7 ciklai III

7 ciklai (III-19)

Keturmatėje erdvėje yra ir daugiau dėsnių, kurie visiškai naujai veikia žmogaus gyvenimą. Žmoguje atsiveria nauji gebėjimai, kurie anksčiau ne tik nebuvo pas jį išsivystę, bet iki šiol žmoguje tai niekados dar nepasireiškė. Tokių gebėjimų bus daug, nes aukštesnioji sąmonė apjungia visas sielos plano patirtis. Ji prisimena buvusius įsikūnijimus pačiose pažangiausiose civilizacijose, vadinasi, gali išsiskleisti gebėjimai, kurie jau buvo seniai pamiršti ir net sunkiai pritaikomi šiuolaikiniame gyvenime. Žmogaus sąmonė keisis, tam tikras idėjas žmogus pradės priimti kaip tiesą ir jos įgaus savo formą, paskirtį ir reikalingumą. Senos tiesos taps nebereikalingos, atgyvenusios savo paskirtį.
Vienas iš daug kam jau šiame laikotarpyje pasireiškiančių naujai atsiveriančių gebėjimų yra gydančiosios energijos išskleidimas per savo rankas ir gebėjimas atstatyti savo energinį lauką taip, kad jis galėtų išskleisti sveikatą stiprinančias, gyvybines jėgas atstatančias bangas. Atsiveria gebėjimas išgirsti savo vidinį balsą, gebėjimas bendrauti su subtiliojo pasaulio šviesos būtybėmis, gebėjimas suvokti savyje aktyvų Žinojimą, kuris pasireiškia kaip konkreti Tiesa. Čia kalbu apie savybes, kurios nebėra retas reiškinys žmogaus gyvenime. Kai tik žmogus pradeda susilieti su savo aukštesniąja sąmone, net pačiam to nesuprantant, tie gebėjimai jam veriasi. Tik žemiškasis protas gali tam prieštarauti, nes tie gebėjimai neatitinka įsitvirtinusių visuomenės gyvenimo normų, ypač vakarų civilizacijose. Kita problema, trukdanti atsiverti naujiems gebėjimams – iškylantis suvokimas, kiek visko daug yra šiame pasaulyje, ko galėtų ir nebūti. Daugybė institucijų praranda savo prasmę, daugybė įdėtų pastangų dirbant tam tikrus darbus netenka prasmės. Žmogus gali pasijusti įskaudintas, pažemintas ir suvokiantis, kad viskas, ką darė savo gyvenime, amžinybės atžvilgiu neturi prasmės. Skaudus suvokimas, bet būtent tą akimirką ir reikėtų prisiminti, kad pamiršus ar atsisakius visko, kas sena, galima nerti į visiškai naujas suvokimo sritis ir patirti gyvenimą naujai. Dievas nėra sukūręs apribojimų, kurie neleistų žmogui eiti dvasinio atsivėrimo keliu. Tai galima pradėti daryti nepaisant to, kiek tau metų, kuriame pasaulio kampelyje tu bebūtum ar kokį indėlį prieš tai esi padaręs. Žmogų varžo tik jo prisirišimas prie, jo manymu, nekintančių tiesų. Bet čia jau asmeninė žmogaus problema, nes jam sunku atsisakyti savo susireikšminimo, atsisakyti pasiekto komforto, sunku sutelkti valią naujai kūrybai, naujam pažinimui ir vis gilesniam savęs pakeitimui.

Kiekvienas žmogus siekia pagerinti, patobulinti savo gyvenimą ir jis gali nuoširdžiai siekti susilieti su savo aukščiausiąja sąmone. Tik reikia prisiminti, kad tas susiliejimas reikalaus labai daug darbo su savimi. Nuolatinė savikontrolė, nuolatinis įpročių keitimas, net vertybių perkainavimas gali būti ilgas ir sunkus procesas. Ir vis tik, siekiamybė susilieti su savo aukščiausiąja sąmone turi išlikti ir reikia daryti viską, kad šis procesas vyktų. Šiame sąmonės sklaidos etape (ketvirtasis sąmonės sklaidos ciklas) pradeda veikti nauji dėsniai ir naujos galimybės.

Vienas iš dėsnių yra minties tęstinumo dėsnis. Trimatėje erdvėje stipriai veikia pasikartojančios minties dėsnis. Jūsų mintys yra nuolat pasikartojančios, jūs nuolat galvojate apie tuos pačius dalykus. Diena iš dienos jūsų galvoje kartojasi tos pačios mintys ir labai retai kuri jūsų mintis turi nuolatinį tęstinumą. Kai kada jūs sugeneruojate idėją, įsiliejate į savo kūrybinį procesą tai idėjai realizuoti ir mintis turi tęstinumą, bet paprastoje kasdienybėje dominuoja pasikartojančios mintys. Net jeigu ir nebėra tikslinga galvoti apie kai kuriuos įvykius ar savo planus, jūs vis tiek daug apie tai galvojate ir dažniausiai netikslingai. Pasistebėkite, kiek laiko sustojate prie tos pačios minties? Kiek laiko per dieną gvildenate tas pačias situacijas kaip vakar, užvakar, prieš mėnesį? Pamatysite, kad labai daug jūsų minčių yra pasikartojančių. Kodėl taip yra? Jūs esate tam tikrame minčių sraute, kuris atitinka tam tikrą virpesių diapazoną. Jūs neturite vidinės jėgos pakilti iš to diapazono ir nuolat gyvenate su tomis pačiomis mintimis. Tai sukuria tam tikrus mąstymo įpročius ir jūsų mintys automatiškai sukasi apie tuos pačius dalykus. Pagalvokite, kokia pažanga gali būti kuriama su nuolat pasikartojančiomis mintimis? Tai labiau veda į komforto zoną, kur nereikia patirti kažko naujo, nereikia veikti kažko naujo ir jaučiatės saugūs tarp tų pačių savo minčių. Bet tai veda į tam tikrą sustabarėjimą, stagnaciją. Nesusikuria minties tęstinumas, kuris simbolizuotų nuolatinį virsmą amžinybėje. Jeigu amžinybėje sustotų laikas ir žmogus turėtų nuolat išgyventi tas pačias situacijas, jums tiesiog tai labai nusibostų ir nematytumėte prasmės gyventi. O kai yra nuolatinis virsmas, jūs nuolat galite patirti tai, ko iki šiol nepatyrėte. Jūs galite išjausti, pamatyti, išgyventi ir kurti vis ką nors naujo. Taip užtikrinate savęs išskleidimą, augimą. Jūs atitinkate Visatoje egzistuojančio nuolatinio virsmo dėsnį.

Gyvenant keturmatėje erdvėje žmogus suvokia, kad nebėra tikslinga nuolat galvoti apie tuos pačius pasikartojančius dalykus. Jis vertina savo buvimo Žemėje laiką, tuo pačiu vertina savo minčių laiką. Jis nemąsto apie tai, kas jau buvo pergalvota, priimti sprendimai ar padarytos tam tikros išvados. Sukūrė mintį, apmąstė ją, priėmė reikalingus sprendimus ir žengia toliau. Siekia suvokti naujus dalykus ir jiems skiria daugiau savo minčių laiko. Gal esate pastebėję, kad gyvendami savo trimatėje erdvėje tarsi sustingstate laike. Nieko nebegalvojate, galva visiškai tuščia, joje nebėra net pasikartojančių minčių. Žinoma, kada jūs medituojate ir siekiate vidinės tylos, ta tuštuma yra reikalinga, bet dažniausiai ta tuštuma atsiranda savaime. Jūs pakliūvate į lėtai besisukančių minčių erdvę ir net nebesukuriate savo naujos minties. Ta sunkiai besisukanti minčių erdvė – tai žmogaus neigiamų, arba kitaip tariant, žemų vibracijų mintys, kurios sukasi labai lėtai. Tiek lėtai, kad užspaudžia bet kurias jumyse kilusias mintis. Tokiu atveju žmogaus vidinė jėga yra tokia silpna, kad negali pasipriešinti tam sunkių minčių srautui. Žmogus dėl savo gyvensenos atsiriboja nuo dieviškosios energijos, kuri galėtų jį sustiprinti ir pats negebėdamas džiaugtis savo gyvenimu, neturėdamas tam valios, o kai kada būdamas užspaustas kitų žmonių, susilpnina savo vidinę jėgą. Žmogus pradeda nebemąstyti pats, nuolat laukia kitų žmonių nuomonės. Kai kada jis bijo mąstyti pats, nes mano, kad nepritaps prie daugumos ir taip vis silpnina savo vidinę jėgą. Tokiu atveju jo vidinė jėga geba sąmonę pakelti tik į labai žemą vibracinį lygmenį ir jis gyvena apsunkintos minties erdvėje. Sugalvoti ką nors naujo tampa labai sunku, kūrybinių minčių taip pat nebėra. Išspręsti net pačias paprasčiausias situacijas darosi per sudėtinga. Žmogus pradeda nepasitikėti savimi ir mano, kad ką nors pakeisti neįmanoma. O pakeisti galima. Reikia keisti savo gyvenimišką situaciją, įvertinti kokie žmonės užspaudžia jo laisvę mąstyti, kurti, gyventi pagal savo sprendimus. Kiti žmonės gali tiesiogiai užspausti, aiškiai išsakydami savo požiūrį, bet gali užspausti tiesiog savo stipria energetika, kurios įveikti kitas žmogus yra nepajėgus. Tarkime, vyro energetika labai stipri (ne aukšta, bet stipri), tereikia jam pareiti namo ir žmona pradeda gyventi pagal vyro nuomonę. Ji mėgina jam įtikti, galvoja, kad tik jis neįsižeistų (nebūtinai iš baimės, kai kada iš meilės), žino vyro nuomonę apie tam tikrus dalykus ir stengiasi savo nuomonės neprimesti. Taip pamažu jos vidinė jėga nusilpsta, jos energetika susiderina su vyro energetika ir ji nustoja mąstyti. Žinoma, taip pat gali būti ir su valdingomis moterimis arba valdingas tėvais, o kai kada ir su valdingais vaikais. Žmogus tarsi atsisako teisės mąstyti ir elgtis taip kaip pats norėtų. O juk būna, kad žmogus ir nebežino, kas jam patinka, ką konkrečiai jis mėgsta ir ką jis norėtų daryti. Čia kalbu apie momentus, kai žmogus pajaučia, jog visiškai nebemąsto, nebeturi gebėjimų rasti gerus sprendimus ar ką nors kurti. Tokiu atveju pirmiausia reikia atstatyti bendrą savo energinį lygmenį. Reikia, kad pakiltų viso jo energinio lauko vibracijos, kad ir jausmas būtų teigiamas, ir veiksmas jį džiugintų, o tada ir mintys pereis į aukštesnį dažnį, kuriame jau galės susitelkti į kūrybiškesnes mintis.

Dalintis:

2 komentarai apie “7 ciklai (III-19)”

  1. Laba diena, labai dėkoju už vedimą. Kiekvieną kartą skaitydama sau randu daug prasmingų ir skatinančių aukštesnio sąmoningumo link žinių. Būčiau dėkinga už nuorodą, kaip atstatyti bendrą savo energinį lygmenį.
    Dėkoju visa širdimi.

    1. Susitelkimas i aukštesniuosius planus savaime kelia jūsų vibracijų dažnį, Susitelkimas į astralą sukelia žemesnius dažnius.Susitelkimas į savo aukštesniąją sąmonę, i Kūrėją skatina aukštesnius dažnius, susitelkimas į rųpesčius,kasdienes problemas- žemesnius.
      geltona knygute 183 puslapis 😉

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *