Sanat Kumara

Sielos sąmonė turi savas ribas (II)

Jeigu žemiškajai sąmonei svarbus šis gyvenimas ir šio gyvenimo patirtis bei pamokos, tai sielai svarbūs visi buvę jos įsikūnijimai ir visų įsikūnijimų patirtys. Bet vis tiek ji atspindi ne savo struktūros aukštesniąją sąmonę, o savo žemiškosios patirties sąmonę. Ir nesvarbu, kad ta žemiškoji patirtis jau formuojasi kelis tūkstančius metų, o gal ir dar daugiau. Vis tiek tai tik žemiškosios patirties atgarsiai. Todėl sielos sąmonė, kuri yra įsikūnijime, yra ribota ir ją reikia taip pat ugdyti, išlaisvinti iš suvaržymo gniaužtų, kaip ir žemiškąją sąmonę.
Tik kaip tai padaryti? Žmogui nėra lengva stebėti savo žemiškuosius jausmus, mintis, nelengva suvokti savo neteisingus įpročius, prisirišimus, tai kaip suvokti, kur klysta siela? Kaip suvokti, kaip jaučiasi siela ir kaip daryti pokytį subtiliajame plane?
Darydami teisingus pasirinkimus žemiškajame gyvenime, jūs suformuojate papildomą kiekį savo gerosios energijos,  kurią panaudojate subtiliajame plane. Tos sukauptos energijos dėka jūs galite įtakoti žemiškąjį gyvenimą, galite savo suvokimo ašį perkelti į subtilesnį lygmenį, bet visa tai galite daryti, tik žemiškajam kūnui mirus. Tai kaip veikti subtiliajame plane, esant gyvam? Veikti galima tik per tą sąmonę, kurios lygmenyje norėtumėte veikti. Bet viskas visados vyksta nuosekliai, taip ir veikimas subtiliajame plane turi vykti nuosekliai. Jūs negalite kurti esybės lygmenyje, jei sielos planas yra sukaustytas, pažeistas, nefunkcionalus. Čia kaip su jūsų vidine būsena. Siekius kurti realybę turite didelius, o vidinė jėga yra užteršta, pamokos neišmoktos ir vidinės medžiagos siekių realizacijai neturite. Taip ir esybės plane negalėsite kurti,  kol nepažinsite sielos plano ir nesusitvarkysite su ten kylančiomis problemomis.

Vadinasi, pradedame mokytis nuo pradžių: kaip pažinti, kokia jūsų siela, kaip suvokti, kurie jos atsinešti tikslai yra tik senos karminės užduotys, o kas yra siektina? Jeigu karmą žmogus gali atidirbti pagreitintai, tai ir sielos prisiimtas karmines užduotis galima atidirbti, toms karminėms užduotims dar nepasiekus materializacijos. Bet ne visada reikia sutelkti dėmesį tik į karmines problemas. Kai kada jos savaime išsisprendžia, kai žmogus savyje (ir sielos plane) išlaisvina daugiau šviesos.

Norint bendrauti su savo siela, reikia išmokti ją išjausti. Žmogus gali bendrauti su savo žemiškąja sąmone, vadinasi, gali bendrauti ir su savo sielos sąmone. Tik pirmiausia prisiminkite tai, kad jūsų siela susideda iš dviejų dalių: sielos sąmonės dalis, esanti įsikūnijime ir sielos sąmonės dalis, niekada nesanti įsikūnijime. Šiuo metu jūs turite išmokti bendrauti su sielos sąmone, esančia įsikūnijime. Pagrindinis darbas vyksta per įsiklausymą į savo vidinę nuojautą, į intuiciją.
Žmogus augti dvasiškai gali dviem būdais: greičiau ir lėčiau.
Lėčiau būna tada, kai žmogus mokosi įsiklausyti į savo vidinį balsą, į savo intuiciją ir pagal ją gyventi. Tokiu atveju, jūs leidžiate pasireikšti jūsų sielai: užfiksuojate, ko siela siekia ir padedate jai pasireikšti per savo veiksmus. Tiesa, tai darote retas iš jūsų, bet darote.  Jūs įsiklausote į nuojautą, į vidinį balsą ir padarote daug teisingų sprendimų, kuriuos blokuotų jūsų protas. Šis dvasinio augimo būdas yra labai geras, bet kodėl jis priskiriamas prie lėto? Įsiklausydami į sielos balsą, jūs jau gyvenate ne vien tik šio gyvenimo ribose, jūs jau leidžiate sielai per jūsų veiksmus greičiau atidirbti karmą, kurią atsinešė iš praėjusių gyvenimų. Žodžiu, jūs gyvenate ne vien šio gyvenimo ribose, bet ir sielos buvusių gyvenimų ribose. Tai yra labai sveikintina, nes jūsų veikimo riba prasiplečia, karminiai atidirbimai prasiplečia.
Bet  jūs savo kasdienybėje atidirbinėjate karmą taip pat dviem būdais: tai yra, per įvykius, kurie įvyksta jūsų gyvenime, bei jūsų požiūrį į tuos įvykius, ir per sąmoningą mąstymą: kada pastebite savo neteisingus įpročius, savo neteisingą gyvenseną ir ją keičiate, taip nesudarydami galimybės karmai pasireikšti, o iš karto panaikindami atsiradusias karmines priežastis. Vadinasi, ir su sielos atsineštais karminiais dalykais galėtumėte susitvarkyti greičiau, nei karminės pasekmės pasireikš gyvenime. Vadinasi, turėtumėte sąmoningai susivokti, į ką linkusi jūsų siela, koks sielos charakteris, ką reikia jame keisti ir sielos karmines problemas naikinti priežasčių, o ne pasekmių lygmenyje. Sąmoningas sielos karmos atidirbimas  ir yra tas antras, greitesnis, metodas atlaisvinti savo sielos sąmonę nuo karminių blokų, nuo sielos prisirišimų prie praeities nemalonių atsiminimų blokų, nuo sielos patirto skausmo suformuotų blokų.
Tik šis darbas jau vyksta ne analizuojant, kas vyksta dabartiniame gyvenime, o analizuojat, kaip jaučiasi jūsų vidinė širdis, kurie jūsų charakterio bruožai susiformavo dėl jūsų auklėjimo, dėl kolektyvinės sąmonės įtakos, o kurie bruožai atsinešti su sielos suformuota patirtimi. Suvokus, ko siela nori, galite atsekti sielos buvusias patirtis. Jos jums gali suteikti geras būsenas, džiugesį, vidinę harmoniją. Jūs galite ir gyventi pagal tuos naujai atrastus sielos siekius. Bet galite sąmoningai permąstyti, ar tie uždaviniai veda į progresą, ar jie tik atspindi sielos komforto būseną? Štai čia ir prasideda pagrindinis sąmoningas darbas su sielos sąmone. Reikia suvokti, ar sielos jums ištransliuojamos mintys ir jausmai skatina augti ne tik jūsų žemiškąją sąmonę, bet ir sielos sąmonę. Ar ji skatina pažangos kūrimą, ar tik suformuoja komforto zoną, kurioje laisvai pasireiškia sielos sąmonė, bet siela vadovaujasi ne aukštesniąja savo sąmone, o savo žemiškų patirčių sąmone? Sakysite, kad tai sunkūs uždaviniai, kad jūsų protui per sunku, kad jūsų širdžiai per sunku. Kol buvo per sunku, tol apie tai ir nekalbėjome, bet dabar ateina laikas pradėti save suvokti subtiliajame pasaulyje. Tai naujo pobūdžio dvasinis augimas. Tai tiek žemiškosios sąmonės, tiek sielos sąmonės ugdymas ir atlaisvinimas nuo senų dalykų, kurie ne tik nebeformuoja stabilumo, bet ir blokuoja vystymąsi.

Per ateinantį mokymosi etapą reikės išmokti atskirti, kur veikia jūsų protas, o kur kitų žmonių mintys, kolektyvinė sąmonė. Kartu suvokti, kur veikia sielos, esančios įsikūnijime, sąmonė, kur veikia sielos, esančios neįsikūnijime, sąmonė, kur pasireiškia Sielos Vadovų mintys, kur pasireiškia Kosminių būtybių tikslingi darbai ir kur pasireiškiate jūs, kaip aukštesnioji jūsų sąmonė, vykdanti Kūrėjo valią.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *