Aš esu Dievas

Jūs esate mano sąmonės dalis

Mano Visatos erdvėje yra daugybė gyvybės formų ir jos labai skiriasi viena nuo kitos. Bet jos išlaiko tam tikrą vientisumą. Mano idėjos vientisumą. Bendradarbiaujant su užvisatine gyvybe galiu stebėti jos kūrinijos visumą, jų idėjų gražumą, prasmingumą. Visur vyksta kūryba. Ir toje kūryboje gražiausia yra stebėti pačios kūrinijos savarankišką kūrybą. Tai tiesiog atgaiva, palaima, džiaugsmas. Net ir tada, kai kūrinija labai išsiderinusi ir atitolusi nuo pagrindinės idėjos ir formuoja ne tai, kas buvo tikėtina. Bet tai tik skatina dar labiau susikaupti ir ieškoti vis naujų variantų, kokių idėjų paduoti, šiuo atveju, žmonijai, kad ji sėkmingai kurtų savo gyvenimą.

Nėra suformuotos tikslios programos, kaip žmogus turėtų gyventi. Todėl niekada negalima sakyti, ar tas pasaulis pavykęs, ar nepavykęs. Negalima sakyti, kad žmonija sukūrė didelį neigiamumą ir nuvylė mane. Taip nėra. Žemesnės sąmonės kosminės būtybės žino mano kūrybos gaires, žino mano siekius, nes viskas, kas mano suformuota, yra užrašyta „dangaus knygose“.  Todėl jie gali sunerimti, kai mato neatitikimą žmogaus gyvenimo su nurodymais „dangaus knygose“. Bet Aš, Visatos Kūrėjas, visados džiaugiuosi žmogaus kūryba. Yra kaip yra. Jūs suformuojate tam tikrą faktą, vadinasi, man, Kūrėjui, tenka pagalvoti, kokią idėją nuleisti jums, kad tą suformuotą faktą galėtumėte pakeisti kitu faktu. Bet koks jūsų kūrybos rezultatas yra tik rezultatas. Man jis nėra nei geras, nei blogas.  Man jis yra įdomus.

Šiuo metu, kai elohimas Matrica ėmėsi projekto „7 ciklai“, Aš galiu tik pasidžiaugti, nes per tą projektą jūs ne tik gausite žinių, kas yra dabar, bet ir energijos bei minčių formuoti kažką visiškai jums naują. O kas tai yra „kažkas naujo“? Tai mano suformuotos naujos idėjos. Problema kyla, nes žmogus įpratęs gyventi tam tikroje inercijoje, ir pokyčiai užtrunka ypatingai ilgai. Viską norisi pagreitinti, todėl ir per šiuos užrašus bus greitinamas sąmonės atlaisvėjimas, bus laužomi mąstymo blokai, informacija bus perduota iš karto į kelis sąmonės lygius. Žodžiu, tekstą kiekvienas skaitytojas supras pagal savo sąmonės lygį, tai reiškia, gali suprasti skirtingai. Ir dėl to pyktis nevertėtų, nes kiekvieno tiesa yra to laikotarpio to žmogaus tiesa. Tiesa pagal jo suvokimą. Todėl projektas tuom ir įdomus, nes paduodama informacija iš skirtingų sąmonių  (dažniausiai arkangelų sąmonės – 8-os dimensijos). Kiekvienas žmogus pajus jam artimas vibracijas su atitinkama informacija. Dabar informacija jau užrašoma ne per vieną Violetos-Maitrėjos kanalą, o per suformuotos grupės kanalą, kur kiekvieno žmogaus sąmonė turi atgarsį su tam tikro Arkangelo sąmone. Vadinasi, informacija eis per skirtingus 8 kanalus ir ji galės iš karto skleisti skirtingus energinius dažnius. Todėl vienam žmogui labiau priimtinesnė bus viena žinia, kitam – kita. Viena žinia ir užkoduota energija pažadins vienokias žmogaus savybes ar gebėjimus, kita žinia – kitokias. Apjungus 8 kanalus, prasiplečia vibracijų diapazonas ir energijos pasisklaidys į skirtingus sąmonės lygius. Į skirtingus ne tik pagal aukštumą-žemumą, bet ir pagal idėjas-kibirkštis. Džiaugiuosi tuo projektu, nes tai suteikia mano kūrinijai daugiau spalvų, daugiau galimybių, gebėjimų. Vadinasi, žmonės išeis iš inercijos rato ir gyvens daug įvairesnį gyvenimą. Atsiras netikėtumų. Iš tikro, tai gali sukelti sumaištį, bet žmogus žino, kas yra tolerancija, pagarba, tai ta sumaištis nurims ir įsivyraus naujas pasaulio modelis. Ir dabartinis modelis nėra blogas. Nors dauguma dvasingų, sąžiningų žmonių kalba, kaip neteisingai žmonės gyvena, kaip niekina savo Žemę, netiki Dievu ir t.t. Bet aš, Visatos Kūrėjas, dėl to nepergyvenu. Jūs taip kalbate, nes NETIKITE MANIMI. Negi manote, kad Aš negaliu akimirksniu pakeisti visos Visatos? Visos Žemės? Negi problema žmogui mirti ant griūvančios civilizacijos slenksčio, o po to vėl atgimti dar geresnėje civilizacijoje? Tik žmogus, sureikšminęs savąjį Aš, gali sakyti, kad gyvenimas yra blogas, kad žmonės yra blogi ir kad jų gyvenimas veda į katastrofą. Į katastrofą veda tik riboto mąstymo žmogaus mintys. Bet tik į asmeninę katastrofą.

Mano požiūriu katastrofos visai nėra. Yra tik tobulėjimas, kūryba, ieškojimai naujų išraiškos variantų. Jūs gi esate mano sąmonės dalis. Jūs negalite mirti, išeiti ir dingti. Jūs esate mano sufokusuota sąmonė. Ir ta sąmonė gali pakeisti formą, gali pakeisti vystymosi kryptį, bet esmė vis tik liks. Jūs liksite, nes jūs esate mano dalis. MANO DALIS. Ir tik jūsų prisirišimas prie fizinio kūno ir fizinio gyvenimo kelia jums įtampą, suformuoja sumaištį ir tragediją. Nustokite taip mąstyti. Viskas ir visados yra mano Valioje. Jūs esate mano dalis. Aš savęs nenaikinu, o tik tobulėju, atsinaujinu, keičiuosi. Ir jeigu manau, kad mano sąmonėje yra formų, kurios atgyveno savo laikotarpį, tai jas griaunu ir suformuoju naujas formas. Pažangesnes, pralaidesnes, kūrybiškesnes. Vadinasi, ir jūs atgimsite kūrybiškesni. Buvo kalbama apie jūsų sąmonės lygius, apie jūsų brandą ir tai jūsų tiesa. Tai yra jūsų Žemės tiesa. Bet yra ir kita tiesa – Mano Tiesa. Aš esu Visatos Kūrėjas ir galiu bet kada pakeisti jūsų vystymosi eigą. Iki šiol jūsų vystymuisi įtakos turėjo involiucinis ir evoliucinis procesai. Šiuo metu ir tai keičiasi. Jūs galite būti kūrėjais su apjungta žmogaus-sielos-esybės sąmone. Jūs tiesiog čia ir dabar, būdami įsikūnijime, galėsite veikti per visus sąmonės lygius. Jums nereikės vargti su karmos dėsniais, transformuojant savo energiją, nes jūs vienu metu būsite visuose lygiuose: tiek žemiškosios sąmonės, tiek sielos sąmonės, tiek esybės (dvasios) lygmenyje. Viskas persipins ir jūsų gyvenimas įgaus kitokį pobūdį.

Aš keičiu jūsų sukurtą inerciją, keičiu jūsų suformuotą gyvenimo faktą ir sakau: žmogus gyvens bendrojoje mano sąmonės erdvėje ir jis turės galimybę funkcionuoti per visus sąmonės lygmenis lengvai ir paprastai. Vieniems reikės laiko tai priimti, prisiderinti. Vieni keliaus po atskirus lygmenis  su savo pagrindinės sąmonės ašimi ir mėgins pažinti visus pasaulius (pagal arkangelų poziciją), kiti gebės, nors tokių bus mažuma, iš karto gyventi per visus sąmonės lygius ir galės save suvokti visuose lygiuose vienu metu (pagal elohimų poziciją).

Taip, kaip Aš, Visatos Kūrėjas, viską, ką sukūriau, suvokiu vienu momentu, taip ir jūs save suvoksite visuose lygiuose vienu momentu. Jūs keliausite per savo sąmonės lygius be problemų. Jeigu reikės jūsų sąmonei kažką suformuoti materijoje, ji susiformuos savo materialią erdvę, įeis į jai patogų laiką ir erdvę Žemėje ar kitoje planetoje. Jeigu norės kažką pasiaiškinti aukštesniame lygyje, ji galės įeiti į sielos sąmonės lygius, susipažins su to lygmens gyvenimu, išsiaiškins kas reikalinga, suvoks tą erdvę ir grįš į žemiškąją kūrybą, o jei reikės, tai pakils į esybės (dvasios) planą ir ten paanalizuos, ką ir kaip kurti, kokias ateities idėjas įnešti į materiją. Materija niekur nedings, tik žmogus gebės formuoti savo materiją. Ir prisiminkite, kad toks „chaosas“ ir toks „eksperimentas“ vykdomas tik su žmogumi. Visi kiti pasauliai bus stabilūs ir inertiški. Jūs esate pažangiausi mano kūriniai išminties ir kūrybiškumo atžvilgiu. Meilės atžvilgiu yra pažangesnių, tolerancijos – pažangesnių, bet kūrybos – ne. Jūs gebate gerai kurti, net mane nustebinate. Ir nesvarbu, ar jūs kuriate gerąja prasme, ar blogąja, bet jūs kuriate, ir mane tai džiugina. O kad geriau suvoktumėte savo kūrybą, tai atveriu jūsų sąmonės ribas. Suteikiu galimybę pažinti save per visus sąmonės lygius. Žinios jums suteiks drąsos, pasitikėjimo ir jūs, neklaidžiodami, o sąmoningai rinkdamiesi, galėsite kurti. Kol kas jūsų ribotam protui tos žinios gali sukelti šoką. Daug kas norės to išvengti, bet kūniška mirtis nieko neišgelbės. Jūs tik pereisite į kitą sąmonės formą ir toliau gyvensite. Todėl neskubėkite mirti ir nustokite gyventi ribotos sąmonės gniaužtuose. Priimkite idėjas, kad jūsų gyvenimas nėra toks stabilus ir inertiškas, kaip jums iki šiol atrodė. Jūs keičiatės, nes tokia mano valia.

Aš žinau užvisatinių pasaulių gyvenimus. Ir sąmonės apjungimas daug kur pasiteisina, tačiau tai aukštas kūrybinis pilotažas. Ir tai Aš siekiu padaryti. Nebijokite, kol kas jūsų pasaulis nesugrius. Tiesa, jis niekada nesugrius, tik pasikeis. O pasikeis, nes keisis jūsų sąmonė. Tiesa, kol kas jūs gausite visas žinias apie tai, kaip viskas egzistuoja šiandieną. O tai supratę, gausite žinias, kaip viskas bus ateityje. Su meile, Visatos Kūrėjas

Dalintis:

3 komentarai apie “Jūs esate mano sąmonės dalis”

  1. Be komentaru 🙂 Nepasigincysi 🙂
    O salygos, kaip banke, surasytos mazom raidytem, kuriu niekas neiskaito.
    Kagi, visiems linkiu sekmes, situose amerikietiskuose kalneliuose.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *