Viešpats Sūrja

Apie tai, kaip griaunate pasaulį

Viešpats Sūrja.

Energija yra visa ko pagrindas. Iš jos susiformuoja visa gyvybė, tiek materiali, tiek nemateriali. O energiją formuoja žmogus, turintis laisvą valią kurti. Per jį teka dieviškoji gyvybinė energija ir ja remdamasis jis kuria ir išskleidžia savo energiją. Žmogus Žemėje kuria. Jo gyvenimo pagrindas yra kūryba. Bet kas yra kūryba? Tai energijos kūrimas, formavimas. Žmogus pasirenka, kokio pobūdžio  energiją kurti: kuriančiąją ar griaunančiąją. Žmogus savo minties ir jausmų galia iš savęs išskleidžia energiją, kuri skaidosi po Žemę tiek materialioje, tiek nematerialioje plotmėje. Kurdami teigiamą energiją, jis papildo savo energetinį lauką ir suformuoja tinkamą pasiekimų momentumą (energijos sankaupas), kurias gali naudoti ir išėjus iš materialiojo pasaulio. Pakylėtieji Valdovai savo veikloje naudoja energiją, kurią suformavo Žemėje arba gali pasiremti žmogaus formuojama energija. Todėl jie ir siekia užmegzti kontaktą su žmogumi tiesiogiai, kad per jo energiją (kūrybą) galėtų daryti įtaką pasauliui. Jeigu jie panaudoja savo pasiekimų momentumą, tai jos patys atstatyti nebegali. Nes veikiančią energiją galima suformuoti tik gyvenant Žemėje. Žmogus gali išnaudoti savo energiją, bet ją gali greitai atstatyti ir sukurti papildomos. Jeigu jis sukuria aukšto dažnio energiją, ja pasinaudoja ir Pakylėtieji Valdovai. Jie gali ją panaudoti pagalbai žmonėms. Kodėl  Marija nuolat prašo maldos – nes malda yra aukštų vibracijų energija ir šios energijos dėka ji gali suteikti pagalbą tam ar kitam žmogui.

Supraskite, kūryba – tai energijos kūrimas. Tai subtiliosios energijos kūrimas ir jos išskleidimas visoje Visatoje. Pirmiausia, jūs galite suteikti jėgos mirusiųjų sieloms ir pakelti juos iš astralinio pasaulio, galite padovanoti energiją šalia esančiam žmogui. Užtenka pasiųsti jam tyrą Meilės – Šviesos mintį ir jam padovanojate energiją, kuri atstato sveikatą, pagerina santykius, įvykius. Jūs, suformuodami labai aukšto dažnio energiją ją išskleidžiate į subtilųjį pasaulį ir ta energija papildys Pakylėtuosius Valdovus ir kitas kosmines būtybes. Jos gali stiprėti ir skleisti tą jūsų suformuotą energiją kitiems žmonėms arba mirusiųjų pasauliui. Pakylėtieji Valdovai materialiam pasauliui gali padėti tik per jūsų sukurtą energiją. Toks yra dėsnis. Kiek gyvybė pajėgia suformuoti energijos, tiek jos ir galima panaudoti. Nebent Pakylėtieji Valdovai dovanotų savo energiją.

Žmogus kuria energiją savo kasdiene veikla ir kasdienėmis mintimis, jausmais. Jeigu jūs sugebate džiaugsmingai ir pozityviai praleisti dieną, jeigu jūs sugebate tyrai pasimelsti, naudodami savo dieviškąją energiją, išskleisti per save gerus jausmus – jūs formuojate kuriančiąją energiją. Dieviškosios energijos pagrindu jūs kuriate žemiškąją energiją. Bet jeigu esate pikti, niūrūs, susinervinę, nelaimingi, liūdni – jūs nekuriate energijos. Jūs tik išnaudojate savo dieviškosios energijos rezervus ir išspinduliuojate negatyvumą, kuris stabdo kitų žmonių dieviškosios energijos išspinduliavimą. Savo negatyvumu jūs užspaudžiate jumyse esančią dieviškąją energiją, kuri suteikia gyvybinę jėgą. O jeigu užspaudžiate gyvybinę energiją, tai jūsų sveikata ir gyvenimo aplinkybės tik blogėja. Ir negana to, vaikščiodami su tokiu negatyvumu, jūs užspaudžiate ir kitų žmonių dieviškąją energiją. Taip jūs griaunate pasaulį.

Kūryba – tai ne kokius tikslus pasiekti gyvenime, o kokią energiją suformuoti kasdien, naudojant savo dieviškąją energiją. Svarbu, kokią energiją išskleisi kiekvieną savo gyvenimo minutę. Štai čia ir yra kūryba. Ir jeigu sakome: žmogus – kūrėjas, tai kalbame apie žmogų, kuris suvokia, kad jo minties dėmesys suteikia energiją tam, apie ką jis galvoja. Sąmoningai ar nesąmoningai, bet kuri tai, apie ką galvoji. Ir tik sąmoningas žmogus suvokia, kad mintis ir jausmus reikia valdyti, kad reikia dėmesį kreipti į savo vidų ir ten atradus dieviškąją energiją, leisti jai išsispinduliuoti visa dieviška jėga. Dieviškoji energija, esanti žmoguje, išsispinduliuoja į aplinką tik per žmogaus suvokimo filtrus. Ir jeigu tie filtrai labai užblokuoti, tai ta dieviškoji – gyvybinė energija, sunkiai išsiskleidžia Žemėje. Tada turi mažai jėgos ir mažai padėsi aplinkiniams. Bet, jeigu tavo širdis tyra ir tu sąmoningai per save skleisi šviesos, meilės, gerumo energiją – ši energija pasiremia dieviškąja energija ir išsiskleidžia Žemėje, paliesdama ir sustiprindama aplinkinius žmones, bei paliesdama ir nematerialųjį pasaulį.

Žmogus turi dieviškąją energiją savyje ir jos pagrindu formuoja – kuria energijas. Tai yra, savo mintimis, jausmais ir veiksmais išskleidžia dieviškąją energiją į aplinką, arba atvirkščiai, užspaudžia ją ir taip pakenkia sau. Todėl suvokiate, kad didžiausias priešas esate patys sau. Jeigu savo negatyviu požiūriu užspaudžiate savo gyvybinę energiją, tai žinoma, taip sunaikinate save. Ir niekas dėl to nekaltas, nes tai jūsų pasirinkimas. Jūsų laisva valia elgtis taip, kaip norite. Viską, apie ką tiek daug kalbėjome, reikia prisiminti, nes tai tik vardan jūsų. Turite suvokti, kad formuojate arba griaunate  save patys. Jūs kuriate arba griaunate Žemės energetiką. Kur jūsų dėmesys, ten teka energija. Jeigu savo energiją atiduodate negatyvumui, tai jūs sunaikinate savąją energiją ir sustiprinate  negatyvumą. Energija savaime neatsistato. Atstatyti galite tik su džiaugsmu, su meile.

Tamsos egregorai nekuria energijos, jie naudoja jūsų energiją, kuri turėtų būti naudojama jūsų sveikatai ir laimei. O jeigu pasijungiate prie tamsos egregoro – tai jam atiduodate savo gyvybinę energiją. Energijos nekuriate, tik išnaudojate, vadinasi, silpstate. Žmogus yra kūrėjas –  jis turi kurti energiją ir tikslingai ją išnaudoti. Vieni gerąją energiją kuria dirbami mėgstamą darbą, kiti piešdami, grodami, dainuodami, treti išspinduliuoja gerumą bendraudami su mylimais žmonėmis, kiti medituodami, melsdamiesi. Kai geras jausmas liejasi iš širdies – tu kuri. Tu padaugini dieviškąją energiją ir maitini viską, kam skiri savo dėmesį. Būkite dėmesingi  ir stebėkite, ką palaikote. Viskas priklauso  nuo jūsų pačių.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *