Savęs ir Visatos pažinimo link – Rinktiniai laiškai, Išminties energija.

Kiekvienas Pakylėtųjų Valdovų padiktuotas laiškas yra savaip svarbus ir tikslingas. Ir vis tik pavyko atrinkti tuos, kurie labiausiai skleidė meilės ir išminties energijas. Balta knygos spalva simbolizuoja šviesą, kuri prizmės pagalba išeina į buvusių knygų spalvas. O juoda simbolizuoja kosmosą, kuriame yra visos spalvos ir visos galimybės. Balta ir juoda apima visumą, dviejų pasaulių (žemiškojo ir subtilaus) susijungimą. Šią knygą lydi Jėzaus palinkėjimas:
“Tu esi mano Jėga, mano Meilė ir mano Širdis.
Tu esi mano Išmintis ir mano Tikėjimas.
Aš tave apkabinu, Jėzus”

– Violeta Petraitienė.

Knygoje skelbiami laiškai:

Žmogaus integracija į bendrąją erdvę
Žmogaus paskirtis
Keturmatis mąstymas, arba žengimas į kitą lygmenį
Mokytojų paskirtis
Kolektyvinės sąmonės keitimas
Kuriantis žmogus
Gyvenimo mokykla
Dieviškosios ir žemiškosios energijos pusiausvyra
Sąmoningumo užsifiksavimas
Šviesos srautas
Tiesos išraiška
Bendradarbiavimo tikslas
Naujo pasaulio standartas
Gyvenimas matricoje
Plėsti sąmoningumo ribas
Tikėjimo išraiška
Bendrosios minties erdvė
Gyvybės energija
Vientisas pasaulis
Visatos gyventoja
Žmogus ir jo erdvės
Išminties kelias
Vienatinio esatis: palaiminimas
Įsiklausykite į vidinį žinojimą
Keiskite įpročius
Nusiimkite šydą nuo akių
Skausmingas blokų šalinimas
Tikra svajonė turėti daug ieškančiųjų
Pasiruošimo stadija
Pasitikėkite Dievu
Dvi galimybės
Būties taškas
Sąmonės keitimo procesas
Vikšras ir drugelis
Naujo ciklo pradžia
Įvaldyti eterinį kūną
Žemos vibracijos stabdo vystymąsi
Gebėkite pamatyti tikrąją padėtį
Buvimas Dievuje
Sąmoningumo filtrai
Viešpats Maitrėja. Mantra
Viešpats Maitrėja. Rožinis „Aš Esu”
Ką reiškia „Aš esu laisvė, aš esu meilė, aš esu džiaugsmas, aš esu tiesa”?
Pasinaudokite Pakylėtųjų Valdovų pagalba
Kaip kuriamas gyvenimas
Kai gyvenimas tampa draugu
Jūsų pasaulis – jūsų sąmonės atspindys
Ar esi pasiruošęs eiti savo keliu?
Jūsų laukia išbandymai
Mokykitės mąstyti teisingai
Gyvybės šaltinis
Visatos Budos palaiminimas
Veiksmo etapas
Kas vyksta, kai išjudinami energiniai blokai
Savęs suvokimo link
Susilieti su Kosmoso energija
Norėkite išmokti tikėti ir pasitikėti Dievu
Apie Meilę ir Dievo išjautimą
Vidinis pasaulis
Ateities žmogus
Suvokite Kūrėjo įtaką savo gyvenimui
Pasitelkite savo valią
Subtilusis pasaulis – tikrieji jūsų namai
Aplinka visada atspindi tai, kas jūsų viduje
Ego niekada nesnaudžia
Apie naujus žmogaus kūnus
Išmokite priimti aukščiausiosios sąmonės impulsus
Kosminės čakros
Sielos sąmonė turi ribas
Sielos galimybės reikštis žmogaus gyvenime
Gyvenimas sielos plane
Nepasiduokite Ego žaidimams