Visatos Buda

Visatos Budos palaiminimas

Visatos Buda

Man pavyko tave pasikviesti į Pakylėtųjų Valdovų erdvę. Čia tu pažinai save. Supratai savo vertę ir paskirtį. Todėl suvoki, kad kito kelio tavo gyvenime nebegali būti. Tik vienas kelias – informacijos skleidimas. Bus žmonių (ir yra), kuriems ši informacija nesuprantama ir nereikalinga. Bet yra ir tų, kurie gaudo kiekvieną Pakylėtųjų Valdovų parašytą žodį ir siekia jį suvokti. Mes galime labai daug pasakyti apie Visatą, apie Dievą. Mes žinome viską. Bet esmė ta, kad nėra tokios kalbos ir nėra tokių žodžių, kuriais tiksliai būtų galima išreikšti tą informaciją. Todėl informacija yra pritaikoma prie dabartinio žmogaus suvokimo. Tau reikia daugiau mąstyti, analizuoti, kad galėtum suvokti prasmę tarp užrašytų eilučių. Žodžiai skirti visiems. Kiekvienas įsisąmonina tai, kas jam labiausiai priimtina. Mes norime perduoti tiesą. O jūs priimate tik dalį tiesos. Todėl bendras vaizdas vis dar jums nepriimtinas ir nesuprantamas. Laiškų temos vis kartojasi, bet kodėl jos kartojasi, negi manote, kad nėra apie ką rašyti? Rašyti galėtume nuolat ir be sustojimo vis naujomis temomis. Bet ar jūs nuolat galėtumėte priimti į širdį vis  naują informaciją, ja patikėti ir gyventi pagal ją. Tai ne romanų rašymai. Tai mokymo perdavimas. Ir jūs turite mokytis, o ne vien perskaityti. Mokytis – tai reiškia atmesti savo įsitikinimus, savo prisirišimus prie senų tiesų, atsisakyti tam tikrų charakterio savybių, formuoti naujus savo bruožus ir kelti savo vibracijų lygį. Atleiskite, bet šito jūs nespėjate daryti net tada, kai mes nuolat kartojame tas pačias tiesas. Tai kas kaltas, kad informacija pateikiama vis pasikartojanti? Mes, kurie norime ir galime jums ją pateikti, ar jūs, kurie galite, bet dažniausiai, nenorite jos priimti. Perskaityti laišką ir sakyti, kad aš sutinku su šiomis mintimis – neužtenka. Reikia gyventi pagal tas mintis ir tada mes jums atskleisime tiesą apie Visatą.

Žmogus turi labai daug savybių, kurios apsunkina jo suvokimą. Bet, jeigu žmogus nesistengs suvokti šios informacijos ir nesistengs jos pritaikyti savo gyvenime, tai jo apsunkintas suvokimas ir neatsilaisvins. Taip žmogaus vystymasis ir blokuosis. O Dievo planas yra toks: kad žmogus bręstų ir galėtų vis daugiau ir aiškiau suvokti. Ne veltui kalbame apie Kristaus sąmonę, apie Budos sąmonę. Tai reiškia, kad Meilė padeda žmogui kelti savo vibracijas, o sąmoningumas – Išmintis – padeda žmogui bręsti. Išskleisti Meilę yra privalu, bet tai tik viena jūsų gyvenimo dalis. Kita dalis – tiesos suvokimas. Sugebėjimas įvertinti tai, kas vyksta Žemėje ir kas vyksta Visatoje, gebėjimas įsisąmoninti Visatos tiesas, prisiderinti prie jų. Kai yra Meilė ir Išmintis, susiformuoja Galia. Žmogaus galia kurti. Būti Kūrėju. Vadinasi, turite pasiekti Budos sąmonę. Būti Kūrėju – tai suvokti visą Visatą, visas gyvybės formas, visą Matricos sistemą ir sugebėti viską priimti į save. Jūs tikrai turite kas veikti. Ir mes nebenorime vis kartoti tų pačių temų, bet kol jūs savo gyvenime neišskleidžiate Meilės, kol neatsisakote savo įpročių ir prisirišimų, tol nesate pajėgūs suvokti ir priimti naujos tiesos.

Informacija, kuri yra nesuvokiama, gali iškreipti Tiesos suvokimą. Todėl ir nėra duodama daugiau, nei galite tiksliai priimti. Jeigu mes rašytume daug, o jūs to nesuvoktumėte, tada jūsų protas pradėtų analizuoti, lopyti esamas spragas ir susiformuotų iškreipta Tiesa. Vėl nauji blokai, nauji prisirišimai, įsitikinimai, nauja, bet neteisinga gyvenimo kryptis. Daug įdėta į tai, kad jūs pagaliau sugrįžtumėte prie pradžių pradžios. Suvoktumėte, kiek nužengėte toli nuo tiesos kelio, kad suvoktumėte, kas svarbiausia jūsų gyvenime. Negalime padaryti klaidos ir leisti jums žaisti su nesuvokiama informacija. Negalime leisti vėl iškreipti Tiesą. O kai jūs sugebate savo gyvenime išskleisti Meilę, jūsų vibracijos kyla ir jūs prisiliečiate prie Išminties. Išminties iškreipti neįmanoma. Ji yra. Prisilietus prie Išminties, jūs nebeabejosite, jūs žinosite. Žinosite visa savo širdimi ir jums nebus reikalingi nei įrodymai, nei papildoma informacija. Jūs žinosite ir jūs gyvensite pagal tą žinojimą. Tada jūsų laisva valia visiškai atsidavusi priima tą žinojimą. Nėra abejonių, nėra samprotavimų, yra žinojimas nepaneigiamas, nesumenkinamas.

Todėl ir linkiu Jums – žinokite. Išgyvenkite tą būseną, kai pajaučiate savo širdyse ir prote – aš žinau. Taip yra. Ir ta būsena jums padės įsilieti į Išmintį. O kai savo rankose turite Meilę ir Išmintį, tai galite kurti. Būkite kūrėjais. Tai Dievo planas Jums. Siekite to, norėkite gautą informaciją pritaikyti kasdienybėje, kelkite savo vibracijų lygį. Tik taip jūs būsite pajėgūs suprasti naują žinią. Tik taip jūs galėsite prisiliesti prie Išminties ir tapti kūrėjais.

Aš, Visatos Buda, šiandieną turiu galimybę įeiti į jūsų širdis ir į jūsų protus. Ir tiems, kurie mane priima, šiandieną aš siunčiu savo spindulį. Būkite laimingi, mylintys ir mylimi. Aš Jus myliu. Būkite palaiminti Dievo vaikai.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *