Galingasis Kosmosas

Apie Gėrį ir Blogį

Galingasis Kosmosas.

Aš vėl atėjau į pokalbį. Šį kartą apie jėgas, egzistuojančias Visatoje, subtiliuosiuose pasauliuose. Dievas žmogui suteikė kūrybos galią ir meilės energiją. Laisvą valią žmogui suteikė tamsos jėgos (apie tai rašė Rubininio Spindulio Buda 2014 10 14 „Vienintelis gyvybės šaltinis“). Dievas yra sukūręs tiek Gėrį, tiek Blogį. Nes priešpastatytos šios dvi jėgos sukuria virsmą. Sukuria situacijas, kai žmogus turi rinktis. Žmogus turi save išgryninti ir pasiekti nušvitimo būseną. Iki to momento, žmogus eina per Žemę ir bręsta. Bręsta, pasinaudodamas savo laisva valia rinktis. Rinktis, kuo tikėti, ką vertinti, kaip formuoti savo gyvenimą. Branda tęsiasi tol, kol žmogus suvokia, kad nėra laisvos valios rinktis. Yra tik Dievo valia, nes Jis sukūrė žmogų ir tik jo valią reikia vykdyti.

Bet tamsos jėga čia neparodoma kaip negeroji pusė. Tai jėga, kuri skatina žmogų bręsti, skatina jį rinktis: eiti su Dievo šviesa, ar atsisakyti brandos ir eiti Tamsos jėgos vedamu keliu. Kodėl Hermis Trismegistas rašė (2015 01 13 „Pokalbis su Tamsos jėga“ ): kad Tamsos Jėga lenkiasi prieš Dievą, tik ar žmogus lenkiasi prieš Dievą. Jis rašė – kur šviesa, ten tamsa pasitraukia. Žmogus, ateidamas į Žemę,  atsineša abi dalis vienodas – Tamsos ir Šviesos. Jis gyvena Žemėje ir jo gyvenime šios jėgos abi pasireiškia. Žmogus, turėdamas laisvą valią rinktis, renkasi su kokia energija jis pragyvens savo gyvenimą. Šios dvi jėgos tarsi konkuruotų, kovotų viena su kita. Bet, iš tiesų, jos niekada nekovoja, jos nekonkuruoja. Visatos dėsniai aiškiai pasako: kur Šviesa, ten Tamsa pasitraukia. Vadinasi, kovos nėra. Yra tik žmogaus pasirinkimai. Arba jis gyvena su gėrio energija, arba su blogio energija. Kova vyksta žmoguje. Jis nori šviesos, bet jo egoistiškumas, asmeniškumas labai palaiko tamsą. Todėl visa kova vyksta tik žmoguje. Ir čia turi pasireikšti žmogaus laisva valia rinktis su kuo jam gyventi. Renkiesi Šviesą – turi atsisakyti malonumų, kuriuos tau siūlo tamsos jėgos, atsisakyti susireikšminimo, garbės ir daugybės kitų dalykų.

Todėl, sakyti, kad yra Tamsioji jėga, kuri užvaldo žmogų – negalite. Tamsioji jėga žmogaus neužvaldo. Jūs ją pasirenkate savo laisva valia. Ir ne tik pasirenkate, bet savo minčių ir jausmų energijos dėka ją stiprinate, maitinate. O kai jau ją užauginate, tai jau ir nesistebėkite, kad nebeturite jėgų nuo jos pasitraukti.

Gėris ir Blogis suformuotas Dievo dėl žmogaus brandos. Bet žmogus savo kūrybine energija suformuoja stiprią tamsos jėgą, kuri įgauna savarankiškumą ir manipuliuoja tuo žmogumi, kad tik nuolat gautų iš jo gyvybinę energiją. Niekada neužvaldys jūsų tamsos jėga, jeigu jūsų širdis švari ir atvira Dievui. Niekada. Prisiminkite, kur šviesa – ten tamsa pasitraukia. Lieka tik klausimas, kiek jumyse šviesos? Ir kodėl leidžiate tamsos jėgoms jus įtakoti, užvaldyti ir apgaudinėti? Kodėl leidžiate? Nes per jėgą tai nepadaroma. Tik jūsų sutikimu tai padaroma. Ir niekada nemanykite, kad Dievas, sukurdamas Gėrį ir Blogį, padarė klaidą. Tai sukurta vardan jūsų, kad pažintumėte įvairovę, kad galėtumėte džiaugtis atradę Šviesą ir Meilę. Pažvelkite į žydrą dangų – jis tyra ir nuostabus. Bet pažvelkite į Saulės apšviestus audros debesis – jie savaip nuostabūs. Viskas turi savo grožį. Svarbu matyti grožį, o ne tamsą ir blogį. Viskas priklauso nuo žmogaus pasirinkimo, nuo žmogaus sugebėjimo matyti grožį, nuo jo brandos. O ne nuo Dievo suformuoto Gėrio ir Blogio jėgos. Viskas priklauso nuo žmogaus. Manau, supratote, be šių jėgų virsmo nebūtų ir ne Dievas suformavo velnią, o žmogus, pasirinkdamas tamsos jėgas.

Dievas yra Meilė ir Išmintis. Jis nėra kvailas ir nedaro klaidų. Jis nėra beširdis ir nekankina žmonių. Viskam yra aiškūs paaiškinimai ir jie susieti su žmogaus karma, su žmogaus bejėgiškumu atsilaikyti prieš savo silpnybes, prieš savo prisirišimus, įpročius.

Kosmose visados egzistuos Gėris ir Blogis, ir visados bus suteikta galimybė rinktis su kuria jėga bendrauti. Tik Gėrio ir Blogio esmė skiriasi tam tikruose lygmenyse. Bet jums pakanka suvokti, kodėl egzistuoja Gėris ir Blogis, ir kad tai yra visuma.

Su meile, atjauta, su džiaugsmu.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *