Viešpats Maitrėja

Žvaigždūnė

   Būkite palaiminti, visi, kurie skaitote. Aš ateinu į jūsų širdis su meile ir gerumu. Nuolat jus aplankau ir nuolat stiprinu jūsų vidinius gebėjimus teisingai išjausti savo aplinką, teisingai suvokti subtiliąją erdvę. Aš kiekvieną iš jūsų sustiprinu, palaiminu ir sakau, eikite drąsiai savo keliu. Jūs nesate pamiršti ar palikti. Kiekvieną iš jūsų aš matau, girdžiu ir skiriu savo dėmesio energiją, kad tik stiprėtumėte, augtumėte.

Savo pažinimo kelyje jūs darote daug klaidų, bet tai yra jūsų suvokimo klaidos. Suvokimas keisis – klaidos atsitaisys. Tai procesas, kuriame nuolat kažkas vyksta. Vyksta pagal to žmogaus tos akimirkos gebėjimus, jo energinio lauko švarumą ir daugybę kitų faktorių, kurie įtakoja žmogaus sąmonę, tą akimirką. Šiandieną jūs dar labai maži, pažiūrėjus į jus iš mano pozicijų. Bet jūs mokotės, stengiatės ir kiekviena pamoka – sėkminga ar nesėkminga – yra pamoka, vedanti jus pirmyn. Tiesa, jūs pridarote daug klaidų, bet visos klaidos lieka iliuziniame pasaulyje. Jūs pasikeisite ir jūsų iliuzinis pasaulis pasikeis. Mes nieko nevertiname. Nes nėra ko vertinti. Tai erdvė, kurioje gyvenate, augate. Nėra ko vertinti ir sakyti gerai ar blogai darote. Tiesiog darote ir mokotės. Darote ir stebite ar pavyko išspinduliuot ne tik gerą energiją, bet ir teisingą, giliai veikiančią energiją. Nedaug procesų yra tokie svarbūs, kaip kad jūs juos sureikšminate. Jie tiesiog įvyksta, jūs išskleidžiate savo energiją, bet ji nėra tokia stipri, kad įtakotumėte visatą. Mokytojai per jus dažnai dirba ir tikslingai dirba, bet pobūdis tų darbų būna kitoks, nei jūs suvokiate. Jūs atsilaisvinate nuo tam tikrų savo tiesų, jūs atsilaisvinate nuo tam tikrų santykių praeities ir dabarties. Jūs išsivalote save nuo savo sukurtų neigiamų minčių ir sumažinate egregorus. Darbų daug padarote, bet juos darote žemiškosios sąmonės lygmenyje. Tai suvokiate, kad jie reikšmingi tik žemiškosios sąmonės lygmenyje. To irgi reikia. Reikia keisti kolektyvinę sąmonę, reikia keisti žmonijos vertybes ir formuoti naujus siekius. Bet kai jūs gebėsite tikrai susilieti su savo aukštesniąja sąmone, tada jūsų darbai turės didesnę įtaką ir klaidų čia daryti jau negalima. Čia viskas turi būti tikslinga, švaru ir tikra. Kaip suvokti ar jūsų daromi procesai yra žmogiškosios sąmonės lygmenyje, ar jie yra subtilesnio lygmens? Kai suvokimas bus aukštesniosios sąmonės lygmenyje – viską ir suvoksite. Kol tik išjaučiate ar net kažką regite – tai žmogiškosios sąmonės lygmuo. Jūs mokotės. Jūs koreguojate savo žemiškosios sąmonės darbus. Aukštesniosios sąmonės lygmenyje jūs aiškiai žinosite nuo pirmosios akimirkos kas vyksta, kodėl vyksta, ką reikia daryti ir kaip. Viskas bus visiškai aišku. Ir pasekmės aiškios, jei kažką padarysite ne taip, ar kažką padarysite ne iki galo dėl kai kurių žmonių pastrigimo. Juo didesnė komanda, tuo sunkiau suformuoti labai aiškius darbus, tuo gilesnė ir aiškesnė turi būti vedančiojo procesą sąmonė.

Tai ką jūs dabar galite nuveikti? Mokytis išjausti naujus pojūčius proceso metu.  Ir čia kalbu visiems, kurie mėgina eit į meditacijas ar dirbti grupėse: jūs mokotės, galite klysti, galite analizuoti, svarstyti, keisti proceso eigas. Bet tikroji kūryba bus tada, kai sąmonė veiks iš aukščiausiojo plano.

Violeta – Maitrėja, nuo šiol vadinama Žvaigždūne, tu žinai, kad aš tavyje sudariau 80 proc. tavo aukštesniosios sąmonės. Labai maža dalis tavo aukštesniosios sąmonės reiškėsi tavo struktūroje. Mokymą suformavau, perteikiau per tavo kanalą žmonijai, kiek jis bus veiksmingas, priklausys tik nuo mokymo sekėjų. Bet užduotis įvykdyta. Aš buvau tam, kad tu padėtum per savo žemiškąjį planą išnešti mokymo vibracijas. šis etapas baigėsi ir aš mažinu savo sąmonės dalį tavo lauke. Nuo šiol tu tampi savarankiška esybe su Pakylėtųjų Valdovų sąmonės dalimis, kurios vis dar koreguos tavo komandos darbus ir jų vidinį augimą. Bet kurti turi tavo aukštesnioji sąmonė. Kurti turi Žvaigždūnė. Sekmadienio procese aš atsiskyriau ir pasitraukiau, ir aš buvau ta mažesnioji dalis. Ta didesnioji dalis – tai tu, Žvaigždūnė. O aš lieku, kaip ir kiti Pakylėtieji Valdovai – tik tavo eteriniame plane, su palikta teise kontaktuoti per tave, kai to reikės. Kūryba prasideda tavo.

Pasaulio Motina tau paaiškino vardo kilmę: kiekvienas Pakylėtasis Valdovas eteriniame plane šviečia kaip žvaigždė. Kadangi tavyje vietoj sielos yra Pakylėtųjų Valdovų šviesos srautai, tai tu apjungi daugybę žvaigždžių ir tavo vardas Žvaigždūnė. Tik dabar tavo aukštesnioji sąmonė pati pasireikš žemiškoje erdvėje, nebereikia nei mano apsaugos, nei mano vedimo. Tapai savarankiška esybe, pasireiškianti Žemėje. Tikiuosi greit tavo žemiškoji sąmonė persiderins ir sėkmingai leis reikštis tavo esybei. O kai reikės Mokytojų pagalbos aplinkiniams – jie visados gali per tave lengvai ir paprastai pasireikšti.

Bet tu, Žvaigždūne, turi jau suvokti, kad tai tavo laikas. Tavo kūryba. Ir tu sąmoningai renkiesi, kada ir kokie Mokytojai jungiasi, kada ir kokie procesai bus vykdomi. Tavo esybė reikšis per tavo žemiškąją sąmonę.

 Su meile ir pagarba, buvęs tavo dvasios vedlys – Viešpats Maitrėja.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *