Viešpats Hostijus

Žmogaus tiesa yra nuolat kintanti

    Žmogaus smegenys spinduliuoja tam tikru dažniu ir geba priimti informaciją tik iš žmonių kolektyvinės sąmonės. Tik išimtinais atvejais žmogus gali pagauti impulsus, skleidžiamus iš aukštesnio energinio lygmens. Bet tai nereiškia, kad to lygmens nėra ir ten neegzistuoja sąmoninga gyvybė. Žmogus turi išmokti kontroliuoti savo elgesį, turi gebėti sukoncentruoti savo dėmesį ir peržengti kolektyvinės sąmonės ribas. Tokiu atveju, žmogui atsiveria daug platesnis suvokimo horizontas. Atsiranda matymai, kitokie pojūčiai, tik smegenys dar nepajėgia suformuoti teisingą interpretaciją, kas matoma vidine akimi. Protas geba matomą vaizdą sulyginti su esamais jo smegenyse vaizdais, o jeigu tokio vaizdo nebuvo niekada jo suvokimo lauke, tai jis daro prielaidą ir ta prielaida ne visados yra teisinga. Todėl tie, kurie jau gebate pajusti subtilųjį pasaulį, nesistenkite visko sukonkretinti ar tai, ką matote kažkaip konkrečiai įvardyti. Visa tai tik matymo pradžia. Ramiai analizuokite su kuo susiduriate savo gyvenime ir mėginkite suvokti, kodėl parinkti būtent tokie vaizdai, ką konkrečiai jums nori pasakyti subtilusis pasaulis ar net astralinio pasaulio gyventojai. Kiekvienas mato simbolius, kurie jam yra aiškūs ir ne visados tas pats simbolis ar vaizdas reiškia tą patį kitam. Interpretacija čia gali būti pati įvairiausia, nes subtilusis pasaulis yra daugiasluoksnis ir kiekviena informacija apjungia daugelį veiksnių. Bet niekados jums nebus paduota informacija, kuri tiesiog neturi reikšmės. Viskas turi savo reikšmę ir paskirtį. Kai kada pakanka tik užfiksuoti tam tikrą vaizdinį ir jis, gavęs jūsų materialios energijos, daro tam tikrus procesus. Bet jeigu jūsų protas labai prisirišęs prie tam tikrų tiesų ar baimių, jūs bet kokią informaciją galite pamatyti jau iškreiptą savo sąmonės blokų. Tada aiškiaregiais netampama. Bet ne apie aiškiaregystę noriu kalbėti, o  apie pasaulių susiliejimą. Apie subtiliojo pasaulio pajautimą ir teisingą to pajautimo interpretaciją. Kad kuo mažiau įveltumėte klaidų savo pajautimuose, reikia atidžiai peržiūrėti savo įsitikinimus, savo prisirišimus prie tiesų, atsisakyti  įsitikinimų, kad tik jūs esate teisūs. Jūs žinote daug ką ir tiesos jumyse yra daug, bet nepamirškite, ką sakiau prieš tai: subtilusis pasaulis yra daugiasluoksnis ir viena tiesa gali persikirsti su kita tiesa, papildyti ją, ar net paprieštarauti, bet einant per lygmenys, jūs visi galite būti teisūs. Todėl konkrečios tiesos negali būti. Šiandieną tu suprati aplinką taip, kaip gebi ją suprasti, t.y. tam tikrame lygmenyje. Ir atitinkamas frazes, tiesas tu suvoki vienaip, bet jeigu tavo sąmoningumas kilo ar krito, tos tiesos tu jau nebepalaikysi, nes ji neatitiks lygmens, kuriame atsidūrei. Būkite tolerantiški ir net savo tiesas nuolat įvertinkite naujai. Nuolat pridėkite kažką naujo ir taip jūs žengsite pirmyn.

Kodėl apie tai kalbu? Nes jūs dažnai suabejojate tam tikra tiesa, kuri jums šiandieną yra nepriimtina, bet kuri jau jums paduodama, kaip galimybė praplėsti savo suvokimą. Nebūkite aklai įsitikinę savo tiesa ir jei gyvenimas jums vis primena, kad reikia pasidomėti kažkuo nauju – tai taip ir padarykite. Gal tą akimirką ir nenorėsite to priimti kaip tiesą, bet atėjus laikui, tai taps jūsų tiesa. Ne logiškai rinkitės kuom domėtis, o domėkitės tuom, ką pasiūlo jums gyvenimas. Nes jis žino, ko tau reikia šią akimirką ir kas gali tave nuvesti teisingu vystymosi keliu. Būkite pažangūs, domėkitės daug kuom, bet visados išlikite ištikimi Kūrėjui. Tik turint savo tvirtą suvokimo pagrindą, jūsų neišmuš iš kelio atėjusios mados tendencijos ar valdingų žmonių nuomonės. Jūs eikite savo tobulėjimo keliu, bet neužsidarykite tik prie savo tiesos. Reikia daug tiesų pažinti, kad atrastum savąją, kuri padės jums nugyventi teisingai šį gyvenimą. Skirtingas subtiliojo pasaulio suvokimas negali jums trukdyti eiti savo vystymosi keliu. Jūs gi kiekvienas esate atėjęs iš subtiliojo pasaulio, bet prieš tai jūsų gyvenote skirtinguose lygmenyse, skirtingos jūsų patirtys buvo ir skirtingas užduotis gavote. Vieni galite įtakoti savo ir kitų virsmą per verslą, kiti per meną, treti per dvasinius mokymus. Kiekvienam savas kelias ir savos užduotys. Nepamirškite, vieni esate stipriai suvaržyti karminių problemų, kiti nesate išsivadavę iš uždėtų negerų palinkėjimų ir taip jūsų vystymasis yra suvaržytas, todėl esate tokioje situacijoje, kuri yra numatyta jūsų gyvenimo programoje. Bet, išmokus būti visiškai sąmoningu, net tos problemos jums atsivers ir jūs žinosite kaip galima greičiau nuo jų atsilaisvinti ir skleisti tiksliai savo sielos ar esybės užduotis. Tik tiek, kad tos užduotys mažai kam tiksliai suvokiamos, todėl daugiau laiko praleidžiate gyvendami nesąmoningai, arba gyvendami savojo ego įtakoje, kuris neskatina dvasinio virsmo. O nesant dvasiniam virsmui jūsų siela nebręsta, jūs negrąžinate Kūrėjui išnaudotos Jo energijos. Ne namą pastatyti ar vaikus užauginti yra svarbiausia šiame gyvenime, nes sielos visados ras galimybę kur save išreikšti, kur materializuotis. Nebus galimybės Žemėje, tai padarys paralelinėje Žemėje. Nes yra erdvėje kelios Žemės, kuriose vyksta toks pats gyvenimas kaip čia žmogaus. Žodžiu, yra paralelinės Žemės, kuriose vyksta sielos įsikūnijimai su tam tikromis kitokiomis galimybėmis. Vienose Žemėse gyvenimas yra primityvesnis, kitose subtilesnis.

 Violeta, tavo kelionė  su Zera buvo kelionė į paralelinę Žemę, esančią jūsų Visatoje, bet kitoje galaktikoje ir ten tu susitikai su savimi. Tu sužinojai, kad tavo esybė (dvasia) susitarė su Pakylėtaisiais Valdovais suformuoti energinį bendrą srautą ir įsikūnijai Žemėje be sielos struktūros, o tavo sielos struktūra sėkmingai gyvena paralelinėje Žemėje. Čia jums paminėjau du naujus dalykus: apie kitų Žemių ir žmonių egzistavimą ir apie keistą tavo įsikūnijimo struktūrą. Apie visa tai mėginsim paaiškinti kituose laiškuose, bet šiandieną jūs turite priimti idėją, kad jūs galite įsikūnyti vienoje iš jums tą akimirką priimtinoje Žemėje ir jūs galite net susitikti su tais pačiais  kitų pasaulių artimaisiais. Žodžiu, pasauliai yra nuostabūs, juose gyvenimas verda ir net kai kas jums persiduoda iš tų pasaulių. Sėkmės priimant naujas žinias.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *