Vienatinio Esatis

Laimingo gyvenimo receptą turite susikurti patys

Vienatinio Esatis.

Žmogaus gyvenimas Žemėje – tai nuostabus procesas, kuris kupinas išraiškos. Žmogus savyje gali surasti didžiulius lobius. Jis gali išmokti groti, dainuoti, skaičiuoti, rašyti ir t.t., jame yra nenutrūkstami lobynai. Visi atradimai kyla viduje. Reikėtų įvertinti tai, kad tie lobynai nėra kažkur paslėpti, jie yra žmoguje. Žmogus gali pasiekti bet kokį užsibrėžtą tikslą, bet, kartu jis gali save ir sunaikinti.

Žmogus viską gali, nes jame yra Dievas. O Dievas – tai neišsenkantis šaltinis, begalybė. Todėl ir sakau, žmogaus gyvenimas Žemėje gali būti nuostabus, jeigu jis to norėtų ir dėl to įdėtų pastangų. Norint suformuoti nuostabų gyvenimą, reikia suvokti to gyvenimo dėsnius. Ir aš kalbu ne apie žemiškuosius įstatymus ar visuomenės normų reikalavimus. Aš kalbu apie dėsnius, kurie paremti Dievo sąmone ir kurių laikymasis leidžia žmogui savyje atrasti visus lobius. Kas lieka žmogui? Suvokti tuos dėsnius ir jų laikytis. Jie yra be galo paprasti ir kai žmogaus nevaldo egoistiškumas ir asmeniškumas, tų dėsnių laikytis yra labai lengva. Pasaulis sukurtas ne per vieną dieną. Dievas jį kūrė ir kuria nenuilsdamas, Jis formuoja visą visatą ir atsižvelgia į kiekvienos gyvybės išraišką. Visados yra reikalinga subalansuoti energetiką visos visatos atžvilgiu. Jeigu vieni pasauliai silpsta, Jis iš savęs, t.y., iš kitų pasaulių suformuotos teigiamos energijos, pamaitina silpstantį pasaulį. Todėl suvokiate, kad jūs nesate atskirti. Jūs esate dalis visumos ir kai reikia jūs padedate kitiems, kai reikia pagalbą gaunate patys.

Žmogus mokosi išgyventi savo dieną pagal vidinius principus ir tai yra puiku. Aš galiu pasakyti, kad pralaužti savo sąmonės blokus ir atlaisvinti meilę bei išmintį nėra lengva. Tai ilgas, pastangų reikalaujantis procesas ir žmogus dažnai pasiklysta savo išvedžiojimuose, kitų skelbiamose tiesose. Tiesa slypi viduje. Išlieka klausimas kaip iki to vidaus prieiti, o tai jau ir yra gyvenimo užduotis. Visa išmintis ir meilė yra žmoguje, nes žmogus yra Dievo dalis. Pagrindiniai stebuklai ir yra žmogaus viduje. Gralio taurė yra žmoguje. Kaip tą išmintį ir meilę, esančią žmoguje, pabudinti ir atrasti? Yra tik vienas paprastas kelias – savo gyvensenos performavimas į gyvenseną, kuri padeda pakelti energetinio lauko vibracijas. Bet tai reikalinga daryti atsakingai, kartu, lengvai ir paprastai.

Mes jums duodame daugybę laiškų ir jose visados pabrėžiame: tik keldami savo vibracijas galite pasiekti savyje esančius lobius. Jūsų išgyvenimai yra skirtingi, savaip komplikuoti, jūs negalite rasti vieno bendro kelio kaip tai padaryti. Mes galime duoti tik bendras gaires kas jūsų laukia ir ką turite daryti, norint pasiekti gerų rezultatų. Kiekvieno žmogaus brandos kelias yra skirtingas. Suvokimas, patirtis, įsiklausymas į širdį yra skirtingi. Ir pasakyti vieną taisyklę, kaip tapti laimingu – negalime. Laimingo gyvenimo receptą turite susikurti patys. Mes pasakome tik pagrindinę idėją – keliant savo energetinio lauko vibracijas, atlaisvinate savo sąmonę ir prisiliečiate prie dieviškosios sąmonės, kuri praplečia suvokimą apie pasaulį, apie laimę, apie meilę. Kryptį mes jums pasakome, o kaip nueiti tuo keliu – tai jau jūsų užduotis, tai jau jūsų gyvenimo eiga, kurią formuojate pasiremdami savo laisva valia, darydami teisingus arba neteisingus pasirinkimus, įsiklausydami į širdies balsą ir viską vertindami „šaltu, blaiviu“ protu.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *