7 ciklai I

7 ciklai (I-82)

Mintys, jausmai, veiksmai – visados priklauso nuo jūsų pačių. Nuo jūsų noro ir jėgos juos suvaldyti ir įvaldyti. Ir jeigu jūs tingite, ar nenorite valdyti savo egoistinių poelgių – tai nekaltinkite aplinkinių, kad jūsų gyvenimas nepasisekė. Jis yra toks, kokį pats susiformavai praeityje (karminės pasekmės) ir kokį jį kuri dabar su šios akimirkos energijomis. Tu esi kūrėjas savo erdvės, tu esi valdytojas savo laiko ir tik tu esi atsakingas už savo pažangą ir brandą, nes Dievas tau davė viską, ką geriausio galėjo duoti, o tau lieka tuo pasinaudoti, arba ne.

Vidinis pasaulis tuo ir nuostabus, kad kuo gilyn eini, tuo daugiau pajauti ir supranti. Neįmanoma peršokti laiptelių ir pamatyti daugiau, nei tu gali. Kiekviena informacija, kiekvienas gebėjimas atsiveria palaipsniui. Neperžengęs suvokimo ribos, neatsilaisvinęs nuo karminių blokų, tu neatversi savo vidinio pasaulio. Norint pažinti šį pasaulį nepakanka paskaityti literatūrą. Literatūra – tai tik gairės, kad gali būti taip, bet gali taip ir nebūti. Viskas atsiveria žmoguje. Jeigu apie subtilųjį pasaulį, apie kosmines hierarchijas  Aš galiu papasakoti, tai apie vidinį pasaulį labai nepapasakosi, nes jis kiekvieno žmogaus yra skirtingas ir jį reikia pačiam išjausti, išgyventi. Mano tikslas – nukreipti jūsų dėmesį į savo vidinį pasaulį. Jis toks egzistuoja ir jo atsivėrimas keis jūsų mąstymą, pasaulėžiūrą, keis ir gyvenimo būdą.  Todėl raginu kiekvieną atidžiai perskaityti būsimas eilutes ir pasistengti atverti savo vidinį pasaulį.

Pirmiausia kyla klausimas, o kam to reikia? Tiek metų gyvenote bet to, tai kam to reikia dabar? Aš atsakau: ciklai keičiasi, epochos keičiasi. Dievas yra numatęs gyvybės vystymosi ciklus ir jie įtakoja tos gyvybės vystymąsi. Vibracijų lygis keičiasi, žmonija pereina į aukštesnių vibracijų lygį. Žemė savo vibracijas keičia greičiau, nei pats žmogus, todėl žmogui reikia labiau pasistengti. Kažkurį laiką žmogus visą savo dėmesį skyrė išoriniam pasauliui pažinti ir kurti. Dabar ateina laikas, kai reikalinga atsiverti vidiniam pasauliui. Taip yra suteikiama pažangos galimybė. Kūrėjas numatė energijos susiskleidimą ir išsiskleidimą. Pradžioje pasakojau, kad labai subtilios energinės būtybės nusileido į Žemę, jų galia buvo didžiulė, bet pagal energijos susiskleidimo ciklą, tos vibracijos žemėjo, kol galiausiai jos įsikūnijo į žmogų – beždžionę. Nuo tada prasidėjo kitas vystymosi ciklas – energijos išskleidimas. Tai galima pavadinti kūrėjo kvėpavimu. Įtraukia orą – energijos sumažėja, iškvepi – padidėja. Tai labai grubus palyginimas, bet per milijonus metų tas procesas vyksta nekintamai: gyvybė atsiranda, vystosi, pasiekia aukštą energinį lygmenį ir buvęs pasaulis išnyksta – Saulė sprogsta, planetos gyvybės nebelieka. Bet pati gyvybė niekur nedingsta, ji tik pakyla į labai aukštą energinį lygmenį ir pagal Kūrėjo planą vėl sužemina savo vibracijas, vėl įsikūnija, vėl mokosi „vaikščioti“. Ir tas brandos periodas turi savo ciklus. Jie daug siauresni nei „įkvėpimas – iškvėpimas“. Jeigu „įkvėpimas – iškvėpimas“ skaičiuojamas milijardais metų, tai gyvybės brandos periodai skaičiuojami tūkstančiais metų. Ir juo sąmonė aukštesnė, tuo tie ciklai trumpėja, nes vibracijų virpėjimo dažnis greitėja. Jūs gi pastebite – laikas greitėja. Para turi tas pačias 24 valandas, bet pats laikas prabėga daug greičiau. Toks įspūdis ir susidaro dėl to, kad jūsų vibracijų virpėjimo dažnis greitėja. Jūs tikrai nespėsite atlikti daugybės darbų, nes šis dažnis skirtas ne išorinei veiklai vystyti, o vidinio pasaulio atsivėrimui. Jeigu jūs visą savo dėmesį skirsite tik išoriniam gyvenimui, tai senatvėje pastebėsite, kad nieko nespėjote nuveikti, o laikas tarsi kažkur dingo: dirbote, skubėjote, o nieko tarsi ir neliko. Šis vibracijų pagreitis skirtas vidinio pasaulio pajautimui. Jeigu jūs savo dėmesį skirsite savęs pažinimui, savo vidinio pasaulio atvėrimui – jūs pereisite į tą patį vibracijų virpėjimo dažnį, kuris jaučiasi aplinkoje ir jūsų laikas tarsi sustos. Per valandą jūs išgyvensite ir patirsite tiek, kiek kitu atveju net per metus nepajėgtumėte išgyventi. Todėl ir sakau, ciklai keičiasi, turite prisiderinti prie pokyčio, jeigu norite išjausti savo gyvenimo pilnatvę, o sąmonę pakylėti į aukštesnių vibracijų lauką ir tada jūsų laikas sustos. Tiesa, nesustos, bet judės pamažu. Laikas sustos tik tada, kai jūsų sąmonė pajėgs gyventi Amžinybės ritmu. Amžinybėje nėra kur skubėti, nes tu gyveni taške – judėjimo nuo vieno laiko taško iki kito laiko nebėra. Viskas, kas vyksta, vyksta tik šią akimirką. todėl ir raginu išmokti gyventi čia ir dabar. Nes įpratus gyventi tuo ritmu, jums bus lengviau suvokti, ką reiškia gyvenimas Amžinybėje. Įgavus vibracijų kėlimo pagreitį, ciklai keisis vis greičiau. Jeigu jūs dabar tik mokotės pereiti prie ciklo, kuriame įsitvirtina vidinis pasaulis, tuoj teks prieiti prie kito – Amžinybės suvokimo ciklo. Šie ciklai vienam žmogui gali tęstis keletą įsikūnijimų, o kitas žmogus ir per vieną įsikūnijimą bus pajėgus suvokti kelis ciklus. Taip vieni žmonės įgaus daug didesnės galios, o kiti save laikys nuskriaustais, nemylimais, nesuprastais. Bet ne todėl, kad jų kažkas nemylėtų ir skriaustų, o todėl, kad jie taip jausis, gyvendami žemų vibracijų lygmenyje. Ne veltui jau dabar formuojama kita Žemė į kurią galės persikelti pažengusios sielos. Nes vienoje Žemėje taps per daug sudėtinga gyventi žmonėms, esantiems skirtinguose vystymosi cikluose. Vienų vibracijos bus labai aukštos ir jos degins negatyvumą, esantį žmonėse, o kitų vibracijos bus tokios žemos, kad neleis normaliai vystytis pažengusiems. Bet šiandieną, kai žmonija visa kartu žengia į naują vystymosi ciklą – visi turi vienodas galimybes pažinti savo vidinį pasaulį. Visų sąlygos yra vienodos ir viskas priklauso tik nuo žmogaus noro eiti savęs pažinimo keliu ir nuo jo įdedamų pastangų. Jeigu žmogui vis dar patinka gyventi patogiai, lengvai, tai jis formuoja sąstingį ir jo pažanga užsitęs.. dabar tas skirtumas nesijaučia, kaip sakiau, visiems vienodos sąlygos pereiti iš vieno ciklo į kitą. Bet po tūkstančio metų labai išryškės vienų pažanga, o kitų nuosmukis. Būtų idealu, kad visa žmonija pažengtų pažangos keliu, tada neliktų užblokuotų sielų, vystymasis pamažu, bet užtikrintai eitų į priekį. Problema ta, kad žmogus yra atsakingas ir už kitą žmogų. Visa žmonija – tai tam tikra ląstelė ir ji funkcionuoja kaip individualus derinys kosmoso erdvėje. Todėl vieno žmogaus pažanga labai priklauso ir nuo kito žmogaus pažangos. „Ląstelė“ turi išlikti gyvybinga, o ne pūliuojanti. Yra galimybė, kad ši „ląstelė“ skils į dvi dalis: į pažengusiųjų ir į sąstingyje užsiblokavusių sielų. Bet tai jau galima įvardyti, kaip civilizacijos vystymosi nesėkmę. Todėl visas subtilusis pasaulis stengiasi sukoncentruoti savo dėmesį į žmonijos vystymosi, nes dabartinis momentas yra tas, kai visi turi vienodas sąlygas vystytis. Norisi prisibelsti prie kiekvieno žmogaus suvokimo ir pasakyti: mylėkite save, kovokite su savo ego už savo sielos išlikimą, būkite pasiruošę keistis ir priimkite naujoves. O Pakylėtieji Valdovai būtinai suteiks visas galimybes atsiverti savo vidiniam pasauliui.

Šis procesas yra labai svarbus visos žmonijos atžvilgiu, viso darnaus kosmoso vystymosi atžvilgiu. Atrodo, raginu labai asmeninių dalykų – labiau įsiklausyti į savo vidinį balsą, intuiciją, o tai turi įtakos net visam darniam kosmoso vystymuisi. Bet kokia jūsų vidinė pažanga yra svarbi visam kosmosui, Visatų matricai. Šioje knygoje nėra nei vieno nereikalingo pamokymo, nei vieno nereikalingo ar beprasmio prašymo. Pati mažiausia smulkmena jūsų gyvenimo gali suvirpinti  galingas bangas, kurios nuvilnija per visą kosmosą. Kai žmogus gyvena uždarame rate, ar kitaip tariant, sąstingyje, tai jo išorinė veikla neturi ypatingos reikšmės. Jis gyvena tam tikrame žemų vibracijų lygmenyje ir didelės įtakos aplinkai nedaro. Bet, kai žmoguje pradeda virpėti aukštesnio dažnio virpesiai, tai bet kokia gyvenimiška smulkmena, įvykis, susitikimai, poelgiai, išgrynina žmogų, išgrynina jo pasirinkimus, siekius ir visa tai turi įtakos tiek žmonijai, tiek kosmosui. Mažas žingsnelis jūsų paprastame gyvenime gali turėti didžiulę įtaką žmonijos virsmui. Todėl būkite dėmesingi, būkite atidūs savo gyvenimui. Kiekviena, nors ir mažiausia jūsų pastanga sudaro sąlygas žmonijai vystytis teisinga linkme.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *