Elena Rerich

Malda

Dieve, Visatos Kūrėjau,
Pažvelk į mane ir tark savo žodį,
Ar aš einu teisingu keliu, ar
Paklydau rūke nežinomybės ir klaidų.
Aš atsiprašau visų, kuriuos įskaudinau,
Atsiprašau savęs, kad nesaugojau ir netausojau
To, kas manyje gražiausio, to, kas duota Dievo.
Atleiskite čia esantys ir išėjusieji už visą skriaudą,
Kurią jums Skaityti toliau