Viešpats Maitrėja

Žvilgsnis į galimą ateitį

Žmogus, gyvendamas savo žemiškąjį laikotarpį Žemėje, kartu išgyvena savo esybės išraišką Visatoje. Žmogus–siela–esybė yra viena išraiška. Todėl tos dalys vienaip ar kitaip egzistuoja vienu metu ir jų veikimas vyksta vienu metu. Esybės išraiškų gali būti nuo kelių iki keliasdešimt vienu momentu. Tai priklauso nuo suformuotos sielos pasiekimų. Žmogiškų įsikūnijimų būna dar daugiau. Juo žmogaus sąmoningumas ribotesnis, juo sielos išraiška silpnesnė, tuo labiau esybė dalijasi. Ji turi išreikšti save, todėl suformuoja daugiau įsikūnijimų. Kai sąmoningumas auga, žmogus bręsta, jo vibracijos kyla ir su kiekviena mirtimi jo siela gali sujungti kelių įsikūnijimų sąmoningumą – taip įsikūnijimų skaičius mažėja. O esybės išraiška Žemėje stiprėja. Juo labiau koncentruota esybė, tuo stipresnė žmogiškoji išraiška Žemėje. Žmogus pajėgia įgyvendinti aukštus jam keliamus reikalavimus. Jis sugeba išskleisti savo esybės energijas. Kai žmogaus sąmoningumas atlaisvėja, ir jis prijungia paraleliniuose pasauliuose egzistuojančių savo įsikūnijimų sąmoningumą, tada žmogus geba labai plačiai mąstyti, išjausti ir išspinduliuoti energiją ne tik į Žemę, bet ir į Visatą.

Tikriausiai sudėtinga jums suprasti visa hierarchiją Danguje, o tuo labiau savęs išskaidymą po lygmenis ir per paralelinius pasaulius. Ir tai sudėtinga todėl, kad sunkiai primate idėją apie paralelinių pasaulių egzistavimą. Jūsų sąmoningumas leidžia įvertinti tik tai, ką matote, girdite, jaučiate. O paralelinio pasaulio nei matote, nei girdite, nei suvokiate jį egzistuojant. Žemė egzistuoja keliuose paraleliniuose pasauliuose. Juk kalbėjome, kad jau dabar vyksta paralelinių pasaulių (dar vieno) formavimasis. Didžioji dalis žmonių siekia pereiti į aukštesnių vibracijų paralelinį pasaulį, o tie, kurie nesistengia, kurių vibracijos žemos – tie liks dabartinės Žemės paraleliniame pasaulyje. Materija kaip ir labai aiški – Žemės planeta ir žmogus. Bet yra keletas paralelinių pasaulių, kur užstringa žmogaus sąmoningumas ir tie pasauliai, kurie jau formuojasi ir juose jau gyvena ir jūsų dalis. Paraleliniai pasauliai yra ir žemesnių, ir aukštesnių vibracijų lygių, nei esate jūs čia ir dabar. Ir šiuose pasauliuose egzistuoja jūsų sielos kitos išraiškos. Juo daugiau jūsų išraiškų žemesniuose lygiuose, tuo sunkesnė jūsų branda čia ir dabar. Vadinasi, ne viską jūs suvokėte ir atlikote savo įsikūnijimuose ir tai, kas neneša pažangos, užstringa kitame žemesniame paraleliniame pasaulyje. Bet, gyvendami čia ir dabar, darydami sprendimus, jūs galite sujungti savo paralelinius pasaulius į vieną ir suformuoti kilimą (perėjimą) į kitą pasaulį. Pereiti į aukštesnį paralelinį pasaulį, nesujungus žemesnių pasaulių energetikos – praktiškai neįmanoma. O kaip įmanoma pakelti paralelinių pasaulių įsikūnijimų energetiką čia ir dabar? Tik atidirbant karminius mazgus. Tik suvokus ir subrendus jūsų sąmoningumui, įmanoma suformuoti pakilimą paralelinių pasaulių energetikos. Jūs gyvenote ir sielos praėjusiuose gyvenimuose. Ten kūrėte, mylėjote, džiaugiatės ar kovojote. Jūs gyvenote, formavote savo sąmoningumą. Jeigu jis buvo aukštas, tai jūs po mirties neišsisklaidėte, o tiesiog perėjote į naują įsikūnijimą ir bręstate toliau. Bet jeigu praėjusio įsikūnijimo metu labai stipriai smukote žemyn – tai po mirties jūsų sąmoningumas išsiskaidė. Dalis galėjo kilti aukštyn, o kita dalis perėjo į sunkesnio gyvenimo etapą – į kitą paralelinį pasaulį. Dabar gyvenantys ir skaitantys šiuos laiškus yra viename iš paralelinių pasaulių. Visi tie pasauliai yra labai realūs ir turintys vienodą įtaką sielos brandai. Bet pagrindinė išraiška būna aukštesniame energetiniame lygmenyje. Tai yra aukštesnių vibracijų paraleliniame pasaulyje. Tie, kurie esate suformavę aukštesnį energetinį lygmenį šiame pasaulyje, jau formuojate projekciją į aukštesnių vibracijų paralelinį pasaulį. Tai ir yra perėjimas. Jis formuojamas dabar,  jau yra numatoma gyvenimiškoji situacija ateityje. Ir ji gali nuolat kisti, priklausomai nuo dabartinio jūsų gyvenimo.

Aukštesniame energetiniame lygmenyje – naujoje kolektyvinėje sąmonėje – egzistuos naujos gyvensenos taisyklės, todėl prie jų reikės derintis jau dabar. Tame naujame pasaulyje bus atviras bendravimas su subtiliuoju pasauliu. Jeigu jūsų sąmoningumas jau dabar neleis jums priimti idėjos apie subtiliojo pasaulio egzistavimą, tai jūs užblokuosite tą perėjimą į aukštesnių energijų lygmenį. Jūsų pažanga priklauso nuo jūsų sąmoningumo. Jeigu neleisite priimti idėjos, kad Visata kupina gyvybės formų, kad patys esate nuostabūs ir daugiaplaniai Visatos atžvilgiu, tai jūs užblokuosite perėjimą į aukštesnių vibracijų paralelinį pasaulį. Šis perėjimas vyksta jau dabar, šiame įsikūnijime, nelaukiant mirties. Nes mirties akimirkoje yra išskaidoma žmogaus struktūra. Kai kas lieka žemesniame lygmenyje, kai kas kyla į aukštesnį lygmenį. Bet yra reikalinga, kad į tą tikrąjį naująjį pasaulį įeitumėte jau visai subrendę ir nebeišsiskaidantys. Nes išsiskaidymas mažina spinduliuotę gyvenimiškoje aplinkoje. Mažina galimybę bręsti ir pasiekti aukštą pasiekimų momentą, aukštą ir stabilų savo energetinio lauko lygmenį.

Todėl jau dabar mes pradedame sujungti jūsų paralelinius pasaulius tam tikrų seansų metu, meditacijų metu, miego metu. Tai nuo žmogaus noro nepriklauso. Tik nuo žmogaus pasiekimų tai priklauso, nors pats žmogus ir nesuvokia, kada įvyksta susiliejimas su savo paraleliniame pasaulyje esančia dalimi.  Įvykus tokiam momentui, žmogus tarsi pajunta, kad tapo kitu žmogumi. Tiesiog toks pajautimas. Tarkim, įvertinate save dabar ir prieš metus laiko, ir suvokiate, kokia skirtinga asmenybe tapote, kokios skirtingos vertybės buvo vertinamos anksčiau ir dabar. Galite save pavadinti dviem atskirais žmonėmis. Vadinasi, jūs sugebėjote taip pakelti savo sąmoningumą, taip atrišti karminius mazgus, kad galėjote sulieti savo paralelinius pasaulius. Kai įvyksta tie susiliejimai, čia ir dabar, tampate “kitu žmogumi”. O tame žemesniame paraleliniame pasaulyje jūs tiesiog mirsite. Jūsų visa “gerų darbų” sankaupa pereina į dabartinį jūsų Vidinį Aš. O tai, kas buvo žema – atidirbote. Ir taip, per dabartinį įsikūnijimą jūs galite sulieti visus savo paralelinius pasaulius ir pasiruošti pereiti į aukštesnio energetinio lygmens pasaulį jau čia ir dabar, kur aiškiai galėsite suformuoti projekciją į savo ateitį.

Aš labai džiaugiuosi, galėdamas jau dabar su jumis kalbėti apie paralelinius pasaulius ir apie projekciją į ateitį, kurioje gyvenimas iš principo keisis. Jūs jau nebeatgimsite “šioje žemėje”, kur vyktų tas pats gyvenimas. Tarkime, jeigu jūs mirtumėte ir atgimtumėte po 20 metų šioje Žemėje – tai šio pasaulio žmonių vystymasis nebus labai pakitęs. Jūs ir toliau gyvensite labai panašiai, kaip ir dabar gyvena didžioji dalis žmonių. Turėtumėte vėl atidirbinėti karmą, vėl spręsti paprastus vienadienio gyvenimo klausimus, ir jūsų išraiška būtų panaši į dabartinę. Gal geresnę, gal blogesnę, tai priklausytų nuo jūsų suformuotos karmos. O perėjimas į “kitą Žemę” – tai iš principo kito lygio egzistavimas. Materija čia yra, bet ji kitokia. Kitokios gyvenimo taisyklės, kitos vystymasis, kitoks bendravimas tarpusavyje ir su subtiliuoju pasauliu. Iš principo, kitoks gyvenimo būdas. Karma čia nebeegzistuos, nes jūs negalėsite neteisingai elgtis. Jūs visur ir visados turėsite priimti teisingus sprendimus, o jeigu ne – tai atidirbsite už tai iš karto, nelaukiant mirties. Ir mirties sąvoka bus kitokia. Jau dabar Sen Žermenas aiškina, kad nereikia bijoti mirties, kad reikia pasiruošti tam išėjimui. O kitame pasaulyje tas išėjimas bus tik tada, kai būsite pasiruošę išeiti. Tai gali trukti 100 metų, o gal ir 500 metų. Gyvensite, kol subręsite pereiti į aukštesnį lygmenį. Dabar jūs nuolat įsikūnijate, nes vyksta išsiskaidymas. O tame gyvenime išsiskaidymas nevyks. Jūs turėsite bręsti ir augti tiek laiko, kol tai įvykdysite. Ir jūsų amžius bus labai įvairus. Jeigu jūs neišspręsite savo problemos būdami, tarkime, 15 metų, tai tie penkioliktieji metai užtruks 5-10-20 metų – kol išspręsite problemą, ir tik tada  pereisite į 16-ą gimtadienį. Tarsi užstrigsite laike. Todėl suvokite, kad tas gyvenimas bus iš principo kitoks, nes dabar jus riboja jūsų aplinka. Mokykloje dar leidžia du metus iš eilės mokytis toje pačioje klasėje,  vėliau, jei vis neišmokstate, išmeta iš mokyklos – o kaip pasimokytumėte 10 metų toje pačioje klasėje? Suvokite, gyvenimo sistema bus kitokia. Struktūra kitokia. O kadangi žmogus labiausiai bręsta nuo 33 metų, tai tokio “amžiaus” žmonių tame pasaulyje ir bus daugiausia. Nes tame amžiuje prasideda tikroji gyvenimo kūryba ir pamokas reikia išmokti iki galo. Šiandieną pakalbėjome apie paralelinius pasaulius (sutinku, kad liko daug neaiškumų, bet juk visados sakome, galime atskleisti informacijos tiek, kiek pajėgiate suprasti, todėl visų taškų ant “I”, sudėti negalite nei jūs, nei mes), apie būsimą pasaulį, į kurį projekciją formuojate jau dabar. Todėl norisi kaip galima greičiau sujungti paralelinius pasaulius, o to padaryti be jūsų pastangų mes negalime. Mes galime tik suformuoti daugiau išbandymų, daugiau pasirinkimų galimybių, kad labiau išryškėtų jūsų vidinis pasaulis. Labiau išryškėtų jūsų pasirinkimai, jūsų tikrieji siekiai. O renkatės jūs. Ir renkatės sėkmingai – tuo ir džiaugiuosi aš, Viešpats Maitrėja, ir visi dirbantys su jumis.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *