašramas

Su gimtadieniu, miela Violeta. Klausi, kodėl sveikinu, kai gimtadienis seniai praėjo? Žemiškasis gimtadienis nėra svarbus man šiuo atveju. Svarbus gimtadienis, kai tavo siela suformavo tiltą į savo dvasios planą. Kai tavo  aukščiausioji sąmonės dalis sėkmingai integravosi į tavo žemiškąjį planą. Tu tikrai dabar gimei. Ne tik kūnu, bet siela ir dvasia. Visi šie planai sėkmingai integravosi į materialią erdvę ir joje pradės skleistis kaip visuma. Tavyje išryškės gebėjimai, kurie yra aukštesniuose planuose. Jie tiesiog ryškinsis ir fokusuosis žemiškajame plane. Todėl ir sveikinu su gimtadieniu. Su darniu gimimu Žemėje.

O dabar apie ateities darbus. Kiekvienas žmogus – tai istorija, kuri turi savo pagrindus energetiniuose planuose. Kiekvienas žmogus skleidžia tam tikras vibracijas ir transformuoja vienokią energiją į kitokią. Tiek teigiamą į neigiamą, tiek neigiamą į teigiamą. Ir tai vyksta nuolat, kai tik žmogus įsikūnija Žemėje. Bet sielos ir dvasios planuose yra kitos užduotys, kiti siekiai. Dievas kuria gyvenimą ir jis nuolat ieško variantų, kaip save geriau išskleisti. Idėjos išlieka dvasios ir sielos planuose, o į žemiškąjį lygmenį, kur jos turi realizuotis, patenka išsiderinusios ar nesuvoktos. Dvasia ir siela suvokia naujas idėjas, o žmogaus protui jos gali būti visiškai nepriimtinos, nes yra nesuprantamos ir jos nesiderina su žmogaus suvokimu, koks yra gyvenimas, kokios jo pareigos ir tikslai. Suformavus Violetos – Maitrėjos ašramą, atsirado galimybė tas nesuprastas idėjas transformuoti į žmogaus suvokimą. Jūsų darbo grupės rinksis tikslingai su tikslinga paskirtimi – priimti idėjas, kurias Mokytoju manymu, gali žmogus priimti ir iš sudėtingų formulių transformuoti jas į savo sąmonę ir jas pažinti. Darbo grupėse bus nuleidžiamos konkrečios naujos idėjos, kurios jau daugybę kartų buvo žmogaus proto ir širdies atmestos, bet be kurių neįmanomas virsmas žmonijos tam tikra numatyta linkme. Todėl, kai yra suformuota grupė, būtų labai gerai, kad visi numatyti nariai joje dalyvautų. Jeigu negali dalyvauti kuris nors narys, jį reikia pakeisti labai tikslingai, pagal atitinkamas vibracijas, bet iš grupės išėjęs žmogus, netenka tokios unikalios progos prisijungti prie pokyčio energijos. Bet, kiekvienas žmogus renkasi savo gyvenimo kelią ir kiekvienas eina savo tempu ir savo keliu. Jeigu jis negali dalyvauti, matyt jo žemiškasis protas nėra pajėgus atsilaisvinti, nors tam galimybes turi visas. Kodėl taip atsakingai kalbu apie grupių darbą? Nes žmonės renkami pagal tam tikras vibracijas ir galėjimą priimti pokytį. Ne tik priimti, bet jo neatmesti ir įtvirtinti savo gyvenime. Ar pavyks suvokti apie ką bus kalbama? Greičiausiai ne, nes jūs blokuojate nepažįstamą informaciją, jai net nespėjus atsiskleisti. Bet energiniai srautai vis tiek bus paduoti. Ir tos formulės įsitvirtins jūsų energiniame lauke ir per laiką leis pažinti tam tikras idėjas. Pažinti, suvokti ir įgyvendinti. Sėkmės naujuose darbuose. Klausimas dar aktualus erdvėje ar geriau keisti žmogų, kuris negalės dalyvauti procese, ar geriau keisti proceso laiką? Vienoje komandoje pokytis buvo padarytas, jis yra priimtas, tas žmogus dabar derinamas prie jam keliamų reikalavimų, bet kitu atveju, jei žmogus negalės dalyvauti procese, jis nebus keičiamas ir nebus keičiamas laikas. Dalyvaus tie, kurie dalyvaus.

Suformuotas Violetos – Maitrėjos ašramas leidžia per jos sąmonės kanalą susilieti žemiškajam planui su sielos ir dvasios planu. Kaip jau kalbėjau, daug idėjų negeba pasiekti žemiškojo plano dėl nuolatinių iškraipymų. Suformuotas ašramas sujungia Violetos sąmonę su jos aukščiausiąja sąmone ir tuo kanalu bus nuleidžiamos idėjos. Iš pradžių energiniame lygmenyje, vėliau žodiniu pavidalu. Kiekviename užsiėmime dalyvaus Violeta, ji galės ilsėtis tada, kai komanda rinksis bendrai maldai ir jos kanalo ten nereikės. Tai labai stiprūs procesai, todėl tam sekmadieniui, kuriame turite dalyvauti – pasiruoškite. Būkite pailsėję, nusiteikę rimtam darbui ir jau pasimeldę. Jau atėjus į ašramą jūsų energinis laukas turi būti aukštas ir prisiderinęs prie Violetos –Maitrėjos ašramo vibracijų. Mano perduota mantra „Aš susilieju su visagaliu protu…“ labiausiai leis pakelti vibracijas, tai ją jau būkite  atlikę, kad tausotumėte darbo laiką ir energiją procesui.

Džiaugiuosi unikalia galimybe dirbti tiesiogiai. Ką reiškia Violetos – Maitrėjos ašramas, būtų buvę galima paaiškinti per praėjusį užsiėmimą, bet Violetos sąmonė tai griežtai atmetė, bijodama susireikšminimo. Ego visados tyko žmogaus paslydimų, bet kai kada ta baime pražudo gerus procesus.

Violetai reikia laiko suvokimui savęs kaip Violetos – Maitrėjos. Tai taip pat nauja idėja, kuri sėkmingai atmetama proto ir širdies, bet kuri sėkmingai įsitvirtino jos energetikoje ir leis pakeisti jos žemiškosios sąmonės požiūrį į tuos procesus.

Ne visi skaitytojai supras kas dabar vyksta, kodėl vyksta ir abejos ar verta į tai gilintis. Rinktis jums. Bet procesai eis ir, gal būt, komandoje įsitvirtinusios idėjos palies ir jūsų energinį lauką ir pamažu jumyse įsitvirtins formulės, leidžiančios suvokti pasaulį kitaip.

Su meile ir ryžtu daug dirbti, Viešpats Maitrėja, Violetos – Maitrėjos asmeninis dvasios vedlys.

p.s. sielos vedliai savo darbą jau atliko, pagarba ir dėkingumas jiems išreiškiamas jų plane. O aš, Viešpats Maitrėja, perimu visus Violetos sąmonės planus. Todėl per suformuotą Violetos – Maitrėjos ašramą galiu pasireikšti ne atskiruose jos planuose, o jos visumoje. Jos sąmonėje: Violeta – Maitrėja. Atėjus laikui, jai susiformuos konkretus vardas, kuris tiksliai atspindės jos sąmonės visumą. Dabar tai tarsi tiltas iš vieno plano į kitą. Tilto neliks, liks visuma, ir bus suteiktas naujas vardas. Tik reikia laiko tam procesui įsitvirtinti.

Pasitikėk manimi

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *