Gautama Buda

Pranešimas ašrame

Su džiaugsmu ir nekantrumu man norisi pradėti naujus procesus. Šiuo laikotarpiu išsisuka antroji kosminė čakra, kuriai atstovausiu aš, Gautama Buda.  Todėl ir žiūriu su šypsena ir nekantrumu. Labai norisi pradėti  procesus, bet, iš tiesų, turit pailsėti, turit atsigauti – ir fiziškai, ir emociškai. Stebėdami savo vaizdinius, turit susivokti, kur tiesa, kur iliuzija. Kur pamokos praeitos ir kur nepraeitos. Susidėliokit: pažinkit savo ir stiprybes, ir silpnybes. Pripažinkit, kur klystat – ir keiskitės. Nes, matot, jūsų energijos, jūsų minčių ateity reikės naujiems procesams. Ir, iš tikrųjų, galbūt nebebus laiko tiek sužiūrėti, kaip jūs laikotės kasdienybėj, kokios jūsų mintys yra jumyse, kokius jausmus išgyvenat. Tai pasitikrinkit per vasarą, kiek gebate būti atsakingi už savo mintis, už savo veiksmus ir poelgius. Turi susiformuoti nauji įpročiai – savikontrolės ir savidisciplinos, kad nebereikėtų iš šono jums padėti ir gelbėti. Susitvarkykit taip, kad būtumėt patys asmeniškai atsakingi už savo elgesį, už tai, kiek sukuriate teigiamos energijos, kiek padedate sau augti – ir kartu padėsit man mano misijoje su jumis. Tame laukime aš skleisiu savo meilę, visados aš būsiu šalia jūsų – aš jau esu šiame jūsų lauke.

Po įvykusio proceso mergaitės, keliaudamos į Kauną, matė vaizdinį, kuriuo nesidalijo. Tai bendros erdvės susiformavimas – kamuolys, tarsi energinis didelis kamuolys, su atskiru laiku ir atskira erdve. Tame kamuoly ir bus pagrindinis mūsų darbas, pagrindiniai mūsų žingsniai. Iš esmės ateis kitoks suvokimas, prajautimas. Ir tame kamuoly jūs būsite tarsi apsaugoj begalinėj – nes čia įsijungia Elohimas  Arktūras su savo apsauga. Tas kamuolys, tas energinis didžiulis burbulas, reikalingas ne tik tam, kad jūs įeitumėt ir būtumėt toje kitoje erdvėje, kitame laike – toje bendrojoje erdvėje – bet ir tam, kad joje lengvai ir paprastai dirbtų Mokytojai, kurie neturėtų į jus žvelgti per uždangą, per kolektyvinės sąmonės suformuotus negatyvumus, o tiesiogiai, lengvai ir paprastai, dirbtų su jumis. Tame lauke  Mokytojai bus šalia jūsų, koreguos jūsų gyvenimą, todėl šioje vasaroje jūsų laukia ypatingi išbandymai – išbandymai atsisakyti įprasto gyvenimo stiliaus ir tikrai nuoširdžiai atsiduoti vedimui. Vedimas gali pasireikšti pačiais įvairiausiais būdais: darbo pokyčiai, draugų pokyčiai, suvokimo kaip elgtis pokyčiai. Ir turėsit atsisakyti tai, kas jums buvo patogu. Iš tiesų, ne visko atsisakyti, bet tam tikrų dalykų atsisakyti, kas buvo patogu, kas malonu, kada galėjote kažko išsiprašyti, kažkokias nuolaidas sau pasidaryti. Su nuolaidom niekur nebenueisi – arba tu eini tuo keliu, arba lieki čia, kurį lygį pasiekei. Nesakau, kad nukrisit  – tiesiog išliksit erdvėj: tame laike, tame suvokime, tame supratime ir gyvensit. Tai, žinoma, nėra labai blogai – daugybė žmonių to tik siekia, o jūs jau pasiekėt. Bet tai jau yra sustojimas. Ir tame vasaros šurmuly, vasaros išsiblaškyme į kiekvieną jūsų širdį belsiuos aš, Gautama Buda. Ir paprašysiu kai ko atsisakyti, kai ką padaryti, kai ką kitaip įvertinti. Ir tikrai matysis, ar, vis tik, jūs dar labai prisirišę prie to savo gyvenimo būdo, kurį ir propaguoja dauguma žmonių. Ar tikrai esat pasiruošę mokymui. Ar tikrai esat pasiruošę būti tais, į kuriuos Visatos Kūrėjas įleidžia naujas energijas ir per jus daro ypatingus pokyčius Žemės erdvėj, žmogaus suvokime, vertybių suvokime, gyvenimo stiliaus pakeitime. Niekur tokių didelių išbandymų negalima gaut, kaip paprastoje kasdienybėje.

Ir tie, kurie sugrįšit ir pailsėję, ir susikaupę, ir susivokę savyje, įeisime kartu į tą bendrąją erdvę, susitiksim akis į akį ir pakalbėsim, ką galim padaryti vardan žmonijos. Tai suvokiat, kad procesai, kuriuose nuolat buvo atsirišimai karminių dalykų, blokų nusivalymai, savęs pažinimo – tai, kas lietė jus asmeniškai, jūsų komandos narius, atskirom grupėm – visa tai peržengsim. Ir darbas bus vardan žmonijos, vardan pokyčio išnešimo, kurį yra numatęs Kūrėjas ir kuris yra pradėjęs strigti dėl žmogaus visiško sustojimo savo laike. Žmogaus sąmonėjimo sustojimo, kuris nebeišneša virsmo ar neša labai nežymiai. O reikia, kad tas virsmas vyktų daug sparčiau. Daug aiškiau suvokit, kas tai yra. Ir tai reikalauja iš jūsų labai daug: atsisakyti daugybę dalykų, įprastų jūsų gyvenime, ir susitelkti į mokymą, į pajautimą. Į tiesioginį kiekvieno iš jūsų bendravimą. Ir tas bendravimas pasižymės ne tuo, kad mes jus mokysim, o čia bus bendradarbiavimas. Ir jeigu Mokytojas per jūsų vidinį balsą pasiūlys atlikti kai kurias užduotis, labai būtume dėkingi, kad jas ir atliktumėt, nežiūrint į tai, kad įpročiai tam prieštarauja. Keiskit, teisingiau, dabar ne tai, kad keiskit, bet sustiprinkit gerąsias savo savybes ir  savo ryžtingumą. Ir pasitikrinkit tai paprastoj kasdienybėj, paprastose situacijose: ar jūs mąstot taip, kaip mąsto dauguma žmonių, ar, vis tik, gebat mąstyti sąmoningai, bet kur ir bet kada.

Nuostabi jūsų malda Pasaulio Motinai – ji labai padeda jums neišsiblaškyti, išbūti tame tiesos sraute, galingo tikėjimo tiesos sraute. Jūs išliekate, tardami tuos maldos žodžius, ir apsaugoj, ir tame virpėjimo dažnyje, kuris leidžia jums išlikti sąskambyje tiek su savo Aukščiausiuoju Aš, tiek su Visatos Kūrėju. Sąskambyje, kuris jums leis nenuklysti nuo kelio. Todėl naudokit tą maldą – kaip apsaugą, kaip pagalbą, kaip susiliejimą su Aukščiausiuoju Aš. Naudokit tai, kad jūs taptumėt tvirtesni, stipresni. Ta malda tarsi formuoja šarvus nuo kasdienybės, nuo kolektyvinės sąmonės neteisingos įtakos. Ji padeda išlikti tyrume, padeda išlikti sąskambyje su Mokytojais.
Ir mes kartu bendradarbiausim. Pakylėtasis Valdovas ir Viešpats neturės jokios įtakos, jei žmogus neišskleis jo siūlomos idėjos. O mes esam tik tam, kad padėtume, kad pagreitintume tuos procesus, jei vieni patys to nepadarot. Bet taip nuolat buvo – žemiškoji erdvė nuolat užspaudžia žmones. Kad ir kokiuose dvasiniuose potyriuose būna žmogus, jis vis tiek sugeba elgtis pagal labai žemas vibracijas. Ir tai pražudo siekį bendradarbiauti. Todėl išlikite sąskambyje su Visatos Kūrėju, su savo Aukštesniąja sąmone. Išlikit sąmoningi, stebintys aplinką, besimokantys iš aplinkos ir iš savęs.  Ir susitiksim mes bendroj erdvėj – ir žengsim mes nauju keliu, ir kursim mes naujos sąmonės išsiskleidimą žemiškoj erdvėj. Su pakylėjimu, su džiaugsmu aš apkabinu jus visus. Kaip jūs mus apkabinate – taip ir mes jus apkabiname. Išmokit priimti ir mūsų meilę, mūsų padėką jums, mūsų viltį. Iki susitikimo bendriems darbams.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *