Melchisedekas

Pati didžiausia paslaptis

Sveika, čia Melchisedekas.

Mes kalbame apie labai sudėtingus energetinius ryšius tarp žmogaus ir Didžiosios Išminties. Tarp Visatos proto ir dieviškosios išraiškos – žmogaus. Juos suprasti yra reikalinga tam, kad suvoktumėte savo padėtį Žemėje. Kad suvoktumėte, jog gyvenate pagal Visatoje suformuotus dėsnius, kad suvoktumėte, jog nesilaikydami šių dėsnių netapsite laimingesni. Aukščiausias … Skaityti toliau