Be kategorijos

Kaip Aš kūriau Žemę

Pasaulio pažinimas

Kaip Aš kūriau Žemę

Meilė ir Išmintis egzistuoja Visumoje

Žmogus tai išreiškia Žemėje.

Meilė ir Išmintis atspindi Dievo esmę,

Žmogus išreiškia Dievo esmę.

-/-

Mylėdamas žmogus išspinduliuoja gėrį

Mąstydamas išspinduliuoja pažinimą.

Kur pažinimas, ten baimės nėra.

Ten nėra blogio ir žemų vibracijų.

-/-

Valdykite savo mintis ir atlaisvinkite save nuo blogio,

Valdykite savo jausmus ir pradėsite kvėpuoti.

Kvėpuoti gaiviu Visatos oru,

Kvėpuoti meile, švelnumu, pagarba.

-/-

Aš kūriau Žemę, norėdamas išreikšti Meilę ir Išmintį.

Aš surinkau geriausias energijas ir jas padovanojau Žmogui.

Žemė – gražioji Visatos dalis, kurioje gyvena

Žmogus, galintis suvokti Dievą.

-/-

Manęs negalima apibūdinti ir įvertinti.

Aš esu tavyje.

Visas pasaulis yra skirtingas ir aš esu

Kiekvienoje dalyje. Tai kaip mane įvertinti?

-/-

Bet žmogus turi tą jėgą ir galimybę –

pažinti mane, Kūrėją.

Žmogus, atsiveriantis Išminčiai ir Meilei,

Pajėgus pažinti pasaulį.

-/-

Meilė, pagarba ir įsiklausimas į vidinį žinojimą –

Tai pagalba, suvokiant didžiąją Išmintį.

-/-

Aš esu tavyje, tu esi manyje – mes visuma.

Jei tu skriaudi save, tai tu skriaudi mane.

Jei tu skriaudi artimą, tai tu skriaudi mane, save,

Nes mes visuma.

-/-

Kiekvienas žodis, kiekviena mintis ir poelgis

Pasiekia mane ir grįžta tau atgalios.

Niekas niekur neišnyksta ir nedingsta.

Ką sukūrei, tą ir turi.

-/-

Aš esu, kas esu. Aš absoliutas.

Tame absoliute esi ir tu.

Nežemink mano vibracijų savo nešvariu būvimu.

Nepasmerk nebūčiai savęs ir savo artimų.

-/-

Aš esu, kas esu

Tu esi manyje, aš esu tavyje.

Mes galime virpėti vienu dažniu,

Vadinasi, tu, žmogau, gali suvokti kas yra Dievas.

-/-

Jei gali suvokti Dievą,

Tai gali suvokti gyvenimo esmę.

Aš kalbu tau, nes atėjo laikas tau

Pakelti akis nuo Žemės ir įsigilinti į esmę.

Į egzistencijos esmę.

-/-

Praverk savo širdį meilei ir išminčiai.

Stokis į akistatą prieš šviesos energiją.

Sudegi ar susilieji?

-/-

Akistatai atėjo metas. Bus iškelti visi tavo

Suvokimo ir meilės išraiškos blokai.

Arba sudegi, arba susilieji su šviesa –

Tau rinktis. Kol kas…

-/-

Ateis metas, kai rinktis nebebus galimybės.

Tu atsistosi prieš šviesą.

„Paskutinio teismo valanda“ artėja.

Bet tu ne Dievo turi bijoti, o savo kvailų veiksmų.

-/-

Dievas tau siunčia išsigelbėjimo šviesą,

O jeigu tu joje sudegi – tai kas kaltas?

Šiandieną duodame paskutinius perspėjimus,

Aš noriu, kad žmogus išliktų, nes jis – Mano dalis.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *