Sanat Kumara

Kas yra tiesa?

Kiekvienas žmogus siekia savo tiesos. Jis siekia priimti naujas žinias ir jas pritaikyti savo gyvenime. Jis siekia pajusti, kurios žinios jam yra reikalingos, o kurios jį tik apsunkina. Todėl žmogus savarankiškai renkasi, kokia tiesa tikėti, kokiomis vertybėmis gyventi. Ir kaip tada atrasti pagrindinę tiesą? Svarbiausia, kad jos nėra. Tiesiog nėra pagrindinės tiesos. Dievas  suteikė žmogui laisvą valią kurti. Ne sekti kokia nors tiesa, o kurti. Vadinasi, pati svarbiausia tiesa žmogui yra ta, kurią jis priima kaip svarbiausią tą akimirką. Gali, praėjus laikui, požiūris į savo tiesą keistis, nes tiesa yra nuolat kintanti. Galima išgyventi tam tikras akimirkas, kurios suteiks daug informacijos, kurios padės aplinką suvokti kitaip ir tada tiesa keičiasi. Vėl ateina naujos žinios, nauji pajautimai ir vėl tiesa keičiasi. Pažiūrėkite, kaip gyveno jūsų tėvai ir seneliai. Kiekviena karta turėjo savo tiesas, savo vertybes ir pagal jas gyveno. Jūsų karta priima kitokias vertybes, sąlygos yra kitokios ir jūs kuriate savo gyvenimo tiesą. O jūsų vaikai ir anūkai jau kuria savo tiesą. Ir kiekviena tiesa yra vertinama, nes ji buvo ar yra jūsų dalis. Jūsų sąmonės dalis, jūsų kūrybos vaisius. Tai jūsų gyvenimo dalis. Vadinasi, negalima paneigti nei vienos tiesos, kurią jūs išgyvenote, net ir tos, kuri jums jau atrodo klaidinga. Nes ji savo laiku, vedė jus į pažangą, į patirtis, ji buvo jūsų gyvenimo dalis. Ji buvo jūsų tiesa. Paneigti jos nereikia, kovoti irgi nereikia, tiesiog reikia ją nuolat atnaujinti. Reikia nuolat prisiderinti prie pokyčių, kuriuos diktuoja jūsų gyvenimas ir prie potyrių, kuriuos jūs išgyvenate savo vidiniame pasaulyje.

Negalima paneigti tiesos, kurią išjaučiate širdimi, kurią suvokiate kažkur giliai savyje, bet kurios nėra tarp kitų žmonių. Jūs kuriate savo tiesą, vadinasi, kuriate ir savo gyvenimą. Jūsų kūryba, jūsų sukurta ir jums priimtina tiesa yra tą akimirką jūsų gyvenimo dalis. Tuo ir vadovaukitės. Bet neturite kovoti su kitų žmonių sukurtomis tiesomis, juk kiekvienas turi teisę į savo minties išraišką, į savo idėjų paskelbimą garsiai. Jums patinka tos idėjos? Jums darosi smalsu? Puiku, analizuokite, mokykitės ir pasiimkite iš tų tiesų tai, kas jums priimtina ir reikalinga tą akimirką. Jeigu jums pateiktos kitų žmonių tiesos yra neįdomios, tai ramiai pasitraukite nuo jų ir kurkite savo tiesas ir savo gyvenimą. Jums kyla noras prieštarauti, kovoti? Prieš ką? Prieš kitokią tiesą? O kas yra tiesa? Tiesa – tai konkretaus žmogaus sąmonės laukas, kuriame jis gyvena. Viskas. Nori, gyveni kito žmogaus sukurtame lauke, nori, kuri savo minčių lauką ir jame gyveni. Nori – užsidarai savo lauke, nori – atsiveri kitiems ir priimi kitus į savo minčių lauką. Kiekvienas turi teisę rinktis, kaip jis nori gyventi.  Kol yra stipri kolektyvinė sąmonė, tol žmogus mažai renkasi, kaip norėtų gyventi. Jis gyvena kaip visi. Laikosi tų pačių nuostatų, vertybių ir tam tikros vienos tiesos. Bet tiesos vienos nebūna, jos negali būti, nes tada būtų ne žmonija, o robotai, gyvenantys pagal nustatytas programas. Žinoma, yra jėgų, kurios norėtų, kad masė žmonių būtų tik robotai, nemąstytų ir nekurtų savo tiesų, o gyventų pagal primestas tiesas. Nepasisakau prieš jūsų bendruomenių sukurtus įstatymus. Jie turi būti, kad kiekvienas galėtų žinoti, kokiose ribose jis gali veikti. Bet ribos juk plačios. Įstatymas, skatinantis gerbti kitą žmogų, leisti jam laisvai išsakyti savo nuomonę, neapriboja jūsų laisvės, labiau ją tik praplečia. Todėl dauguma įstatymų, sukurtų tų pačių žmonių, yra teisingi ir reikalingi. Bet jie visiškai netrukdo jums mokytis gyventi keturmatėje erdvėje ir kurti individualios sąmonės lauką, kuriame jūs kurtumėte savo gyvenimą.  Dauguma žmonių atmeta galimybę gyventi keturmatėje erdvėje, nes jų sąmonė tiesiog nepajėgia suvokti ten egzistuojančių principų, dėsnių. O viską vertinant pagal dabartinį daugumos žmonių suvokimą, keturmatė erdvė tampa fantastų veiklos vieta. Bet juk kiekvienas gyvenate savo tiesoje. Kas trimatėje erdvėje, kas keturmatėje. Ir šios erdvės labai skiriasi, nors iš išorės jų atskirti neįmanoma, kaip sakoma, gėlės tos pačios, dangus tas pats, žmogaus veiksmai tie patys. Tik rezultatai kiti. O rezultatai ir praėjęs laikas ir parodo, kaip sėkmingai žengiate pažangos keliu ir kaip gebate įvaldyti naujus dėsnius. Sėkmės, kuriant savo tiesą ir savo gyvenimą.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *