7 ciklai III

7 ciklai (II-79)

Pagrindinis dalykas, leidžiantis jūsų sąmonei augti, tai gebėjimas sutelkti savo dėmesio energiją į tikslingus procesus. Iki to laikotarpio jūs turite gebėti visiškai kontroliuoti jumyse kylančias emocijas ir mintis. Jūs turite visiškai valdyti savo laiką. Tai yra, turite labai tikslingai naudoti savo laiką, nešvaistant jo nesąmoningoms mintims, svajonėms apie nerealius dalykus, apie netikslingus dalykus. Jeigu jūsų žemiškoje erdvėje reikia išspręsti kažkokį klausimą, tai tikslingai tam sutelkite mintis, realizuokite mintyse norimą variantą ir pasitikėkite gyvenimo sąmone, kuri padės tai išspręsti, ir vėl sutelkite savo dėmesį į savęs suvokimą kitose erdvėse. Valdant laiką nereikėtų apie tuos pačius dalykus galvoti nuolat, pasikartojančiai, pvz, šiandien vėl lyja, mažai saulės, man nuobodu ir t.t. Tai nuolat besikartojančios mintys, kurios neturi jokios realizacinės vertės, o laiką jūsų atima. Ir tokių minčių jumyse yra begalės. Juk nuolat raginame pastebėti savo mąstymo įpročius, valdyti juos, keisti naujais įpročiais. Taupykite savo laiką Žemėje. Būdami Žemėje jūs galite labai daug ką pasiekti, bet turite tikslingai naudoti savo dėmesio energiją, turite tikslingai naudoti savo laiką. Jau nekalbu apie jūsų laiko paskirstymą bendraujant su kitais žmonėmis, užsiimant nereikalinga veikla ir t.t. Kol kas jūs esate tam tikrame savo sąmonės apribojime, kai dar nesuvokiate savo laiko Žemėje svarbos. Bet jeigu tas laikas praeis, o jūs suvoksite, kaip netikslingai jį naudojote, jums bus be galo skaudu. Pirmiausia, jūs tai suvoksite, kai siela apsilankys sielos užduočių tarnyboje po kūno mirties. Jūs suprasite, kiek daug ko, ką planavo siela, nepadarėte ir kaip iššvaistėte laiką. O jūsų sielos aukštesnioji sąmonė supras, kad vėl įsikūnijime nepavyko pasiekti visų norimų rezultatų. Tiesa, siela nori, kad būtų išskleisti jos uždaviniai, kaip to nori ir jūsų esybė. Bet nepamirškite savo elohimiškos sąmonės, kurios tikslas visados yra tas pats – kaip galima daugiau save suvokti ir kaip galima daugiau pamatyti aplinkos. Tai yra, turėti galimybę suvokti daugiau pasaulių ir savo santykį su tais pasauliais.  

Taupydami savo laiką ir gebėdami jį tinkamai naudoti, jūs galite aktyvinti savo elohimišką sąmonę, sutelkdami savo dėmesio energiją į labai tikslingus procesus. Įsivaizduokite, kiek daug jūs galite padaryti per savaitgalį, kai nesate įsipareigoję kažką veikti dėl kitų. Tą laiką jūs galite panaudoti tikslingam dėmesio sutelkimui į savęs ir savo suvokiamos aplinkos pažinimą. Jūs galite gauti labai daug informacijos: kaip tikslingiau veikti žemiškoje aplinkoje, kaip gyventi subtiliuosiuose pasauliuose. Jūs galite išvystyti gebėjimus keliauti laiku ir erdve. Galite kurti gyvenimą jau suvoktuose naujuose pasauliuose. Žodžiu, galimybių yra labai daug. Gyvenimas gali tapti labai įdomus ir prasmingas. Jūs vis akcentuojate, kad gyvenimas turi būti prasmingas, bet patys gerai nesuvokiate, kas yra prasmė, kas jūsų žemiškame pasaulyje yra tikslinga ir tikrai prasminga. Prisirišate prie tam tikrų normų, taisyklių, formų ir mėginate jų laikytis, net atsisakydami galimybės pažinti savo subtiliąją dalį ir pažinti save tikrąjį. Jūs sureikšminate savo žemiškąjį pasaulį ir atsisakote daug didesnio pasaulio su daug gilesne prasme. Nesakau, kad reiktų pasitraukti nuo žemiškojo pasaulio veiklos ir užsiimti tik meditacija. Matote, viskas labai paradoksalu. Nemokėsite gyventi žemiškojo pasaulio gyvenimo – negebėsite suvokti subtiliojo pasaulio gyvenimo. Bet jei per daug laiko skirsite savo žemiškam pasauliui, per mažai jo liks subtiliajam pasauliui. Visur turi būti pusiausvyra ir harmonija. Visų jūsų kūnų skleidžiamos vibracijos turi atitikti vieną dažnį. Tada minties realizacija bus greita, gebėjimas sutelkti dėmesį leis greitai ir kokybiškai realizuoti tam tikrus žemiškus procesus ir turėsite laiko savęs atradimui subtiliuose planuose. Jūsų fizinis kūnas, emocinis ir mentalinis kūnai turi susiderinti ir skleisti savo aukštesniosios sąmonės virpesių dažnį. Vadinasi, jūs turite mokėti kryptingai vienodai veikti, mąstyti ir jausti. Neturi būti jokių vidinių prieštaravimų tarp noro ir galimybių veikti. Tarp veikimo ir tikėjimo sėkme, tarp pasitikėjimo savo galia ir aplinkos palaikymo. Žodžiu, daug kas turi būti suderinta, o norint tai suderinti, reikia gebėti aiškiai suprasti save: ką mąstai, ką jauti, kokia vidinė būsena, kokie motyvai, kokie tikslai jumyse nuolat kyla. Taip pat turi būti visiškas savo emocijų ir minčių valdymas. Juk negali būti baimės, kai nori kažko pasiekti. Nes baimės vibracija visai kitokia nei noro vibracija ar galimybių vibracija. Sakysite, aplinka nesudaro visų galimybių jūsų norams pildytis. Bet tai netiesa. Aplinką kuriate patys ir joje visados yra viskas, ką išjaučiate, tame tarpe ir netikėjimas savimi, ir baimė būti laimingu, ir pavydas, ir susireikšminimas. Viskas joje yra, tik darnos trūksta. Bet jeigu gebėsite sukurti darną savyje, tai aplinka pasiruoš jums padėti bet kuriuo klausimu.  Tik ta aplinka, arba kitaip tariant, Gyvenimo sąmonė, nėra džinas, pildantis jūsų troškimus. Niekas nieko nedaro už jus. Ką jūs sukuriate, tas pasireiškia jūsų aplinkoje, tas atsispindi jūsų aplinkoje, o Gyvenimo sąmonė padeda suvaldyti materijos srautus taip, kad kuo greičiau realizuotųsi jūsų kūryba.

Dalintis:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *