Džval Kulas

Pokalbis su sąmoningu žmogumi

Džval Kulas.

Kiekviena diena tai jūsų pergalė. Pergalė prieš savo ego ir atsilaisvinimas nuo savo blokų. Kiekviena diena jus moko. Moko prisitaikyti prie gyvenimo pamokų, išgyvenimų, moko suvokti vis daugiau ir aiškiau. Jūs įžengiate į savo vidinį pasaulį, kuris yra be galo įvairus, daugiaplanis ir jame nuolat yra kas nors naujo jūsų suvokimui. Išorinio pasaulio taisykles, mokslus jūs galite išmokti nors ir ilgai besimokydami. Išorinio pasaulio informacija yra baigtinė. Jeigu jūs gyventumėte 1000 metų, jūs turėtumėte laiko viską išsiaiškinti, suprasti ir tai yra baigtinis procesas. Vidinis pasaulis neturi baigties. Jis nuolat vystosi, nuolat kinta, nes jūsų mintis turi kūrybos galią. Jūs nuolat į erdvę paleidžiate mintį, kuri materializuojasi. Materializuojasi subtiliajame arba materialiajame pasaulyje. Bet, vadinasi, mintis nuolat padaro pokytį. Todėl vidinis pasaulis neturi baigties. Yra subtilieji pasauliai, kurie turi įvairius energetinius lygmenis, bet baigties nėra, nes Dievas yra virsmas. Dievas yra nuolatinis pokytis. Tai amžinai cirkuliuojanti energija, kuri save nuolat papildo savo išraiškos dėka. Todėl, norėdami prisiderinti prie bendros visuminės energijos, jums reikalingas nuolatinis virsmas. Pradedant pergale prieš savąjį ego ir baigiant savo dieviškosios energijos išraiška kasdieniame gyvenime. Sąstingis paralyžiuoja, stabdo energijų tekėjimą, o tai blokuoja visuminės energijos tekėjimą. Todėl nebūkite blokais visuminės energijos tekėjimo sraute, kurį reikėtų pašalinti, sudeginti. Žmogus yra įvairių energijų derinys ir šios energijos turi cirkuliuoti. Tik taip jūs išliksite sveiki, stiprūs ir besidžiaugiantys gyvenimu. Nuolatinės mažos pergalės prieš savo susireikšminimą, prieš savo egoistiškumą ar asmeniškumą vis atlaisvina blokus, kuriuos susiformuojate per praeitus ir dabartinį gyvenimus. Jūs suformavote asmeninius blokus, šeimos, tautos, žmonijos blokus. Nes kiekvienas asmeninis blokas, užblokuoja energijos tekėjimą matricos kanale. Vadinasi, tas kanalas, kuris jus energetiškai jungia su kitu žmogumi ir kuriuo turėtų laisvai judėti dieviškoji kūrybinė energija – užsikemša jūsų asmeniniais blokais. Taip užblokuodami šeimos, šalies ir, žinoma, žmonijos vystymosi raidą, jos teigiamą pokytį į amžinybę.

Asmeniniai pasiekimai, tai ne vien asmeninės pergalės. Suprantate, kaip galite užkišti matricos kanalus, taip galite juos ir apvalyti. Todėl paprasta asmeninė pergalė prieš savo silpnybes, savo tingėjimą, savo baimes, atlaisvina užsikišimus matricos kanale ir jūs palengvinate gyvenimą jums artimiems (ir tolimiems) žmonėms. Jūs arba blokuojate jų veiklą, jų atsiskleidimą arba padedate. Jeigu padedate, tai tas kitas žmogus sugebės išreikšti savo vidinius talentus ir žmonijos gyvenimas taps gražesnis. Bet, dažniausiai jūs blokuojate kito žmogaus vidinę saviraišką, kad ir paprastu nepasitenkinimu gyvenimu, paprastu abejojimu ar abejingumu ir tas žmogus nebepajėgia išskleisti to, ką galėtų. Nepajėgia pasauliui padovanoti savo kūrybos. Taip jūs suformuojate sau didžiulę karmą. Nes negana to, kad patys nesivystote, tai dar sutrukdote tai daryti žmonėms, kurie savyje dar turi potencialo gyvenimo kūrybai. Atrodo, nieko blogo neveikdami, bet paprastu savo negatyviu požiūriu į gyvenimą, jūs tyliai užblokuojate kitų žmonių virsmą. O dar klausiate, kodėl man taip nesiseka? O kodėl tu blokuoji dieviškosios energijos tekėjimą tiek savyje, tiek aplinkiniuose žmonėse? Kiekvienas turite ir taip sušvelnintą karmą, nes Dievas pasistengia jums sušvelninti gyvenimo aplinkybes, kad lengviau susivoktumėte savyje. Jis yra gailestingas, nes tai, ką jūs pridarote, tai suformuoja tokią karmą, kad sekančiame įsikūnijime nebebūtų vietos šviesuoliams. Pakylėtieji Valdovai įdeda daug pastangų, kad sušvelnintų žmonijos suformuotą karmą, bet jos panaikinti negalima, vardan dar kol kas neišsivysčiusio, nesąmoningo žmogaus. Nes žmogus, nejausdamas karmos dėsnio, labai greitai save sureikšmintų ir pradėtų elgtis visiškai neprotingai. Taip buvo su Atlantida. Rezultatas jums aiškus. Dabar Pakylėtieji Valdovai  sumažina jūsų suformuotos karmos pasekmes, bet jos privalo likti. Likti, vardan žmogaus brandos. Kaip reikalingi Tamsos Angelai, taip reikalingas karmos dėsnis, nes jūsų įpročiai, jūsų egoistiškumas vis dar stipresnis už jūsų sąmoningumą. Nors jūs daug ką žinote ir suvokiate, bet dar daugiau nusileidžiate savo silpnybėms, savo prisirišimams, įpročiams. Manote, kad patenkindami, kad ir ne labai didelius savo troškimus, jūs niekam nepakenkiate. Deja, jūs pakenkiate sau, nes vis dar parodote, kad negalite įvaldyti savęs, kad jūsų sąmoningumas silpnas palyginus su jūsų asmeniškumu ir egoistiškumu, jūsų įpročiais ir troškimais. Sąmoningas žmogus nebedaro tokių klaidų. Jis suvokia kaip reikia gyventi ir deda visas pastangas taip gyventi. Didžioji dalis jūsų vis dar priskiriami prie nesąmoningų žmonių, kurie ieško variantų kaip teisingai nugyventi savo gyvenimą. Jie ne viską suvokia, todėl ir pasirinkimai gali būti klaidingi. Bet jiems atleidžiama, nes sąmoningumas dar nėra toks aukštas.

Bet, kai kalbuosi su sąmoningu žmogumi, tai iš jo tikiuosi ir reikalauju visiško atsidavimo, visiško suvokimo kiekvieno neteisingo elgesio pasekmės. Negalima nuolaidžiauti savo troškimams ir silpnybėms. Sąmoningas žmogus privalo kiekvieną dieną įvaldyti save. Kiekvieną dieną teisingai išreikšti savo mintis, teisingai kalbėti, teisingai galvoti. Visur turi būti teigiamas požiūris į save, į kitą žmogų, į gyvenimą. Visados turi būti pozityvumas, palaikymas gėrio ir neskatinimas blogio. Visur turi būti disciplina, susitvardymas ir įsiklausymas į vidinį savo balsą. Į vidinį savo žinojimą. Sąmoningo žmogaus padaryti neteisingi sprendimai formuoja daug didesnę karmą, nei tokius sprendimus padariusio nesąmoningo žmogaus.

Visi, einantys mokymo keliu, turi suprasti – šis mokymas ne teorija, ne protingų minčių paskaitymas. Tai nuolatinis darbas su savimi. Tai nuolatinis įsiklausymas į savo mintis ir savo siekius. Suvokimas, kiek jūsų suvokta teorija atsispindi jūsų praktiškame gyvenime. Kiekvienas turi susitvarkyti su savo troškimais, ambicijomis, svajonėmis. Viskas turi turėti tvirtą pagrindą ir laisvą dvasią. Tai reiškia, kad jūs turite suderinti savo darbinę veiklą, savo gyvenimo formą su vidinio mokymo reikalavimais. Viskas turi eiti proporcingai sklandžiai. Negalima gyventi apleistoje lūšnoje ir medituoti. Jei gyvenate lūšnoje, tai ji turi būti tvarkinga. Ji turi būti tvarkingu namuku. Jeigu gyvenate prabangiuose rūmuose – jūsų vidinis pasaulis turi skleisti gėrį ir grožį. Tiek materialus, tiek nematerialus žmogaus pasauliai tam žmogui turi būti vienodai reikšmingi. Ir išraiška, tiek materiali, tiek vidinė – ji turi išsiskleisti proporcingai vienodai. Negalima pamiršti ar ignoruoti vieno ar kito pasaulio. Jie abu yra ir abu yra vienodai svarbūs ir realūs. Nei vieno negalima ignoruoti. Išmokite gyventi darnoje tarp materijos ir nematerijos. Dar kartą kartoju, abu pasauliai jums turi būti vienodai svarbūs. Tiek pažanga ir kūryba savo kasdieniuose darbuose, tiek pažanga vidiniame susivokime, apsivalyme, atsilaisvinime. Sėkmės jums, jūsų mokymosi kelyje ir nepamirškite, mes jus priskiriame prie sąmoningų žmonių ir reikalavimai keliami aukštesni. Mes jus gerbiame ir tikime jūsų pažanga.

Dalintis:

1 komentaras apie “Pokalbis su sąmoningu žmogumi”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *