Elohimė Anastasija (Alchėja)

Energetinis išsiskaidymas

Sveika, čia aš Alchėja.

Norėčiau nukelti tave į erdvę, kurioje diskutuojama apie Žemės išlikimą. Ji tikrai išliks. Juo tvirčiau ir ramiau išsilaikys žmonės neramumo laikotarpyje, tuo greičiau praeis sumaištis, žmonių gyvenimas nurims ir atsistos į „savo vėžias“. Teisingiau, ne į „senas vėžias“ , o į „naujas vėžias“. Žmonės buvo atsipalaidavę ir nebevertino nei savo gyvybės, nei kitų. Šis sukrėtimas (karo grėsmė) sužadino žmonių emocijas, sužadino baimę prarasti gyvybę. Iškyla klausimas: ko verta gyvybė? Ar ją tikrai reikia saugoti? O jeigu ją saugoti, tai kaip su ja (gyvybe) elgtis, kad prasmingai pragyventi gyvenimą. Blogis turi nusikratyti nuo žmogaus energetikos. O tai pareikalaus aukų. Ar bus žuvusių žmonių? Žinoma. Bet Žemė nebus užteršta atominės bombos nuodais. Kitu atveju neišliktų galimybės vystytis žmonijai. O mes dar kartą sakome: Dievas sukūrė žmogų. Jis yra Visagalis. Ir jis tikrai neleis žmonijai išnykti iš Visatos. Tik jūsų tikėjimo stoka leidžia abejoti Dievo galimybėmis ir tikslais. Norite valdyti padėtį, o negalite. Atsiranda baimė. O jeigu pasitikėtumėte Dievu – baimės nebūtų. Prieš karo pavojų, iškyla daugybė žmogaus vystymosi niuansų. Galima įvertinti savo pasirinkimus, savo tikėjimo jėgą, savo sugebėjimą susivaldyti. Nėra lengva, bet būtina. Žemė valosi. Dabar atėjo sumaišties laikotarpis, kai žmonės nežino kaip elgtis, bus baimė, netikėjimas. Kaip ir anksčiau sakėme: tik vidinė harmonija padės išsilaikyti. Visi, kurie skaitote šią žinutę, supraskite, reikia tikėti Dievu. Išsiugdykite savyje ramybės jausmą (neapgaulingą, bet tikrą) ir skleiskite tą ramybę aplink save. Taip greičiau pasikeis Žemės energetika. Švarioji energija galės skleistis per jūsų ramybę ir tamsiosios jėgos pradės silpti. Nereikia jų „auginti“ savo baime, savo nepasitikėjimu, savo mintimis. Dievas sukūrė žmogų ir davė jam dieviškos energijos. Ši energija yra pajėgi apginti žmogaus esmę, prigimtį ir leidžia žmogui vystytis. Ne žūti ar sunykti mirštančioje Žemėje. Nekovokite prieš karą, nekovokite už taiką. Nesmerkite, nebijokite ir nesureikšminkite blogos situacijos. Pasaulis buvo ir yra gražus. Sugebėkite jį tokį išlaikyti savo mintyse, savo širdyje. Tai yra išbandymo laikotarpis. Sujudinami nusistovėjusios tvarkos pamatai. Dabar bus pervertinamos vertybės ir gyvenimo kryptys. Ir kad atsistotumėte „į naujas vėžias“ reikia pasitikėti Dievu, išlaikyti vidinę ramybę ir toliau džiaugtis savo gyvenimu.

O dabar pakalbėkime apie tave, nes jautiesi truputi nesusikoncentravusi. Tarsi išsibarsčiusi į daugybę dalelyčių ir jos visos juda atskirai. Tau sunku suvokti jų judėjimo kryptį, bet teks. Yra išskaidomas tavo energetinis laukas. Tu tikrai negali sukoncentruoti savo gyvenimo į vieną kryptį, vieną tikslą. Tavo gyvenimas taps labai įvairiapusiškas, nes tu prisijungi prie įvairių energijų. Kiekviena iš jų duos savo žinią. Kiekviena ves savo keliu. Todėl jautiesi išsiskaidžiusi, nesusikoncentravusi. Tai daroma tikslingai. Mes norime tave supažindinti su įvairiomis „gyvenimo“ aplinkybėmis. Nereikia nerimauti. Reikia sugebėti kiekviena „atskira“ dalelyte suvokti aplinką ir mėginti sudėlioti gyvenimo mozaiką. Nereikia prisirišti prie žemiškosios struktūros, prie vientisumo ir kryptingumo. Kryptis tavo gyvenimo yra nustatyta, bet ne tavo protu. Todėl nusiramink ir mėgink išgyventi atskirus potyrius, atskiromis „kūno“ dalelytėmis. Energetinis išsiskaidymas materialioje plotmėje reiškia, kad esi pajėgi įeiti į naują erdvę, naują pažinimą. Energetinis išsiskaidymas leidžia žmogui pajusti daugybę potyrių vienu kartu, net tuos,  kurie nėra susiję tarpusavyje. Mėgink išgyventi gyvenimą kiekviena išskaidyta sąmonės dalelyte. Pamatysi kaip tai keista, bet nuostabu. Lieka išmokti atsipalaiduoti ir priimti informaciją išskaidytą, skirtingą ir vienu metu. Kaip tai pajusti ir išgyventi, suprasi širdimi. Atrodo, supratai, kad klydai – nereikia keisti gyvenimo būdo ir viską labai tikslingai sukoncentruoti. Atvirkščiai, juo daugiau išgyvenimų, tuo geriau. Tik nereikia blaškytis. Visur ir visados reikia jausti gyvenimo malonumą, nepaprastumą ir lengvumą. Jei jauti sunkumą – tai jau pradedi klysti savo pasirinkimuose. Turi būti lengva gyventi. Jei taip nėra, keisk požiūrį į savo gyvenimą. Tu privalai „išsiskaidyti“ ir sugebėti priimti kiekvienos energijos išmintį. Tavo žmogiškos esybės energijų derinys skaidosi. Todėl tu jauti nestabilumą. Bet tas išskaidytas derinys, sustiprins ryšį tarp tavo sąmonės ir energijų išminties. Energijų derinys skaidosi, jos susilieja su erdve, tai yra, stiprėja ir tu privalai priimti jų išmintį. Kiekvieną skirtingu būdu ir suvokiant skirtingą informaciją. Bet viskas vyksta labai kryptingai. Būk tvirta savo pasirinkime ir nustebsi, ką gyvenimas tau gali suteikti. Tavo esybė skaidosi, informacinis laukas skaidosi. Bet tu ir Dievas „esate vienis“ – stiprus ir nedalomas. Tai išliks amžinai. Tu ir Dievas – Dievas tavyje arba tu Dievuje. Tik tą žodelį „tu“ suprasi kiek kitaip. Bet esmės tai nekeičia. Tik tavo požiūris gali keistis. Tai logiška ir paprasta

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *