7 ciklai II

7 ciklai (II-34)

Kiekviena gyvybės forma, kiekviena planeta ar žvaigždė turi savo energinį lauką, kuriame persipina  energijos, kurias sukuria gyventojai ir energijos, kurios ateina iš aplinkos, iš kosmoso erdvės. Visa erdvė kupina įvairaus dažnio vibracijų, todėl kiekviena planeta ar žvaigždė turi apsauginį lauką, kuris neprileidžia vibracijų, galinčių išderinti pasaulio gyvenimą. Šis apsauginis laukas leidžia saugiai gyventi savo planetose ir kurti gyvenimą pagal planetai suteiktas galimybes ir tikslus.

Kiekviena siela pasirenka pasaulius, kuriuose save nori išbandyti. Sielos sąmonės plane jai suteikiama galimybė pasirinkti gyvenimo ir patirčių formą, kurioje ji siekia išreikšti visus savo gebėjimus. Siela pasirenka pasaulį ir į jį transformuojasi pagal to pasaulio taisykles ir galimybes. Kiekviena siela geba transformuoti sau tokį materialų kūną, kuris yra nustatytas gyventi tam tikrame pasaulyje. Jau anksčiau kalbėjau, kad sielos sąmonės dalis gali save transformuoti į bet kurią pasaulio formą.  Siela, norėdama patirti žmogaus gyvenimą, į Žemę nuleidžia didelę dalį savo sąmonės, nes norint būti žmogumi, reikia Žemėje sukoncentruoti tam tikrą savo sąmonės energijos kiekį. Nesuformavus teisingo kiekio, gali pasižeisti žmogaus vystymasis ir žmogaus raida. Kai kada tas kiekis būna apribotas dėl sielos nesėkmingų patirčių Žemėje arba dėl iššvaistytos energijos.

Sielos plane įmanoma pažinti skirtingus Visatos pasaulius. Jei sielos sąmonė yra suformavusi daug patirties ir daug gerosios energijos būnant įsikūnijime, jos sąmonė  būna aktyvi ir sielos plane. Juo daugiau siela suformuoja gerosios energijos būnant įsikūnijime, tuo daugiau veiklos galimybių ji sau suformuoja ir subtiliuosiuose planuose. Atitinkamas vibracijų dažnis leidžia sielai suvokti ir pamatyti kitus pasaulius. Su žemu vibraciniu lauku neįmanoma pamatyti pasaulių, kurie yra aukštesnio energinio lygmens. Tada siela neturi didelio pasirinkimo kur įsikūnyti. Tokiu atveju suveikia traukos dėsnis ir siela, be didelių galimybių rinktis, vėl kūnijasi į žemiškąjį pasaulį tam, kad atidirbtų karmą ir suformuotų didelį kiekį aukštų vibracijų energijos. Šiame evoliuciniame etape viskas jau priklauso nuo žmogaus sąmonės gebėjimo prie savęs pritraukti aukštų vibracijų energijas ir taip subalansuoti savo energinį kūną, kad išėjus į sielos planą būtų galima  dirbti aukštesniame plane su aiškiomis užduotimis ir naujais tikslais.

Involiucijos procese atspirties taškas yra kibirkštis, išėjusi iš Aukščiausios Sąmonės Šaltinio branduolio. O evoliuciniame procese atspirties taškas yra gyvenimas materijoje. Ir nuo to, kaip sekasi būnant materijoje suaktyvinti sąmonę, taip sekasi ir gyvenimai išėjus iš materialaus plano. Ir siela turi įsikūnyti tiek kartų, kol suformuoja savo lauką tokių vibracijų, kuriame gali išsiskleisti suspausta aukštesnioji sąmonė. Išsiskleidus aukštesniajai sąmonei žemiškajame pasaulyje, siela gali save įkūnyti į kitus pasaulius, kur energetika yra aukštesnė ir patirtys jau būna kitokios. Nors tai atrodo paprasti procesai, bet jie vyksta tūkstančius ir milijonus metų. Viskas priklauso nuo žmogaus pastangų save ugdyti, patirti vis naujus dalykus, kelti savo sąmoningumą ir intelektą. Intelektas irgi svarbu, nes protas suteikia galimybes suvokti išorinį pasaulį iš įvairių krypčių. O Dievas save nori patirti per visas įmanomas patirtis. Ir juo intelektas didesnis, tuo daugiau ar įdomiau galima pažinti žemiškąjį pasaulį. Bet formuotis aukštam energiniam laukui vien intelekto nepakanka. Čia jau svarbu suformuoti tinkamą meilės energijos sklaidą, kuri leidžia aukštesnei sąmonei gyvuoti. Juo aukštesnė sąmonė skleidžiasi žmoguje, tuo tyresnė meilė turi gaubti tą žmogų. Aukštas sąmoningumas skleidžiasi ten, kur yra jam patogi skleistis erdvė, tai yra, tyros meilės vibracijos.

Siela, būdama savo subtiliajame plane, renkasi, kaip save geriau pažinti, išreikšti ir ji savo sąmonės dalį nuleidžia į materiją, į gyvenimą. Jau žinote, kad ne visa sielos sąmonė įsikūnija į materiją. Dalis sielos sąmonės visados liks subtiliajame plane, nes tai labai aukštų vibracijų energija ir didelis sąmoningumas, kuris neturi galimybės tiesiogiai visas pasireikšti gyvenime. Dievui Žemėje neįmanoma gyventi, nes Žemė ir žmonija tai tik labai maža Jo struktūros dalis ir Jam visam tiesiog neįmanoma sufokusuoti savęs į Žemę. Taip yra ir su sielos sąmone, kuri irgi negali visos savęs sufokusuoti į įsikūnijimą. Bet to niekam ir nereikia. Sielos dalis ramiai funkcionuoja subtiliajame lygmenyje, o jos dalis įeina į įsikūnijimą ir kuria savo patirtis bei gerąją energiją (pasiekimų momentumą). Žmogaus suformuota blogoji energija neturi galimybės pakilti į aukštus energinius sluoksnius. Ir jeigu sielos dalis, kuri buvo įsikūnijime, aplink save suformavo daug neigiamos energijos (arba ne tokią aukštą kaip reikėtų), ta sielos dalis lieka žemesniame subtiliojo pasaulio lygmenyje ir aukštesnioji sielos sąmonė sukuria jai pagalbą suvokti savo klaidas ir neteisingas situacijas. Aukštesnioji sielos sąmonės dalis negali tiesiogiai globoti savo paklydusios sielos, bet tą vaidmenį sėkmingai atlieka kosminės būtybės kaip angelai, sielos vedliai, karminė valdyba, sielos užduočių tarnyba ir t.t.

Taip formuojasi sielos plano pasauliai, kurie vienas kitą papildo, persipina, bet kartu ir aiškiai atsiskiria. Vėl prisiminkite, kad evoliucijos proceso atskirties taškas yra įsikūnijimas. Šiuo atveju Žemė ir žmogus. Ir nuo įsikūnijimo sėkmės priklauso gebėjimas eiti per pasaulius subtiliuosiuose planuose. Šiuo atveju pamirškite sąmonės virsmą pagal elohimus ir sutelkime dėmesį į tai, kaip vyksta evoliucijos procesas, kuris įmanomas tik arkangelų sąmonėje.

Arkangelų sąmonėje virsmo ypatumas tas, kad žmogaus sąmonė visuose sąmonės lygiuose pasireiškia išoriniame pasaulyje, tai yra tam tikroje materijoje su tam tikromis taisyklėmis, funkcijomis, galimybėmis. Šioje suvokimo kryptyje bus galima aiškiai apibrėžti žmogaus gyvenimą, astralinio pasaulio gyvenimą, elementalų, angelų gyvenimus. Bus galima suvokti sielos plano pasaulius, esybės (dvasios) plano pasaulius ir dar daugybę kitų pasaulių, kurių dar nepažįstate, bet bus įmanoma pažinti. Kai kada vėl bus grįžtama prie elohimų sąmonės sampratos, prie kosmoso platybių, kad galėtumėte vėl priderinti savo vibracijas prie naujų žinių. Jas suvokti yra ir bus sunkiau, bet pokalbiai apie subtiliuosius pasaulius, kuriuose gyvenimas yra aiškiai išreikštas, leis jus atsipalaiduoti ir kartu įgauti daugiau žinių.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *