Viešpats Šiva

Kasdien po kruopelytę naujumo įleiskite į savo gyvenimą

Aš, Viešpats Šiva.

Atėjau į jūsų erdvę su didžiule viltimi suskaldyti tai, kas sena ir jau atgyventa jūsų šiandieniniame gyvenime. Žmogus gyvena nuolatiniame pokytyje. Jis analizuoja, mąsto, priima sprendimus ir taip kuria savo rytojų, taip išgyvena dabartį. Niekados negalite grįžti į praėjusią minutę, į tą patį įvykį. Kiekviena akimirka vis kitokia, vis nauja. Tik seni įtvirtinimai, kaip senovinė tvora, laiko jus tam tikruose rėmuose. Jūs mąstote ir kuriate savo rėmuose, savo įtvirtinimuose. Tai yra, savo įsitikinimuose, patirtyje, savo žiniose. Bet ne kažin ką galima suformuoti ant seniai įtvirtintų tiesų, kai pasaulis nuolat kintantis. Su senais įsitikinimais jūs galite nuskęsti taip, kaip nuskendo Atlantida.

Pasaulis yra kintantis. Čia ir dabar jis yra nuolat formuojamas. Nes jis kuriasi, pasiremdamas jūsų minties galia. O jeigu jūs laikotės savo senų įsitikinimų, jūs nesugebėsite sukurti kažko visiškai naujo, neįprasto. Nebūtina visko griauti ir atsisakyti. Svarbu atlaisvinti požiūrį, priimti idėją, išgyventi ją, o tik vėliau ją atmesti arba įgyvendinti. Sena keisti reikia pamažu. Negalima visko sugriauti iš karto, nes neturite suvokimo, kaip formuoti naują pasaulį. Bet jūs turite nuolat priimti naują informaciją į savo širdį ir protą, ir ją pritaikyti savo kasdieniame gyvenime. Taip pamažu jūs vystysite pokytį. Tai, kas nebereikalinga, atkris savaime ir jums nereiks „laužyti galvų“ kaip naujai gyventi. Viskas turi eiti lengvai ir paprastai. Kasdien, po kruopelytę naujumo įleisti į savo gyvenimą. Kasdien formuoti naujus įpročius, kasdien įgyvendinti po naują idėją. Reikia prie jų derintis, reikia jas priimti ir išreikšti savo kasdienybėje. Pvz.: paprašyti Dievo apsaugos, kad jūs galėtumėte visą dieną sąžiningai elgtis, kad galėtumėte būti tolerantiški, kad daugiau matytumėte šviesos, nei tamsos. Jūs, iš tiesų, žinote visas gyvenimo taisykles (jei pamiršote, tai iš naujo skaitykite laiškus). Ir įgyvendinkite jas. O aš padėsiu jumyse atlaisvinti tai, kas sena ir labai tvirta. Kai kada jums nepakanka ryžto keistis, kai kada tiesiog nesuvokiate, ką turėtumėte keisti. Todėl aš čia ir esu. Esu jūsų pagalba, jūsų jėga ir išmintis. Griausiu tai, kas sena ir nereikalinga, kad galėtumėte naujoves įleisti į savo sąmonę.

Džiaukitės suteikta jums galimybe lengviau atsisakyti to, kas jus varžo. To, kas jums trukdo žengti dvasinio tobulėjimo keliu. Suvokite, vidinis pasaulis įgauna jėgą. Išorinis pasaulis formuosis konkrečiai pagal jūsų mintis ir išgyvenimus. Nebus taip, kad jūs elgiatės negarbingai ir gerai gyvensite. Ne. Atėjo laikas atsakyti ir atsiskaityti už savo neteisingas mintis ir neteisingus sprendimus. Negalima eikvoti dieviškosios energijos tamsai formuoti. Aš atėjau tam, kad padėčiau jums rasti kelią per jūsų suformuotą tamsą. Aš atėjau padėti suskaldyti tamsą jūsų mintyse ir jūsų jausmuose. Per daug ta tamsa įsitvirtino jūsų gyvenime. Ją skaldysiu aš, Viešpats Šiva savo spinduliais. Ir skaldysiu galinga jėga ir jeigu jūs nenorėsite tamsos atsisakyti, tai atleiskite, bet mano spinduliai pažeis ir jus. Jeigu jūs įsikibę laikysitės vidinės tamsos – jūs susinaikinsite patys. Nes tamsa valoma iš visų gyvenimo kertelių. Tiek iš aplinkos, tiek iš jūsų energetinio lauko. Jūs turite daugiau priimti šviesos ir nesugriūti.

Keiskite požiūrį į savo gyvenimą, į savo įpročius. Jeigu jūsų mintys nuolat juodos, negatyvios, tai kas iš jūsų liks, pašalinus šias mintis? Ne aš naikinu pasaulį, o jūs naikinate save su savo požiūriu į savo gyvenimą. Jūs labai nevertinate Dievo ir nevertinate jo suteiktos malonės – gyvenimo. Tai prieštarauja Visatos dėsniams. Gyvybę reikia vertinti, net jeigu ji tavo.

Gyvybė paremta šviesa. Tai kurkite šviesą, gyvenkite šviesoje.

Su tikėjimu ir viltimi, Viešpats Šiva

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *