Serapis Bėjus

Sielos planai

       Su meile ir atidumu ateinu į tavo erdvę. Labai džiugu, kad permainos tvirtinasi tavo skaitytojų mąstyme. Dabar, kartu su tavimi, įvyks tam tikras suvokimo šuolis. Ką reiškia „kartu su tavimi‘? Tai reiškia, kad pokyčių banga eina per tave į tuos, kurie yra buvę palytėti tavo skleidžiamų energijų bangos per laiškus ar per individualius susitikimus. Ir įvyks atotrūkis tarp tų, kurie geba žengti pirmyn ir tų, kurie truputį užstrigo savo kelyje. Ir tas atotrūkis ryškiai pasijus. Jeigu iki šiol visi panašiai suvokėte tam tikras žinias ir gebėjote keisti savo gyvenimą,  tai dabar bus dalis gebančių suvokti naujas žinias, ir bus dalis negebančių tų žinių suvokti. Ir nereikia čia kažko kaltinti ar ant kažko pykti, visiems šis kelias visiškai atviras. Bet jeigu neįdedi savo asmeninių pastangų, tai ir nėra asmeninės pažangos. Viskas.

Aš džiaugiuosi visu tuo procesu, kuris atveria suvokimą.

Tavo žemiškoji sąmonė skaidosi ir atsiveria gebėjimas suvokti, kas esi iš principo. Iš aukštesnio energetinio lygmens tu pati pamatysi, kas esi, kodėl esi ir kam tu tarnauji. Kokiai idėjai tarnauji. Tai savo žemiškos sąmonės perlipimo laikotarpis. Skaitytojai puikiai žino, kaip tu vystaisi, kaip keičiasi tavo priimami laiškai, kaip tu lukšteniesi iš žemiškosios sąmonės ir kaip tai nėra lengva padaryti, kai kolektyvinė sąmonė taip įtakoja tavo gyvenimą. Šis procesas tuo ir nuostabus, tuo ir ypatingas, nes jis parodo, kaip įmanoma sielai tiksliai žengti savuoju keliu ir keisti savo žemiškąjį suvokimą. Tai parodo, kad to pasiekti gali kiekviena ieškanti siela. Tik reikia laiko brandai suformuoti, bet iš principo tai rodo, kad toks virsmas yra galimas.

Ar lengva augti, bręsti, klysti ir būti visiems kaip ant delno? Žinoma ne, nes jūs juk nemėgstate viešai parodyti savo klaidų, savo silpnumo, savo abejonių. O tavo kelias būtent toks: tik per paprastas žemiškas klaidas ir žemiškas pastangas parodai, kad žmogus gali kitaip gyventi ir jis gali tikrai pajusti, kitokio gyvenimo vertę ir kokybę. Tavo siela pasirinko tokį kelią – per paprastą kasdienybę, neturint ypatingų gebėjimų, geros atminties, gebėjimo viską logiškai išanalizuoti, bet įdedant daug pastangų save suvokiant ir atsiveriant žiniai, nugalėti savo žemiškojo suvokimo ribas ir atlaisvinti savo sąmonę būnant įsikūnijime. Tai pirma tavo sielos suformuota užduotis,  kita užduotis – tai žemiškajame plane suvokti aukštesniojo plano hierarchiją ir su ja bendradarbiauti. Ne tik suvokti tą hierarchiją ir apie tai kalbėti, bet suvokti, atpažinti ir bendradarbiauti. Visados skamba ta frazė: Rita eina pas žmones, tu pas Pakylėtuosius Valdovus. Truputį taisau tą frazę: ne tik pas Pakylėtuosius Valdovus. Kol tavo sąmonė nepajėgė suvokti, kur tu turi „eiti“, tol buvo įvardijami tik Pakylėtieji Valdovai, nes tau tai jau pažįstama, priimtina ir jautiesi saugi jų draugijoje. Bet šią frazę dabar lengvai praplečiu – tu eini į aukštesnio sąmoningumo planus, kur sutiksi daug ką ir bendrausi su jais, kaip su pačiais geriausiais draugais. Nes jūs ir esate draugai, tik tu dabar Žemėje, o jie ir Žemėje, ir kitose erdvėse, bet sąmoningumas iš aukštesnio lygmens gali daugiau suvokti ir padaryti, nei suvokimas iš žemiškojo lygmens. Tavo aukštesnioji dalis tokia pat veiksni ir veikli kaip ir daugumos aukštesniojo plano gyventojų, tiesiog čia ir dabar to nesuvoki ir net nežinai kaip tai vertinti. Kaip sakiau, tokia tavo sielos užduotis: per paprastą žemišką suvokimą ir paprastą žemišką gyvenimą ateiti iki gebėjimo priimti informaciją iš subtilesnio lygmens, iki gebėjimo realiai suvokti tą lygmenį ir iki naujų žinių formavimo, tiesiogiai jas perduodant žmonijai iš aukštesniojo lygmens, neįveliant savo žemiškos logikos. Prisimink šį laišką, kai pradėsi abejoti savimi, kai nukrisi vibracijų lygmenyje ir pasiklysi svarstymuose. Bet aš žinau, kad tokie nukritimai bus vis rečiau, kol galiausiai sugebėsi įvaldyti savo žemiškąjį protą taip, kad jis tau nebetrukdys vystytis, o tik padės įtvirtinti naujas žinias ir padės atlikti daugybę naujų tavo užduočių. Protas bus tuo, kuo ir turi būti, tai yra  įrankiu, kuris padės įgyvendint planus, o ne stabdys tavo virsmą.

Štai ir sulaukėme tos dienos, kai tavo energetiniai kūnai kelia savo vibracijas ir pradeda ryškėti tam tikrame energetiniame lygmenyje, kaip sąmoninga būtybė. Kol kas tiksliai nieko neįvardiju, nes tu tų planų nepažįsti ir nežinai, ką reiškia energetinio kūno įsitvirtinimas tam tikrame plane. Bet viskam savas laikas, tik konstatuoju, viską darai pagal sielos planą ir pažanga ateina savo laiku be ypatingų trukdžių, o tai reiškia, kad galime tikėtis tam tikros pažangos žmonijos atžvilgiu. Nesvarbu, kad tu užgauni nedaug žmonių širdžių, bet jų skaičius proporcingai auga ir jos „užsigauna“ visam laikui. Kas atvirai skaito tavo laiškus, kas stengiasi dirbti su savimi kaip ir tu, tas įleidžia gilias savo suvokimo šaknis į aukštesnio suvokimo planą ir sistemingai kyla vibracijų plane.

Sėkmės ir su meile, Serapis Bėjus,

P.s. vakar atlaisvinom tavo prūsišką dvasią ir tai leido tavo žemiškajam suvokimui atsilaisvinti nuo prakeiksmo karmos, kurią buvo uždėję kryžiuočiai. Viskas vyksta savo laiku ir pagal savo planą: karmą reikia atidirbti su tam tikrais artimais žmonėmis, atlaisvinti savo sielos blokus, suformuotus praeituose gyvenimuose taip pat reikia, o tik tada jau galima lengvai ir paprastai eiti per aukštesnio lygmens pasaulį. Bet viskas prasideda nuo gebėjimo susitvarkyti savo kasdienybėje su šio laikotarpio žemiškomis užduotimis, o tik po to išsijudina atsilaisvinimai praėjusių gyvenimų ir jie atsilaisvina ne pagal įsikūnijimų  chronologiją, o pagal vibracijų dažnio aukštumą. Juo daugiau pasieki, juo rimtesni blokai atsilaisvina. Kai kada jų neįmanoma atlaisvinti dėl matricoje nesusiformavusios situacijos. Štai kodėl taip strigo prūsiškos dvasios atlaisvinimo procesas, nes tai galėjo padėti padaryti nauja kosminė jėga – naujieji Pakylėtieji Valdovai, kuriems ta dvasia pažįstama. Viskam savas laikas, jei tik tu pats stengiesi tobulėti. Jei nesistengi, tai matricoje susiformavusios galimybės praeina neišnaudotos ir turi vėl ilgai laukti, kol tokia galimybė susiformuos, arba ta galimybė gali persikelti tik į kitą gyvenimą. Vadinasi tavo raida užstrigo ir tau labai sunku tą užstrigimą pralaužti tik savo valios dėka. Vis tiek procesas būna neįvykęs ir tai toliau blokuoja tam tikrus naujus procesus. Tiesa, Mokytojai labai stengiasi, kad tokie rimti procesai, kurie kartojasi tik kartą per gyvenimą, kad jie įvyktų, kad žmogus susivoktų ir keistųsi, bet, deja, labai dažnai žmogus nustoja eiti pažangos keliu ir užstringa laike ir erdvėje. Dėl to neliūdim, kiekvienam savas kelias, savas tempas, mes gi amžinybėje esame ir ar tu tai darysi rytoj ar šiandien, nėra jau taip ir svarbu, jeigu tavo virsmas labai neįtakoja visuminio virsmo. Bet jeigu tavo asmeninė pažanga labai reikalinga konkrečiam laikotarpiui ir ne tik tau asmeniškai, bet ir daliai žmonijos, tada labai stengiamės, kad procesai vyktų sklandžiai, o tai reiškia didesnius išbandymus žmogui.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *