Visatos Buda

Paskirties kelias

Aš, Visatos Buda.

Ateinu į  jūsų erdvę ir darau esminius pokyčius žmonijos evoliucijoje. Aš atėjau tam, kad pasiekčiau aukštą energetinį lygmenį žmogaus sąmonėje. Žmonija žengia labai siauru išlikimo keliu. Šiandieną žmonija labai stipriai susiduria su savo tamsiąja jėga. Ar žmonija išliks, ar save pražudys? Mes žinome šios situacijos baigtį, bet kad ji tokia susiformuotų, reikalingas įdirbis. Reikalingas įdirbis žmonių, kurie sąmoningai suvokia ir sąmoningai siekia tą užduotį įgyvendinti.

Nėra lengva pakeisti visos žmonijos vystymosi eigos, kai dauguma žmonių tam prieštarauja. Todėl reikalingas sudėtingas ir atsakingas darbas žmonių, kurie tai gali atlikti. Žemės situacija yra visados numatoma. Ir yra numatomi „išsigelbėjimo variantai“. Atitinkamu laiku, atitinkamoje vietoje gimsta žmonės, galintys tai padaryti. Bet visados yra viena problema – žmogaus laisva valia. Žmogus, atėjęs į Žemę, nežino savo paskirties, jis nežino, kad iš viso yra kažkokia tikslinga jo gyvenimo paskirtis ir tai jam prisiminti, kad pats tuo patikėtų – yra sudėtinga. Žmogus turi perlipti per daugybę savų įsitikinimų, nuostatų, prisirišimų. Turi paneigti savo fizinio gyvenimo vertybes, kad visiškai atsivertų Dievui. Žmogui tai yra sudėtingas procesas. Ne visi išlaiko išbandymus. Nors mes ir esame numatę Žemės vystymosi eigą, bet mes negalime tiesiogiai kontroliuoti, kaip bręsta vienas ar kitas žmogus. Galime jį įtakoti netiesiogiai ir turime tikėtis, kad žmogus supras savo gyvenimo ženklus ir pasirinks kelią, kurį jis žino, kurį jis atsinešė. Bet, tą jo žinojimą apsunkina ne tik jo laisva valia, šalies ir pasaulio karma, bet ir kolektyvinė sąmonė, tamsos egregorai. Žmogų įtakoja daug veiksnių, todėl jo pasirinkimai gali neatitikti mūsų lūkesčių. Todėl  pakeičiame vieno ar kito „nušvitusio“, teisingiau „praregėjusio“ žmogaus paskirties kelias.

Pavyzdžiui: tu turėjai tam tikrą gydytojo kelią. Puikiai jo mokeisi, daug ko atsisakei, daug ką pakeitei savo mąstyme. Tu turėjai vieną programą ir ją sėkmingai vykdei. Tavo brolis turi savo programą ir ją sėkmingai vykdo. Bet yra žmonių, kurie savo sąmoningumo nepajėgė pakeisti tuo laiku, kai to labiausiai reikia ir tenka pakeisti tiek jų programą, tiek, šiuo atveju, tavo, nes tu buvai „atsarginis variantas“. Bet, kadangi gerai vykdei savo programą, tai nėra sunku tiesiog pakeisti vieną tavąją užduotį į kitą užduotį. Jos neprieštarauja viena kitai. Jos tik papildo viena kitą. Tiesiog, persigrupuoja užduoties vykdytojai. Tu buvai atjungta nuo vienos programos (kurią sėkmingai vykdei su kitu žmogumi) ir perimi kitą programą. Tik broliui programa nesikeičia. Jo tikslas visados buvo aiškus ir jis viską teisingai daro. Jis negali atsisakyti savo programos, nes ji yra aukštesnio lygmens, nei tavo buvusioji programa. O tu gali atsisakyti savosios programos ir pereiti į jo aukštesnių vibracijų lygmens programą. Tai yra, keiti žmogų, kuris šios programos nesuvokė ir jos neįvertino. Gal ateityje ją suvoks, o gal tiesiog dirbs pagal kitą, taip pat, Visatai reikalingą programą.

Tokie techniniai dalykai įvyko šį gražų rudenį. O dabar pradėsime darbus kita linkme. Teisingiau, mes visados dirbame viena linkme – pagalbai žmonijai vystytis, bręsti, linkme. Šiuo atveju, tu keiti savo darbo stilių ir padedi broliui vykdyti, dabar jau jūsų bendrą programą. Dviems žmonėms nešti „naštą“ visados lengviau. Čia taip žmogiškai pajuokavau. Iš tiesų, tai ne našta. Tai įsipareigojimas priimti aukštų vibracijų informaciją, kuri degins senąjį suvokimą, kuri degins sąmoningumo filtrus labai sparčiai. Todėl labai svarbu atlaisvinti savo sąmoningumą nuo senų savo įsitikinimų, įpročių. Mes laukėme šio momento, nes tai labai padės žmonėms. Padės žmonėms aiškiau pažiūrėti ir aiškiau pamatyti save, savo vertybes, savo tikslus. Aiškiau suvokti, kad galima savo gyvenimą kurti. Ir galima jį kurti gražų ir atitinkantį Dievo planą. Asmeniškumo tame procese nebėra. Žmogus turi suvokti, kad pirmiausia jis vykdo Dievo valią. Ir tik pasiremdamas Dievo valia, daro teisingus sprendimus ir formuoja savo žemiškąjį pasaulį.

Visai nesvarbu buvo jūsų veiksmai, kol jūs veikėte uždaroje aplinkoje – Žemės erdvėje. Bet laikmetis keičiasi. Žmogus įžengia į tą laikotarpį, kai jis gyvena bendrojoje erdvėje. Jo mintys, jo jausmai sklaidysis bendrojoje erdvėje. Negalima leisti suformuoti chaoso bendrojoje erdvėje taip, kaip tai padarėte Žemės erdvėje. Todėl, prieš įeinant į tą aplinką, jums buvo sudėti saugikliai. Saugikliai saugojo, kad jūs galėtumėte veikti tik Žemės erdvėje. Šiandieną tau saugikliai jau nuimti. Tai suvoki, ką tai reiškia? Tai, ką tu asmeniškai išgyvensi, išjaus visa bendroji erdvė. Ar jai reikia tavo liūdesio, nepasitenkinimo? Tikrai, ne. Todėl nuolat tau kartojame – nemąstyk kaip žmogus. Atsisakyk asmeniškumo. Tu vykdai Dievo valią. Ugdyk save ir kurk gyvenimą pagal Dievo valią. Šiuo keliu turės eiti vis žmonės. Šiandieną tu žengi šiuo keliu kartu su broliu, savo draugu. Jūs turite atsakingai pažvelgti į savo gyvenimo būdą, teisingiau, į vidinį savo gyvenimą. Koks jis, ką išjaučiate ir nuolat save suvaldyti. Neigiamumo nebegali būti. Turite būti krištolais. Nes neigiamumas dega aukštose vibracijose. Būtų labai skaudu fiziškai, psichologiškai, jeigu tas neigiamumas jus dar varžytų. Todėl save prižiūrėkite.

Hermis Trismegistas paprašė Visatos Tamsos: pasitraukti nuo jūsų. O žinote ką tai reiškia? Tai reiškia, kad baigėsi žmogaus, pagal dabartinius standartus, evoliucija. Jūs išeinate gyventi, kur neigiamumo nebėra. Kur nebėra nei žmonių sukurtos, nei Visatos Tamsos.

Išeinate gyventi į subtilių vibracijų pasaulį. Esate prieangyje naujojo pasaulio. Todėl jus lydės angelai sargai ir mokytojai. Jūs įeinate į naują pažinimą su savo dabartiniu įsikūnijimu. Tame prieangyje yra daugiau subrendusių sielų, bet jos ten atsidūrė po žmogiškosios mirties. Jos Žemėje įsikūnys su švariu energetiniu lauku, su minimalia karma. O jūs turite padėti dabartinei žmonijai suvokti, esamo ir būsimo, gyvenimo skirtumus. Turite aiškiai suformuoti mintį, kaip siekti „nušvitimo“. Nes jūs esate realūs žmonės. Jeigu aplinkiniai mato, kaip jūs sugebėjote pasikeisti šioje visų bendroje aplinkoje, tai suvoks, kad tai įmanoma ir jiems. Skaityti išminčių knygų nepakanka. Žmogus mano, kad laikai keitėsi ir neįmanoma taip gyventi. Deja. Taip gyventi įmanoma ir pirmieji apie tai aiškiai ir nuosekliai kalbėsite jūs, čia esantys, čia ir dabar gyvenantys Žemėje, patiriantys virsmo procesą, augantys ir bręstantys visų akivaizdoje. Viską aiškiai suprasite ir aiškiai išdėstysite kitiems. Mums reikalingi blaiviai mąstantys, pagarbą užsitarnavę žmonės, kurie aiškiai pasakytų – Dievas yra. Yra Dievo planas ir reikia jį vykdyti. Ir Dievo plane žmogui lemta gyventi geriau, gražiau, saugiau. Tokia bus jūsų žemiškoji erdvė. Tokia yra bendroji erdvė. Jūs pakylėjate savo sąmoningumą ir pradedate vystyti kitokią gyvenimo formą.

Su meile ir viltimi, Visatos Buda

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *