Krajonas

Iliuzinis pasaulis

Krajonas.

Aš Angelas, kuris niekada nebuvau Žemėje, bet kuris kiekvieną sielą palydėjau į įsikūnijimą. Todėl jūs visi man pažįstami. Aš pažįstu jus čia, esančius Žemėje, pažįstu jus ir čia, mano energetiniame lygmenyje. Jūs esate save pamiršę, pamiršę savo pasiekimus, savo patirtį ir prisirišote prie tos iliuzijos, kurioje dabar gyvenate. Gal būt jums nepatinka, kad jūsų gyvenimą vadiname iliuzija, bet jeigu save prisimintumėte, tai suvoktumėte, kad būtent taip ir yra. Visa, kas tikra egzistuoja šioje pusėje, kur esu aš. Visą, ką jūs turite sukurti egzistuoja jūsų pusėje. Jūs materijoje esate tam, kad kurtumėte. Kurtumėte materiją, energiją, gyvybės srautus. Deja, pamiršdami savo tikslus, jūs visai pasinėrėte į iliuziją, kuri buvo suformuota per tūkstančius metų ir kuri neturėtų būti tokia, kokia dabar yra. Jūsų gyvenimas iliuzija tik todėl, kad jūs turite galimybę jį kasdien keisti. Argi galima laikyti realiu tai, ką galima kasdien keisti? Vadinasi viskas yra iliuzija. Šiandien yra taip, rytoj gali būti kitaip. Nes jūs kuriate materiją kiekvieną akimirką. Ir jeigu nebūtumėte tiek prisirišę prie įpročių, jūs atlaisvintumėte kūrybą ir ji keistų jūsų kiekvieną dieną. Jūs pasirinkote saugumą ir neveiklumą. Nes norint prisitaikyti prie nuolat kintančio pasaulio, reikia labai daug dirbti su savimi. Reiktų nuolat save keisti. O jūs juk tingite tai daryti. Juk tingite atsisakyti tam tikrų įpročių, nors žinote, kad jie yra kenksmingi. Juk tingite atsisakyti tam tikrų santykių, nors jie neneša jokios naudos dvasingumo atžvilgiu. Jūs tingite, todėl kuriate inertiškai vis tą pačią iliuzijos formą.

Jūs esate Kūrėjai ir jūs kasdien kuriate. Pasaulis tik iliuzija. Kuriat karą – karas ir yra. Kuriat taiką – taika ir yra. Niekas jūsų planetoje neegzistuoja, ko jūs nesukuriate. O realybėje yra tai, kas yra. Tikrosios realybės jūs nekuriate, jūs joje egzistuojate. Todėl turite priimti Visatos dėsnius, nes šie dėsniai egzistuoja realybėje, jie nekinta. O jūsų įstatymai nuolat kinta, nes gyvenimas kinta, kad ir labai pamažu. Pažvelkite į istorijos vadovėlius ir iš karto suprasite, kad kalbu teisybę. Gyvenimas kinta. Jis toks, kokį jį susikuriate šią akimirką. Ir tai yra iliuzija, nes rytoj jūs sukursite gyvenimą kitokį. Tai kam prisirišti prie to, kas nuolat kinta. Gyvenimą reikia vertinti, kaip suteiktą galimybę jums pasireikšti. Bet negalima prie jo prisirišti, nes tai tik iliuzija. Jūs į tą iliuziją ateinate kurti. Taip išreiškiate savo gebėjimus, kuriuos visados turite ir kuriuos dar galite papildyti naujais gebėjimais, jeigu savo mintimis labiau kurtumėte. Bet didžioji dalis gebėjimų atėjo iš realybės ir jie yra nekintantys, bet dažnai dar nepasireiškiantys jūsų materijoje. Nepasireiškia, nes jūs labai prisirišę prie dabartinės gyvenimo formos ir neatlaisvinate savo sąmonės tikrajai kūrybai.

Aš, Krajonas, pradedu pokalbį su jumis šia tema (apie iliuzinį ir realųjį pasaulį). Paklausite, kodėl rašau per Violeta, jeigu turiu nuolatinius žmones, per kuriuos perduodu visą informaciją? Atsakymas paprastas, informaciją perduoti galiu, bet ne visi žmonės ją priima. O šio tinklapio žmonės įrodė, kad sugeba teoriją paversti praktika. Rezultatas buvo pasiektas. Jūs atlaisvinote tiek subtilios energijos materijoje, kad jūsų globėjas ir mokytojas El Morija pakylėjo save į aukštesnį lygmenį. Tai suteikė galimybę, man, Krajonui, įeiti į jūsų erdvę ne kaip informacijos perdavėjui, bet kaip Mokytojui. Man nereikia pereiti į aukštesnį lygmenį, nes Aš esu Angelas. Esu toks, koks esu realybėje. Pakylėjimo forma man neaktuali. Bet man aktualu, kad Žemėje atsirastų nors vienas žmogus, sugebėjęs pakylėti savo sąmonę dar būnant žemiškajame kūne. Šis uždavinys sudėtingas. Iki šiol beveik visi Pakylėtieji Valdovai patyrę nušvitimą, palikdavo savo žemiškąjį kūną. Bet yra noras, kad pakylėjimas įvyktų jūsų erdvėje.

Vienas bandymas pavyko. Tai, kai materialaus žmogaus pasiekimų momentumas buvo panaudotas Pakylėtojo Valdovo Pakylėjimo procesui. To iki šiol dar nebuvo. Niekad nebuvo imama energija žmogaus, esančio įsikūnijime, esančio materijoje. Ką tai reiškia? Tai parodo, kad pasauliai vis labiau susilieja. Keičiasi Žemės ir žmogaus vibracijos. Tai sudaro prielaidą, kad susilies pasauliai taip, kad Pakylėtieji Valdovai realiai galės gyventi Žemės erdvėje, kaip tai buvo prieš milijonus metų. Jūs padedate Žemei grįžti į realybę, kartu sudarydami palankias sąlygas savo naujiems įsikūnijimams. Bet viskas turi vykti čia ir dabar, o ne tolimoje ateityje. Ir taip jūsų laikas greitai baigiasi (greitai prabėga). Pokyčiai jūsų sąmonėje taip greitai neįsitvirtina, todėl reikalingi žmonės, galintys greičiau pokyčius priimti į savo širdį ir protą. O tokie esate jūs, šio tinklapio formuotojai ir skaitytojai. Todėl Aš esu čia ir pradedu savo Mokymo etapą. Juk sakė Viešpats El Morija, kad perduoda jus kitiems Mokytojams. Kiekvienas asmeniškai turite savo mokytojus, jie visados šalia jūsų, bet Aš esu tas, kuris išreikš naują Mokymą jums per šį tinklapį. Tai nėra iš principo naujas mokymas, bet jums tai bus visiškai nauja. Tai reikalinga jūsų sąmonei, jūsų kūrybai, kad kurtumėte naują rytojų labiausiai atitinkantį realybę. Realybę, kuri egzistuoja anapus jūsų dabartinio gyvenimo. Sėkmės jums visiems.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *