Hermis Trismegistas

Kam suteikta laisva valia rinktis?

Hermis Trismegistas.

Aš ateinu išskleisti savo spindulių. Kiekvienas Pakylėtasis Valdovas atneša į Žemę savo spindulius, kurie paskatina žmogaus vystymosi tempą. Aš ateinu į Žemės erdvę, norėdamas suteikti jėgos didiesiems pokyčiams visos Visatos atžvilgiu.

Kas yra Žmogaus sąmonė? Aš nekalbu apie konkretaus žmogaus sąmonę, o apie Žmogaus sąmonę, kaip Dievo sąmonę. Kiekvienas žmogus prisideda prie Žmogaus sąmonės formavimo. Žmogaus sąmonė Visatoje pasirodo kaip bendras vientisas vienetas. Ne kolektyvinė sąmonė, o žmogaus sąmonė. Tai subrandinta struktūra, kuri galės įtakoti tam tikrus visuminius Visatos procesus. Ši žmogaus sąmonė  dabar tik jungiasi. Kaip kalbėjo Viešpats Maitrėja apie žmogaus įsikūnijimų sąmonės sujungimą į vieną visumą, taip aš kalbu apie visų žmonių sąmonės sujungimą ir išgryninimą į vieną žmogaus sąmonę. Visatos atžvilgiu tai yra labai svarbu. Šiandieną jums tai nėra suprantama, bet aš noriu pasakyti, kad žmogus per savo gyvenimus formuoja savo sąmonę, kuri jungiasi į vieną bendrą Žmogaus sąmonę, kuri veiks Visatos plačiojoje erdvėje. Ne kaip konkretaus žmogaus sąmonė, o kaip bendra Sąmonė, apimanti visa Žemę, visa žmoniją. Ir šis vienetas bus labai svarbus Visatos atžvilgiu. Jis veiks kaip atskiras vienetas bendrojoje erdvėje. Tokia trumpa įžvalga apie Žmogaus sąmonę. Jus kiekvienas savo branda įtakojate būsimą Žmogaus sąmonę.

 Žemės atžvilgiu Visatoje veikia dėsnis, kurio niekas negali pažeisti: žmogaus laisva valia. Niekas negali pažeisti šio Visatos dėsnio, kuris labai aiškiai apibūdina visos sąmoningos erdvės santykį su žmogumi. Tas pats dėsnis egzistuoja visoje Visatoje su visa jos materialia išraiška. Kiekvienai materialiai išraiškai būdinga laisva valia rinktis. Nes tai laisvas tos materialios būtybės pasirinkimas kaip gyventi ir kaip kurti savo gyvenimą. Kiekvienai materialiai išraiškai yra suteiktas savarankiškumas. Subtiliuosiuose pasauliuose laisva valia nebeegzistuoja. Egzistuoja Dievo išraiška per jo materiją. Visiškas atsidavimas Dievo valiai, nes čia nėra jokio prieštaravimo. Yra tik Dievas su savo išraiška. O išraiška yra tokia sąmoninga, kad ji nestoja  priešais savo Kūrėją.  Jis tik vykdo Kūrėjo valią, nes suvokia, kodėl jis yra ar buvo sukurtas – tik dėl Dievo energijos išraiškos. Tik materialiai išraiškai yra suteikta laisva valia rinktis. Tai vystymosi – brandos kelias. Sąmonei formuoti reikalingas pasirinkimas. Pasirinkimas tarp gėrio ir blogio. Tarp meilės ir tuštumos. Todėl visur materialioje plotmėje egzistuoja pasirinkimai ir kol žmogus mokosi, tol svarbi jo laisva valia rinktis. Vėliau, žmogui subrendus, žmogus renkasi tik vieną kelią – jis priklauso Dievui, visiškai jam atsiduoda ir visiškai atsisako savo valios. Lieka tik Dievo valia. Tai subrendusio žmogaus pasirinkimas. Kodėl Pakylėtieji Valdovai ar dvasiniai mokytojai neatsako į konkretų žmogaus klausimą: kaip jam gyventi? Todėl, kad jie negali pažeisti Visatos dėsnio ir neleisti žmogui rinktis. Kol žmogus klausia kaip jam gyventi – tol jis bręsta. Kai žmogus subręsta, jis nebeklausia kaip jam gyventi, kokiu keliu eiti, kaip geriau save išreikšti. Jis mėgausis galimybe gyventi ir kvėpuoti Dievo meile, gyventi dėl Dievo išraiškos. Toks žmogus visiškai pasitikės Dievu ir jam nekils klausimų kaip gyventi – jis gyvens ir stebės, ką gyvenimas jam suteikia, ko jis moko, ko iš jo reikalauja. Ir žmogus vykdo visus gyvenimo (Dievo) nurodymus, nesvarstydamas kodėl, negalvodamas, kad jam nepatogu, nemalonu. Jis eis jam siūlomu keliu ir viską nuoširdžiai priims. Nesvarbu ar tai dovana ar skausmas. Viską priims natūraliai ir kaip savaime suprantamą dalyką. Ramiai, pagarbiai, be įsiskaudinimų, be nuoskaudų, be tikėjimo nuolatine pagalba. Dievas ne visados žmogui padeda, kai žmogus to nori. Nes žmogus nežino, ką žino Dievas. O Dievas žino, kada ir kodėl reikalinga žmogui išgyventi skausmą, o kada džiaugsmą, meilę. Žmogus negali teisingai įvertinti savo situacijos visų savo gyvenimų atžvilgiu. O Dievas tai žino, todėl ir nenumalšina skausmo, kurį reikia žmogui išgyventi. Jeigu žmogus pridaro klaidų ir prašo pagalbos – Dievas ją suteiks ir padės. Bet jeigu tai būtina išgyventi dėl karminių dalykų, dėl sielos brandos – tai to skausmo nenuims. Todėl žmogui reikia viską priimti ramiai ir su pagarba. O ne su liūdesiu ar net pykčiu, kad Dievas jo negirdi. Dievas visados girdi, bet ne visados padės, nes ne visados reikalinga ta pagalba.

Subrendęs žmogus suvoks, kad ištikusi problema – tai brandos kelias. Ir jį reikia garbingai praeiti, nepalūžti ir visados tikėti Dievo meile ir supratingumu. Net ir tada, kai išgyvenate karminius dalykus, Dievas gali padėti  ir sušvelninti situaciją, jei mato, kad žmogus savo pamoką išmoko. Kad žmogus nuoširdžiai prašo pagalbos, o ne reikalauja gero gyvenimo. Smulkiuose kasdieniuose darbuose pagalbos ir atsakymų galite paklausti savo angelų, savo dvasinių mokytojų. Bet esminius pasirinkimus darote jūs ir niekas jų negali įtakoti. Net pats Dievas neturi teisės koreguoti jūsų pasirinkimų. Jis gali koreguoti jūsų gyvenimą po jūsų padarytų sprendimų, bet pačius svarbiausius pasirinkimus turite padaryti patys. O jeigu jums tai sudėtinga padaryti – tai pagalvokite, kodėl stringate, gal tai susieta su egoistiniais reikalavimais, gal savęs pervertinimu ir t.t. Reikia išsiaiškinti savo slaptas (užslėptas) mintis.

Žmogus Žemėje bręsta. Tik jo pasirinkimo dėka vyksta procesas, kuris skatina žmogų tobulėti arba kristi žemyn. Tik bręstantis žmogus pradeda suvokti kas yra Dievas ir kokią vietą jis turi užimti žmogaus širdyje. O Dievas turi užimti visą žmogaus širdį ir visa protą. Bet tada jau būtų pasiekta žmogaus vystymosi viršūnė. Būtų suformuota žmogaus sąmonė, kuri pratęstų gyvenimą kitame lygmenyje ir bendrojoje erdvėje.

Aš ateinu tam, kad paskatinčiau žmones atsiverti šviesos energijoms ir žmogus suvoktų, ką jis turi rinktis savo gyvenime: gėrį ar blogį. Tik šiandieną žmogus dar sunkiai suvokia, kas yra gėris, kas yra blogis. Nes jis daug blogų dalykų priima už gėrį. Tai kaip jis gali stoti į gėrio pusę, jei nesuvokia, kas iš tikro yra gėris? Žmogaus sąmonė nebesugeba atskirti gėrio nuo blogio. Užsiblokavo suvokimas, o aš atėjau tą suvokimą išvalyti nuo apnašų, nuo priemaišų. Mano energijos paliestas žmogus turi pradėti suvokti, kur ir kada gėris yra gėris ir kada jūsų suvokiamas gėris yra tikrų tikriausias blogis. Kaip jūs galite daryti teisingus pasirinkimus, kai nesugebate suvokti kas yra gėris, kas yra blogai. Taip jūs klystate kiekviename savo žingsnyje. Tiek sąmoningai, tiek nesąmoningai, nesuvokdami esmės, nepažindami tiesos. Mano uždavinys – žmogų išmokyti pažinti Tiesą. Einant Visatos pažinimo link, žmogus pirmiausia turi išmokti pažinti Tiesą savo gyvenime. Pažinti save, suvokti savo vertybes, savo poelgius ir tik tada, atvėrus širdį meilei – pažinti Visatos gyvenimą, kuris yra begalinis ir daugiaplanis.

Sėkmės, ieškant Tiesos Gėrio ir Blogio kelyje. Ieškant Tiesos savuose pasirinkimuose. Sakau jums – būkite tvirti savo vieninteliame pasirinkime: kelionėje per gyvenimą su Dievu savo širdyje. Tai pagrindinė tiesa. Jeigu per savo gyvenimą eini su Dievu širdyje, tai tu nepadarysi neteisingų sprendimų. Nes tavo valios rinktis neliks. Neliks tavęs. Bus tik žmogaus išraiška, kuris pilnumoje išreiškia Dievo valią, o ne savo valią.

Sėkmės jums jūsų pažinimo kelyje.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *