7 ciklai II

7 ciklai (II-43)

Dieviškosios šviesos transformacija į santykį – tai misija, susieta su bendravimu, su savo dėmesio energijos sutelkimu į aplinką ir į savo vidinį pasaulį. Ši misija taip pat skleidžiasi per visus sąmonės lygius ir skirtingai pasireiškia, susiaktyvinus tam tikrai dvasinių smegenų daliai.

Ką reiškia dieviškosios šviesos transformacija į santykį? Tai siekis į savo santykį su gyvenimu įleisti kaip galima daugiau aukštesniosios sąmonės šviesos – naujo supratimo kaip elgtis su savimi, su aplinkiniais žmonėmis, su žemiškuoju ir subtiliuoju pasauliu. Kiekvieną kartą kalbant apie dieviškąją šviesą, turite prisiminti, kad ji savyje turi galią. Ji savyje talpina Visatos dėsnius, kurie yra nekintantys, bet suteikiantys žmonėms galią gyventi ir kurti. Ir kai tie dėsniai žmogui yra suprantami, jis savo gyvenimą padaro gražų, įdomų ir prasmingą. Dieviškojoje šviesoje telpa visos jums suvokiamos ir nesuvokiamos galimybės. Ir gebant dirbti su dieviškąja šviesa, yra įmanoma atstatyti savo sveikatą, sutvarkyti santykius tarp žmonių, pasiekti savo karjeros viršūnes (nes atsilaisvina talentai ir žinios) ir gyventi gyvenimą, kupiną gero veiksmo. Sugebėjus per save transformuoti dieviškąją šviesą į materiją, gali siekti bet kokių savo projektų, tikslų, viską įmanoma įgyvendinti. Transformuojant šviesą į santykius, aplink bus nuostabūs žmonės, gebantys ir norintys padėti, su kuriais būtų malonu ir gera gyventi.  Transformuojant dieviškąją šviesą į žinias, atsivers viso pasaulio paslaptys ir tiesos. Esmė yra tik tame, kad žmogaus vidinė būsena, žmogaus mintys ir jausmai labai nedera su dieviškosios šviesos lauku. O norint išmokti valdyti dieviškosios šviesos srautus, savyje nebeturite laikyti jokių egoistinių siekių, troškimų. Tarp egoizmo ir dieviškumo yra didžiulė amplitudė virpesių, kuriuos reikia gebėti priimti, keisti, atsilaisvinti.

Kalbant apie dieviškosios energijos transformaciją į santykius vėl prisiminkime dvasines smegenis. Kai žmoguje yra aktyvios žemiškosios smegenys, jis vadovaujasi savo patirtimi, savo žiniomis, savo siekiais, savo emocijomis. Jo santykiai atspindi jo nesąmoningas mintis ir jausmus. Santykiai priklauso nuo aplinkos dirgiklių, nuo kitų žmonių nuotaikų, nuo aplinkos situacijų, nuo paties žmogaus vidinės būsenos. Santykiai kuriasi kaip pasekmė nesąmoningų minčių ir jausmų. Nėra konkrečių pastangų išvalyti savo mintis, jausmus ir tik tada bendrauti su kitu žmogumi. Einate į susitikimą su kitu žmogumi kupini netvarkingų minčių, kupini pačių įvairiausių emocijų ir net nesusimąstote, kad bendraujant iš savęs išspinduliuojate energiją, kuri yra žemo energinio lygio, ir kitą žmogų apgaubiate sunkia, kieta energetika. Einant į susitikimą su kitu žmogumi, reikia ne tik pasipuošti, bet ir išsivalyti iš visų nereikalingų tos dienos minčių, išsivalyti iš visų emocijų, net susietų su tuo žmogumi, su kuriuo ruošiatės susitikti. Reiktų būti atviriems priimti kito žmogaus tikrąją mintį, reikia gebėti suprasti kito žmogaus siekius, kodėl nori bendrauti ir pagalvoti, ar tai jam galite suteikti. O gal tai tik nereikalingas pokalbis, kuriame norite išpilti iš savęs visas minčių ir jausmų šiukšles? Tokiame nesąmoningame bendravime dieviškoji šviesa necirkuliuoja. Cirkuliuoja tik žmonių žemesniosios sąmonės energiniai srautai, kurie neskatina virsmo ir pažangos. Kai žmogus geba sutelkti dėmesį į planuojamą pokalbio temą, kai jis siekia į situacijas pažiūrėti kūrybiškai, kai į susitikimą neatsineša dienos sumaišties sukeltų minčių ir jausmų, bendravimas tampa kokybiškesnis. Pasidalijama informacija, padiskutuojama, išsiaiškinami dalykai, kuriuos vienam gal ir sunkiau suprasti ar net pamatyti tam tikras problemas. Bendravimas tampa lygiaverčiu ir su pagarba vienas kitam. Nekyla noras iš savęs išskleisti tik nevaldomas emocijas ir susikaupusias nuoskaudas, susikaupusias mintis ir jausmus. Kyla noras diskutuoti ir suprasti vienas kitą, kyla noras bendradarbiauti. Nebėra užslėptų minčių, tikslų, nebėra noro manipuliuoti dėmesiu.

 Atsivėrus sielos sąmonės dvasinėms smegenims, atsiranda dieviškosios šviesos srautas, kuris pamažu įsilieja į bendravimą. Atsiranda naujų minčių, nuslopsta troškimai, aistros, susižadina kūryba. Atsiranda siekiai, geros kūrybinės mintys, naujos idėjos, kyla motyvacija gyventi ir veikti. Į bendravimą įsipina sėkmės energija, santykiai gerėja, bendri planai įgauna realizacijos ir sėkmės jėgą. Išsivalius iš vidinio negatyvumo, jūs gebate į save priimti dieviškosios šviesos srautą ir per savo sutelktos minties energiją tą šviesą išskleidžiate į aplinką. Tokiu atveju jūs apgaubiate kitą žmogų aukštų vibracijų energija ir padedate jam keistis, nes automatiškai keičiasi to žmogaus energetika. Bendraujant su skirtingais žmonėmis ne visados vienodai gebate į juos reaguoti. Buvusios patirtys ir nuoskaudos neleidžia jums atsilaisvinti iš savo prisiminimų žemos energetikos, tai šviesos srautas tuose santykiuose ir neišsiskleis. Bet su kitais žmonėmis, tai galite patirti lengvai ir paprastai, tuo labiau, jei tas kitas žmogus nėra užsidaręs savo neigiamame lauke ir geba atvirai su jumis bendrauti. Jei to kito žmogaus energetika aukštesnio lygio nei jūsų, tai jums su tokiu žmogumi bus daug paprasčiau bendrauti. Toks žmogus neiššauks neigiamumo, nes savyje to neturi ir nebus sąskambio su jumyse esančiu neigiamumu.

Be galo daug yra niuansų, kurie lemia gerus tarpusavio santykius. Kiekvienas žmogus supranta santykių kokybę pagal savo patirtis, siekius, to laikotarpio sąmoningumą. Bet kalbant apie dieviškosios šviesos transformaciją į santykius, reikia visiškai pamiršti savo supratimą apie santykius. Bet kokia jūsų asmeninė tiesa neatitinka tos tiesos, kuri skleidžiasi per dieviškosios šviesos srautą. Ir kuo kokybiškiau žmogus perleis per save dieviškosios šviesos srautus, tuo santykiai bus kokybiškesni ir paremti naujais bendravimo principais. Atsiveriant dieviškosios šviesos srautui, jūsų asmeniniai siekiai ir tikslai tarsi pasislenka į šoną. Jūs gebate išjausti aukštesniosios sąmonės skleidžiamus virpesius ir pagal juos suvokiate, ar santykiai tikslingi, ar netikslingi. Bendravimo vardan bendravimo nebelieka. Žmogus, savyje skleidžiantis dieviškosios šviesos srautus, pasveria savo veiksmų būtinybę, įvertina, kur jo energija tą akimirką labiausiai reikalinga ir atsisako visų nereikalingų bendravimų, o veikia labai kryptingai, pagal vidinį pajautimą. Jis gali atlikti pačius paprasčiausius kasdienius darbus, bet aiškiai suvoks, ką reikia padaryti pirmiausiai, kaip reikia paskirstyti savo laiką ir dėmesį, kas tikslinga ir kas skatina tiek vidinį augimą, tiek gerovės kūrimą aplinkoje. Mintys yra suvaldomos, tikslingos, griežtai atsisakoma bet kurios netikslingos minties, kuri gali apaugti neigiamomis energijomis. Dėmesys sukoncentruotas į dieviškosios šviesos srautą ir pagal tą vibraciją yra gyvenama. Į kasdienybę įsilieja impulsai iš aukštesniosios sąmonės, kuri geba savyje apibendrinti tiek žmogaus praeitį, tiek dabartį, tiek ateitį ir todėl geba tikslingai  nukreipti jūsų dėmesio energiją ten, kur reikalinga ją nukreipti.

 Dieviškosios šviesos transformacija į santykį prasideda žmogaus vidiniame pasaulyje. Nes, norint tinkamai per savo santykius išskleisti aukštas vibracijas, reikalingas tam tikras požiūris į gyvenimą, gebėjimas suvaldyti savo mintis ir jausmus, gebėjimas suvokti savo prioritetus ir žinojimas, kaip paskirstyti savo laiką ir energijas.  Tiesioginis bendravimas su kitu žmogumi jau yra santykio pasekmė.

Santykis su savimi, su aplinka, su žmonėmis, su subtiliuoju pasauliu prasideda žmogaus požiūryje į savo gyvenimą, į savo siekiamybes. Santykis atspindi žmogaus vidines būsenas ir jo energinį bagažą. Dieviškoji šviesa turi išsiskleisti žmogaus požiūryje į gyvenimą ir jo gyvensenoje, o tada  transformuosis į kokybiškus santykius.  Prisiminkite, santykis – tai dėmesio sutelkimas į kažką. O tai jau abipusis energijos cirkuliacijos srautas. Tu sutelki dėmesį į kažką ir atiduodi savo energiją, ir tas kažkas paima tavo energiją ir atiduoda savo. Vyksta mainai. Sutelki dėmesį į baimę, nerimą – nerimo energija apgaubs tave. Sutelki dėmesį į gerą emociją, ta emocija apgaubs tave. Sutelki dėmesį į kito žmogaus liejamas „vidines šiukšles, tai ir būsi tomis „šiukšlėmis“ apkibęs, nebent gebėsi sąmoningai pakeisti to žmogaus požiūrį į situaciją ir sudeginsite „vidines šiukšles“, joms neprikibus jūsų abiejų energetikoje. Sutelksite dėmesį į dvasines žinias, jas ir gausite, sutelksite dėmesį į kūrybą, gausite kūrybinių idėjų. Sutelksite dėmesį į dieviškosios šviesos srautą ir gyvensite pagal jos skleidžiamus impulsus, tai  ir bendravimas, kaip pasekmė šviesos įtakos jūsų gyvenimui, taps malonus, produktyvus ir tikslingas.

 

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *