Viešpats Sūrja

Rasputinas

Čia Rasputinas.

Negaliu iki šiol susitvarkyti su ta emocija, patirta Žemėje. Ten labai skaudu, labai priešiška aplinka. Tu esi tarsi sušvelninta manoji dalis. Todėl tave ir susiradau. Kaip? Per tavo praeities suaktyvinimą. Tu įėjai į savo praeitį, kur tau parodė, kaip sunku gyventi žmogui, kuris pasaulį suvokia per subtilumo prizmę ir kuris  mato pasaulį tikrovišką: melagingą, kvailą, neteisingą. Tu buvai mergaitė, palikta miške. Tu suvokei aplinką, sugebėjai joje išgyventi. Kiekvieną vėjo virpėjimą, medžio šlamėjimą tu pajusdavai ir suprasdavai. Ir kai tave parvedė į namus, tu neatlaikei. Nesupratai, kodėl reikia taip sunkiai ir nepatogiai rengtis, kodėl reikia bendrauti su tais, kurie tau meluoja tiesiogiai į akis. Tu supratai kiekvieno žmogaus mintį ir aiškiai matei, kad tos mintys neatitinka žodžių. Apgavystės, išdavystės, pataikavimas. Tavo protas nesugebėjo atskirti tų dviejų pasaulių: subtiliojo ir žemiškojo. Ir tau pasidarė per sunku. Tėvas, mylėdamas tave, nuvedė pas žynę ir ji panaikino tavo sugebėjimą suvokti subtilųjį pasaulį. Tu tapai „normalia“ mergina, tokia pat pataikūniška, pasipūtusia dama, kaip ir to laiko moterys. Aš mėginau tau priminti apie subtilųjį pasaulį, apie tavo buvusius sugebėjimus, bet tu visai nesuvokei apie ką aš kalbu. Man taip pat sunku buvo gyvenime, kai įsikūnijau Rasputino įvaizdyje. Aš nenorėjau prarasti ryšio su subtiliuoju pasauliu. Aš nepajėgiau jo prarasti, todėl pats save sąmoningai naikinau ištvirkaudamas, gerdamas, žemindamas moteris. Tokiu momentu aš tiesiog užmiršdavau tikrąjį savąjį Aš. Nes tas savasis Aš toje aplinkoje mane žeidė. Bet caro šeima neleido man pamiršti manojo Aš, manojo subtiliojo pasaulio. Jų energija neleido man sunaikinti sąmoningo suvokimo apie subtilųjį pasaulį. Praėjo šimtas metų, o tu susiduri su ta pačia problema: ar leisti gyvenime pasireikšti subtiliajai energijai ar jos atsisakyti. Nedaryk šios klaidos. Subtilusis pasaulis turi įsilieti į žemišką erdvę, priimk jį, įtvirtink jį ir suteik galimybę kitiems jį pažinti ir priimti. Kaip niekas kitas aš tave suprantu ir palaikau. Žemiškasis pasaulis su savo kolektyvine sąmone neleidžia įsitvirtinti subtiliojo pasaulio suvokimui. Jis tiesiog spaudžia. Gerai, kad vis tik energija atlaisvėja ir apsauga sustiprėjusi. Savoje praeityje tokios apsaugos neturėjai. Negalėjo tavęs apsaugoti angelai, o tėvas nesuprato, kaip tau padėti. Ir jis priėmė klaidingą sprendimą, nors tikėjo, kad elgiasi gerai, nuvesdamas pas žynę. Tu toliau gyvenai, kaip normali moteris, bet amžinybės atžvilgiu, tai pakenkė. Todėl dabar nesvyruok, drąsiai priimk subtilųjį pasaulį. Jis tave saugo, o tu su savo sąmone atlaikyk žemiškos erdvės spaudimą. Prisimink – aš su tavimi. Tu turi mano dovaną (Rasputino energijos pakrautą akmenuką). Visada, kai tau susvyruos pasitikėjimas, kai tau bus liūdna, neramu, neaišku – pasiimk akmenuką į rankas. Taip aš būsiu šalia. Kadangi Pakylėtieji Valdovai jungiasi bendravimui, bet dar nelabai sėkmingai, tai atsiuntė mane, truputi žemesnių energijų, kad užkoduočiau subtiliojo pasaulio prisiminimą į akmenuką. Jeigu praeityje tu manęs nepajėgei suprasti, tai dabar tas akmenukas neleis pamiršti kas tu esi ir ką tu veiki šioje Žemėje. Matei, kaip subtiliai pas tave atėjau – per Ernį. Ačiū jam, kad jis leido per jo energetinį kanalą pasiekti Žemę ir leido perduoti informaciją, kurią įdėjome į akmenuką. Aš negaliu ateiti į Žemę, neužgavęs kito žmogaus energetinių dalelyčių. Ačiū tavo draugui. Jis man patiko. Mes su juo susipažinsime. Prieš pasinaudodamas jo kanalu, aš nežinojau kokia jo gyvenimiškoji patirtis. Mes iš subtiliojo pasaulio įvertiname žmogų pagal jo energetinius srautus, virpesių dažnį, pralaidumą. Sąmoningumo nematome. Tik įėjus į Žemės erdvę – pamatome jo patirtį, jo vertybes, jo siekius. Įvertindami tai, ką žmogus yra pasiekęs energetiniame lygmenyje ir kokią turi patirtį žemiškajame pasaulyje, mes nusprendžiame – galime su juo bendrauti ar ne. Pirmiausia įvertiname energetinį lauką, energetinių srautų pralaidumą, o tik po to susipažįstame su sąmoningąja žmogaus dalimi. Todėl ir „nuskaitome“ žmogų. Suformuojame planą, kaip su juo dirbti. Lieka tik žmogaus laisvos valios pasirinkimas – dirbti kartu ar nedirbti. Tobulėti ar netobulėti. Bet, kai energetiniai kanalai stiprūs, kai virpėjimo dažnis aukštas – tai tokiam žmogui sunku nesutikti dirbti. Mes jį įtakojame ir laukiame apsisprendimų. Nebegalime leisti aukštų vibracijų žmogui elgtis kvailai. Todėl aš ir čia – tam, kad tu nesielgtum kvailai. Paradoksas, ar ne?

Sveika, čia Surija.

Mes nuolat sakome: priimkite pokyčius, darykite pokyčius savo mąstyme, nes pasaulis keičiasi. Vienam pačiam žmogui, nors ir įdėmiai skaitant Pakylėtųjų Valdovų laiškus, sunku tiksliai suvokti informaciją ir daryti pokyčius. Nepakeitus energetikos, neišvalius žmogaus energetinio lauko ir neatlaisvinus energetinio kanalo – daryti pokytį labai sunku. Turi būti aiškus suvokimas, tvirtas apsisprendimas ir žinojimas. Tai reikalauja daug dėmesio. Žmogus, dažniausiai, nėra pajėgus sukoncentruoti savo minties labai ilgai. O mąstyti aukštų vibracijų temomis ypač sudėtinga, nes Žemės vibracijos užspaudžia šią mintį. Argi nejaučiate, kaip „netyčia“ iškyla mintys apie buitinius reikalus ir nuklystate į kasdienybę. Filosofinė mintis ir lieka neužbaigta. Įvertinus tai, kad žmogui vienam per sunku sukoncentruoti mąstymą ir daryti pokyčius, tai mes, per šį laikotarpį, mėginsime kuo daugiau šviesos įsodinti į jūsų energetinius kūnus. Ypač į tuos, kurie pajėgūs priimti energijas ir perduoti informaciją kitiems (tiek žodinę, tiek energetinę).

Mes suteikiame tau visą pagalbą dėl energetinių blokų valymo, tik tu turi „savo“ žinias ir „savo“ energiją perduoti kitiems žmonėms. Darbas bus dvigubas: laiškų transliavimas ir tam tikrų žmonių energetinis pokytis. Lauks didžiulis darbas, kuris suteiks ir džiaugsmą, ir nuovargį. Procesas prasideda jau dabar. Mes siunčiame Šviesos Angelus į pagalbą tau. Priimk juos ir pasinaudok jų pagalba, kai tau to reikės. Vienas iš Šviesos Angelų – buvęs Rasputino įsikūnijimas. Rasputino Esybė. Tai dydis žmogus, dar stipresnė jo siela. Bet jo prisižeminimas leido atsiųsti tau draugą. Iki susitikimo.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *