7 ciklai III

Požiūris į save (1)

Aš, tavo Gilusis Suvokimas, švelniai liečiu tavo širdį, noriu, kad išgirstum mane atsipalaidavęs, nejausdamas įtampos. Nesvarbu, kad mano žodis kartais būna griežtesnis, jis skirtas tavo protui, tavo seniems įsitikinimams, o tau pačiam siunčiu švelnų paskatinimą tikėti savimi, tikėti savo beribės sąmonės išmintimi ir galia. Laikas pajusti jos jėgą. Tavyje ji … Skaityti toliau

7 ciklai III

7 ciklai (III-21)

Apie keturmatėje erdvėje egzistuojančius naujus principus ir dėsnius kalbėsime nuolat. Jums nuolat atsiskleis tam tikros idėjos, kurias turėsite priimti kaip naują tiesą. Žmogus gali paneigti tuos dėsnius ar tas tiesas, bet jos vis tiek egzistuos ir reikės prie to derintis. Keturmatėje erdvėje egzistuoja teigiamumas, todėl jūsų gyvensena turės labai keistis, … Skaityti toliau

7 ciklai III

7 ciklai (III-19)

Keturmatėje erdvėje yra ir daugiau dėsnių, kurie visiškai naujai veikia žmogaus gyvenimą. Žmoguje atsiveria nauji gebėjimai, kurie anksčiau ne tik nebuvo pas jį išsivystę, bet iki šiol žmoguje tai niekados dar nepasireiškė. Tokių gebėjimų bus daug, nes aukštesnioji sąmonė apjungia visas sielos plano patirtis. Ji prisimena buvusius įsikūnijimus pačiose pažangiausiose … Skaityti toliau

7 ciklai III

7 ciklai (III-18)

Keturmatėje erdvėje tvirtinasi visai nauji Visatos dėsniai. Suvokiate, kad aukštesnioji sąmonė neegzistuoja neigiamoje erdvėje, vadinasi, čia pasirinkimai nebėra ryškūs kaip dualiame pasaulyje, nebėra aiškios atskirties tarp gėrio ir blogio, tarp šviesos ir tamsos. Galima įžvelgti, kad blogis kai kada paskatina rinktis gėrį, kad tamsesnėse, sunkesnėse situacijose greičiau suvokiame kas yra … Skaityti toliau

7 ciklai III

7 ciklai (III-17)

Grįžkime prie trimatės ir keturmatės erdvės suvokimo principų.
Trimatėje erdvėje stipriai pasireiškia žmogaus ego, yra labai išsivysčiusi ir išsiskleidusi antroji čakra. Nereikia manyti, kad ego pasireiškimas visada yra blogas. Ego leidžia mums siekti daugiau, sutelkia valios jėgą realizuoti savo idėjas, skatina būti drąsiais ir atvirais naujiems gyvenimo iššūkiams, tik ego … Skaityti toliau